Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 16
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 32
Liczba otrzymanych recenzji – 32
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 100%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 3 miesiące