Recenzenci

LISTA RECENZENTÓW 

OCENIAJĄCYCH TEKSTY ZGŁOSZONE DO PUBLIKACJI

W KWARTALNIKU PRAWA PODATKOWEGO

 

Prof. dr hab. Dominik Mączyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Prof. dr hab. Paweł Smoleń (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Prof. dr hab. Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku).

Prof. dr hab. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski).

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Jagielloński).

Prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku).

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski).

Prof. dr hab. Adam Nita (Uniwersytet Jagielloński).

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński).

Prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku).

Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski).

Dr hab. Dobrosława Antonów (Uniwersytet Wrocławski).

Dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UH-P (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie).

Dr hab. Jacek Izydorczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki).

Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski).

Dr hab. Marek Kopyściański (Uniwersytet Wrocławski).

Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Dr hab. Marian Masternak, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego).

Dr hab. Monika Münnich, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Dr hab. Piotr Pietrasz (Uniwersytet w Białymstoku).

Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW (Politechnika Warszawska).

Dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEiI (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie).

Dr hab. Robert Zieliński, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego).

Dr Stefan Babiarz (Naczelny Sąd Administracyjny).

Dr Rafał Bucholski (Uniwersytet Zielonogórski).

Dr Agata Ćwik-Bury.

Dr Edgar Drozdowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Dr Anna Drywa (Uniwersytet Gdański).

Dr Agnieszka Franczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Dr Dariusz Gibasiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Dr Artur Halasz (Uniwersytet Wrocławski).

Dr Andrzej Huchla (Uniwersytet Wrocławski).

Dr Katarzyna Knawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Dr Mikołaj Kondej.

Dr Dominik J. Kościuk (Uniwersytet w Białymstoku).

Dr Ewaryst Kowalczyk (Uniwersytet Zielonogórski).

Dr Sebastian Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski).

Dr Monika Laskowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Dr Anna Leszczyłowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Dr Grzegorz Liszewski (Uniwersytet w Białymstoku).

Dr Paweł Majka (Uniwersytet Rzeszowski).

Dr Monika Michalak

Dr Agnieszka Mikos-Sitek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Dr Janusz Orłowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Dr Rafał Pasternak (Akademia Leona Koźmińskiego).

Dr Ewa Prejs (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Dr Krzysztof Radzikowski (Uniwersytet Warszawski).

Dr Tomasz Razowski.

Dr Beata Rogowska-Rajda (Uniwersytet Warszawski).

Dr Piotr Stanisławiszyn (Uniwersytet Opolski).

Dr Maria Supera-Markowska (Uniwersytet Warszawski).

Dr Andrzej Tatara (Uniwersytet Zielonogórski).

Dr Krzysztof Teszner (Uniwersytet w Białymstoku).

Dr Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Dr Adam Zdunek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).