Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.03

Słowa kluczowe:

ulga językowa, prosty język, „klient”, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Minister Finansów, pracownik, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane ze stosowaniem prostego języka i jego upraszczaniem, ze szczególnym uwzględnieniem projektu „Ulga językowa”, który realizuje Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Ministerstwem Finansów. Autor krytycznie ocenia powyższe działania i apeluje do „decydentów” z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów, aby jak najszybciej wycofali się z zauroczenia wszelakimi językowymi nowinkami na temat tzw. prostego języka w obszarze prawa podatkowego czy szerzej finansów publicznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bank Zachodni WBK z przelewami natychmiastowymi od Blue Media, 2015, https://alebank.pl/bank-zachodni-wbk-z-przelewami-natychmiastowymi-od-blue-media/?id=54971&catid=357 (dostęp: 12.04.2022).
Google Scholar

Bartosiewicz A., Ocena rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 r. i skutków wynikających z niego dla płatników, „Przegląd Podatkowy” 2022, nr 2.
Google Scholar

Bartosiewicz A., Szaraniec R., Opinia prawna w przedmiocie rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, 2022, https://kdrc.pl/aktualnosci/opinia-prawna-w-przedmiocie-rozporzadzenia-mf-z-7-stycznia-2022-w-sprawie-przedluzenia-terminow-poboru-i-przekazania-zaliczek-na-podatek-dochodowy/ (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Bounaoui S., Kolejna dymisja za Polski Ład. Renata Oszast odchodzi z Ministerstwa Finansów, 2022, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-polskilad/news-kolejna-dymisja-za-polski-lad-renata-oszast-odchodzi-z-minis,nId,5832250#crp_state=1 (dostęp: 22.04.2022).
Google Scholar

Brzeziński B., O (nie)sprawiedliwym podatku dochodowym od osób fizycznych. Refleksje na marginesie książki Adama Mariańskiego „Niesprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych”, Warszawa 2021, ss. 406, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 4 [w druku].
Google Scholar

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.
Google Scholar

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
Google Scholar

Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
Google Scholar

Brzeziński B., „Taxation. Philosophical perspectives”, Oxford 2018, ss. 288, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 4 [w druku].
Google Scholar

Brzeziński B., Współczesne problemy organizacji i działania administracji podatkowej na świecie, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, nr 2.
Google Scholar

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
Google Scholar

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1.
Google Scholar

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006, nr 1.
Google Scholar

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, nr 1.
Google Scholar

Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Poprawa efektywności polskiego systemu podatkowego w świetle zasad polityki podatkowej i tworzenia prawa, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2020, nr 6.
Google Scholar

Business Insider, Mateusz Morawiecki, b.d., https://businessinsider.com.pl/mateusz-morawiecki (dostęp: 19.04.2022).
Google Scholar

Co sądzicie o wdrażaniu KAS – cz. I, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27158 (dostęp: 30.04.2022).
Google Scholar

Co sądzicie o wdrażaniu KAS – cz. II, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27157 (dostęp: 24.04.2022).
Google Scholar

Deklaracja prostego języka, b.d., https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Deklaracja_prostego_jezyka.pdf/2269ad3f-0692-7fcd-9fc1-c3a9336aa2ed (dostęp: 9.04.2022).
Google Scholar

Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej, 2021, https://zbp.pl/getmedia/74aaf8c3-6412-4350-a77a-128477fd4381/2-Dobre-praktyki-prostej-komunikacji-bankowej (dostęp: 15.04.2022).
Google Scholar

Do Premiera – Służba Cywilna, 2020, https://celnicy.pl/threads/do-premiera-sluzba-cywilna.16913/ (dostęp: 3.04.2022).
Google Scholar

Frączak P., Izdebski K., Kopińska G., Michałek W., Vetulani-Cęgiel A., Polski BezŁad Legislacyjny. Rządowy i parlamentarny proces legislacyjny w pierwszych dwóch latach IX kadencji (15 listopada 2019 – 15 listopada 2021). XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji, 2022, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Polski.BezLad.Legislacyjny_XIV.Raport.Obywatelskieg.Forum_.Legislacji.pdf (dostęp: 11.05.2022).
Google Scholar

