Opinie o Kwartalniku Prawa Podatkowego

Dr hab. Dobrosława Antonów (Uniwersytet Wrocławski)

Wojciech Bronicki (doradca podatkowy)

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Edgar Drozdowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Andrzej Huchla (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Jacek Izydorczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Dr Grzegorz Liszewski (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)

Dr Dominika Łukawska-Białogłowska (Uniwersytet Łódzki)

Dr Paweł Majka (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Marian Masternak, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Anna Miernik (doradca podatkowy)

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Jarosław Neneman (Uniwersytet Łódzki; Uczelnia Łazarskiego) 

Prof. dr hab. Adam Nita (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Piotr Pietrasz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku) 

Dr Krzysztof Radzikowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr Beata Rogowska-Rajda (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Dr Radosław Witczak (Uniwersytet Łódzki)