Zespół redakcyjny

Rada Naukowa: 
prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski) 
h.litwinczuk@wpia.uw.edu.pl

prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
jkmalecki@neostrada.pl

prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
wieslawa.miemiec@uwr.edu.pl
https://orcid.org/0000-0001-8472-2200

prof. Petr Mrkývka (Uniwersytet Masaryka w Brnie)
Petr.Mrkyvka@law.muni.cz
https://orcid.org/0000-0001-7954-3603
 
Redakcja:
Redaktor Naczelny
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
wnykiel@wpia.uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0003-1617-0621
 
Z-ca Redaktora Naczelnego
dr Michał Wilk (Uniwersytet Łódzki)
mwilk@wpia.uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-7898-5220
 
Redaktor statystyczny:
dr Jarosław Neneman (Uczelnia Łazarskiego)
neneman@uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0003-0865-4706
 
Redaktor językowy:
mgr Magdalena Odejewska
 
Sekretarz Redakcji:
dr Aneta Nowak-Piechota
aneta.nowak@uni.lodz.pl