Godusławski B., Szara eminencja resortu finansów i współpracowniczka Morawieckiego pod lupą CBA, 2021, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8256394,ministerstwo-finansow-ustawa-antykorupcyjna-renata-oszast-cba.html (dostęp: 17.04.2022).
Google Scholar

Gomułowicz A., Oblicze polskiej dyktatury, „Nauka” 2018, nr 3.
Google Scholar

Gomułowicz A., Podatki a etyka, LEX/el. 2013.
Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Warszawa 2003.
Google Scholar

Halicki A., Służba w Służbie Celno-Skarbowej, Szczecin 2021.
Google Scholar

Hebal-Jezierska M., Wybrane problemy związane z wprowadzeniem prostego języka, „Oblicza Komunikacji” 2019, nr 11, https://wuwr.pl/okom/article/download/12786/11569/ (dostęp: 25.04.2022).
Google Scholar

Jabłońska-Bonca J., Prawo powielaczowe. Studium z teorii państwa i prawa, Gdańsk 1987.
Google Scholar

Jak oni teraz dadzą radę?, https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28063 (dostęp: 16.04.2022).
Google Scholar

Jędrzejewska K., Idzie nowe, czyli o… językotwórczej roli MF, „Dziennik Gazeta Prawna”, 3.03.2021, nr 42(5450).
Google Scholar

Kamiński A., Antek Cwaniak: książka o zuchach, Katowice 1932.
Google Scholar

Kamiński A., Książka Wodza Zuchów, Katowice 1933.
Google Scholar

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, 2020, https://www.gov.pl/web/premier/mateusz-morawiecki (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

KAS uruchamia program „Klient w centrum uwagi”, https://www.pb.pl/kas-uruchamia-program-klient-w-centrum-uwagi-996883 (dostęp: 7.04.2022).
Google Scholar

Kolejna zmiana w Ministerstwie Finansów. Odeszła osoba bliska premierowi, 2022, https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/ministerstwo-finansow-zmiany-renata-oszast-odchodzi-katarzyna-szweda-nowa-dyrektor-generalna-ministerstwa-finansow-5599955 (dostęp: 23.04.2022).
Google Scholar

Kosińska R., Ruśkowski E., Woltanowski P., Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6.
Google Scholar

Kościński: Najważniejsze jest niskie bezrobocie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5.11.2021, https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8285821,koscinski-niskie-bezrobocie.html (dostęp: 2.02.2022).
Google Scholar

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Warszawa 2018.
Google Scholar

Krajowa Administracja Skarbowa, Prosty język w Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, 2021, https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/id/10576301 (dostęp: 1.042022).
Google Scholar

Kryszkiewicz M., Bez zwięzłości nie ma komunikacji, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5–7.10.2018, nr 194(4844).
Google Scholar

Kubicka-Żach K., Urzędniku, pisz pismo jasno, nie „z uwagi na procedurę”, 2019, https://www.prawo.pl/samorzad/jezyk-pism-urzedowych-niezrozumialy-dla-obywateli-mimo-staran,377294.html (dostęp: 26.04.2022).
Google Scholar

Ku zadowoleniu podatników…, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27622 (dostęp: 9.04.2022).
Google Scholar

Leśniak G.J., Czy język prawniczy może być zrozumiały, „Radca Prawny” 2014, nr 145.
Google Scholar

Liwo M.A., Demagogie legislacji państwa prawnego w okresie kryzysu tego państwa i ich konsekwencje, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 7–8.
Google Scholar

Małecki J., Recenzja cz. II pt. Kontrola stosowania prawa podatkowego w Polsce, [w:] Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2006.
Google Scholar

Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
Google Scholar

Mastalski R., Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Warszawa 2016.
Google Scholar

Matłacz A., Dyrektorzy szczęścia wkraczają do firm, 2019, https://www.prawo.pl/kadry/chief-happiness-officer-happy-manager-czy-warto-tworzyc-takie,472842.html (dostęp: 22.04.2022).
Google Scholar

Melezini A., Teszner K., Kontrola celno-skarbowa – wybrane aspekty ustrojowe i proceduralne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 3, https://doi.org/10.15290/bsp.2019.24.03.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2019.24.03.01

Mikołajczyk D., Służba Celno-Skarbowa ma już za sobą falę odejść? Nadinsp. Rzeczkowska o sytuacji kadrowej formacji, 2022, https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/krajowa-administracja-skarbowa/sluzba-celno-skarbowa-ma-juz-za-soba-fale-odejsc-nadinsp-rzeczkowska-o-sytuacji-kadrowej-formacji?fbclid=IwAR2Oag5fSp0xtlxrj-VgxUED6F-l4W6Iz-FvAQlw_AHbMcWUlzMeZxF54Io (dostęp: 25.04.2022).
Google Scholar

Mikołajewska B., Ludzie Morawieckiego. Przyjaciele z Solidarności Walczącej na państwowym [UJAWNIAMY PŁACE], 2021, https://oko.press/morawiecki-spolki-solidarnosc-walczaca-wynagrodzenia/ (dostęp: 16.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, 7. edycja programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów zakończona!, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/7-edycja-programu-edukacyjnego-ministerstwa-finansow-zakonczona (dostęp: 6.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, 90 proc. emerytów i rencistów skorzysta na Polskim Ładzie, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/90-emerytow-i-rencistow-skorzysta-na-polskim-ladzie (dostęp: 18.05.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Badamy satysfakcję po wizycie w urzędzie skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/badamy-satysfakcje-po-wizycie-w-urzedzie-skarbowym (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/centralne-obchody-dnia-kas-2021 (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Curriculum Vitae – Tadeusz Kościński, 2020, https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/cv-koscinski.pdf (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Dyżury w Urzędach Skarbowych w zakresie Polskiego Ładu, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/dyzury-w-urzedach-skarbowych-w-zakresie-polskiego-ladu2 (dostęp: 14.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Działania MF i KAS w 2021 roku, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/dzialania-mf-i-kas-w-2021-roku (dostęp: 2.03.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Historyczna obniżka podatków już od 2022 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/historyczna-obnizka-podatkow-juz-od-2022-r-prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-podatkowa-czesc-polskiego-ladu (dostęp: 26.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Jesteśmy obecni na „IGF 2021” w Katowicach, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/jestesmy-obecni-na-igf-2021-w-katowicach (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Jeszcze bliższa współpraca między MF i SGH, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/jeszcze-blizsza-wspolpraca-miedzy-mf-i-sgh (dostęp: 6.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Kierownictwo, b.d., https://www.gov.pl/web/finanse/kierownictwo (dostęp: 12.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Korzystne zmiany w Polskim Ładzie – projekt Ustawy już gotowy, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/korzystne-zmiany-w-polskim-ladzie--projekt-ustawy-juz-gotowy (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/magdalena-rzeczkowska-nowym-ministrem-finansow (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, MF i KAS wspierają uczciwy biznes i walczą z przestępczością ekonomiczną, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/mf-i-kas-wspieraja-uczciwy-biznes-i-walcza-z-przestepczoscia-ekonomiczna (dostęp: 15.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Ministrowie finansów, 2019, https://www.gov.pl/web/finanse/ministrowie-finansow (dostęp: 7.03.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 23.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Nowoczesny, sprawiedliwy i konkurencyjny system podatkowy w Polsce, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/nowoczesny-sprawiedliwy-i-konkurencyjny-system-podatkowy-w-polsce (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Podatki. To się opłaca! Startuje 7. edycja programu edukacyjnego Finansoaktywni, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/podatki-to-sie-oplaca-startuje-7-edycja-programu-edukacyjnego-finansoaktywni (dostęp: 27.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Podatkowy Polski Ład w pigułce, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowy-polski-lad-w-pigulce (dostęp: 23.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Polski Ład – informacja dla księgowych, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad--informacja-dla-ksiegowych (dostęp: 18.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/powstanie-uczelnia-ksztalcaca-kadry-resortu-finansow (dostęp: 2.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Program repatriacji kapitału do Polski, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/program-repatriacji-kapitalu-do-polski (dostęp: 5.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Prosty język. Wyzwania w komunikacji zdalnej. Ulga językowa, 25 marca 2021, https://power.wup-katowice.pl/file/download/691 (dostęp: 3.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Restart podatkowy w #PolskiŁad, https://www.gov.pl/web/finanse/restart-podatkowy-w-polskilad (dostęp: 3.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Ruszamy z e-TOLLem, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/ruszamy-z-e-tollem (dostęp: 4.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Status zwrotu – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/status-zwrotu--nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 14.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Strategia KAS. Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021–2024, 2019, https://www.gov.pl/web/kas/strategia-kas (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Strategia MF. Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021–2024, 2019, https://www.gov.pl/web/finanse/strategia-mf (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Tadeusz Kościński ministrem finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/tadeusz-koscinski-ministremfinansow (dostęp: 7.03.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, TAX FREE – nowa odsłona, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/tax-free--nowa-odslona (dostęp: 16.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Usługi dla pełnomocników w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/uslugi-dla-pelnomocnikow-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 15.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Wsparcie dla kredytobiorców, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-dla-kredytobiorcow (dostęp: 4.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Wspieramy podatników w czasie pandemii Covid-19, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/wspieramy-podatnikow-w-czasie-pandemii-covid-19 (dostęp: 12.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Zamówienie publiczne, b.d., https://www.gov.pl/web/finanse/zakup-badan-jakosciowych-klientow-i-audytow-tajemniczego-klienta-i-tajemniczego-dzwoniacego (dostęp: 8.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Zapraszamy na regionalne webinary dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/zapraszamy-na-regionalne-webinary-dotyczace-podatkowej-czesci-polskiego-ladu (dostęp: 22.04.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Zmiany w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-kierownictwie-ministerstwa-finansow3 (dostęp: 11.03.2022).
Google Scholar

Nowak I., 120 radców skarbowych jako „elita” Krajowej Administracji Skarbowej, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.007

Nowak I., An officer employed as a revenue collector in the structure of the National Revenue Administration – critical remarks, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 3.
Google Scholar

Nowak I., Efektywność zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego w świetle ustawy o administracji podatkowej, [w:] Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, red. Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk, Toruń 2016.
Google Scholar

Nowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.02.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.02.02

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa – reasumpcja, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.01.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.01.04

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w świetle „standardów” stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej – uwagi krytyczne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.008

Nowak I., National Revenue Administration – current organizational and financial problems, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.010

Nowak I., Podatki nazywane opłatami w imię maksymalizacji dochodów budżetowych – zarys problematyki, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.03

Nowak I., „Polityczno-kadrowa” Krajowa Administracja Skarbowa, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2021, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.04.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.04.05

Nowak I., Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa – wybrane zagadnienia, [w:] Prawo – społeczeństwo – jednostka. Człowiek – najlepsza inwestycja, red. P. Ruczkowski, Kielce 2010.
Google Scholar

Nowak I., Radca skarbowy w świetle badań empirycznych, [w:] Wyzwania współczesnego prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Nykielowi w 70. rocznicę urodzin, red. A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Łódź 2022 [w druku].
Google Scholar

Nowak I., Rektyfikacja decyzji podatkowych i jej tryby, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2019, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2019.014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2019.014

Nowak I., Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 3, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.03.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.03.03

Nowak I., Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 4, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.022

Nowak I., Teszner K., Mikołajczyk J., Jednorazowe dofinansowanie przysługujące nauczycielom na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu w ramach pracy zdalnej – wybrane aspekty podatkowoprawne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 3, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.017
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.017

Nykiel W., Budżet a normy prawa podatkowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2021, t. 118.
Google Scholar

Nykiel W., Prawa podatnika a stanowienie prawa podatkowego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.01

Nykiel W., Sęk M., Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Łódź 2022.
Google Scholar

Nykiel W., Sęk M., Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.01.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.01.07

Oceń twórców KAS, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27131 (dostęp: 30.04.2022).
Google Scholar

Oko.press, Mateusz Morawiecki, b.d., https://oko.press/ludzie/mateusz-morawiecki/ (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Gdańsk 2017.
Google Scholar

Piekot T., Standard prostego języka w urzędzie (prezentacja), Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, b.d.
Google Scholar

Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl, 2017, http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/prosta_polszczyzna__w_praktyce_standaryzacja_jezyka_serwisu_obywatel_gov_pl.pdf (dostęp: 24.04.2022).
Google Scholar

Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., Standard plain language w polskiej sferze publiczne, 2019, http://ppp.uni.wroc.pl/pliki/standard_plain_language_w_polskiej_sferze_publicznej.pdf (dostęp: 15.04.2022).
Google Scholar

Pietryga T., Stec A., Minister finansów Tadeusz Kościński: Żaden samorząd nie straci na „Polskim Ładzie”, 2021, https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art19212071-minister-finansow-tadeusz-koscinski-zaden-samorzad-nie-straci-na-polskim-ladzie (dostęp: 29.04.2022).
Google Scholar

Pisz, tak po prostu, 2019, https://www.sluzbacywilna.info.pl/aktualnosci/1731-pisz-tak-po-prostu (dostęp: 13.05.2022).
Google Scholar

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=Efd8qgrNFcc (dostęp: 8.04.2022).
Google Scholar

Pokojska A., Stawiamy na automatyzację, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28.04.2022, nr 82(5744).
Google Scholar

Portal Funduszy Europejskich, Prosto z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową, 2021, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/prosto-z-ministerstwem-finansow-i-krajowa-administracja-skarbowa/ (dostęp: 13.05.2022).
Google Scholar

Poznaj szefową Ulgi językowej…, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28111 (dostęp: 30.04.2022).
Google Scholar

Prus-Malinowska K., Bankowość mobilna, „Kariera w Finansach i Bankowości” 2015, nr 16, https://issuu.com/karierawfinansach/docs/kwfib_2015 (dostęp: 19.04.2022).
Google Scholar

Prus-Malinowska K., Budowanie skutecznej platformy wymiany pomysłów, 2013, https://www.ican.pl/b/budowanie-skutecznej-platformy-wymiany-pomyslow/piASNdd3 (dostęp: 12.04.2022).
Google Scholar

Prus-Malinowska K., Klient mobilny od narodzin do dojrzałości, b.d., https://docplayer.pl/2441695-Klient-mobilny-od-narodzin-do-dojrzalosci-katarzyna-prus-malinowska.html (dostęp: 17.04.2022).
Google Scholar

Radwan A., Na szczytach władzy służba urzędnicza się nie przyjęła, 2022, https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8358511,sluzba-cywilna-urzednicy-plazek-wywiad-fachowcy-polityka.html (dostęp: 8.04.2022).
Google Scholar

Radwan A., Przyszłoroczne podwyżki dla urzędników są całkiem przyzwoite [WYWIAD], 2021, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8289331,dobroslaw-dowiat-urbanski-sluzba-cywilna-urzednik-podwyzki-wywiad.html (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Radwan A., Urząd to nie korporacja, „Dziennik Gazeta Prawna”, 24.11.2021, nr 227(5635).
Google Scholar

Radwan A., Żadnego państwa nie stać na biedną administrację, ponieważ jej bieda generuje kłopoty, „Dziennik Gazeta Prawna”, 23.02.2022, nr 37(5699).
Google Scholar

Ruśkowski E., Główne problemy reformy administracji skarbowej (z uwzględnieniem projektów ustawy o KAS i ustawy wprowadzającej), [w:] Efektywna administracja skarbowa, t. 1, red. Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Warszawa 2007.
Google Scholar

Ruśkowski E., Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Warszawa 2006.
Google Scholar

Rzeczkowska, szefowa KAS: Zbadaliśmy jak ocenia nas podatnik, 2021, https://biznes.interia.pl/podatki/news-rzeczkowska-szefowa-kas-zbadalismy-jak-ocenia-nas-podatnik,nId,5226850#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Serwis Służby Cywilnej, Czwarte spotkanie zespołu, 2021, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/iv-spotkanie-zespolu-ds-promocji-prostego-jezyka-w-administracji-rzadowej (dostęp: 24.04.2022).
Google Scholar

Serwis Służby Cywilnej, Prosty język w służbie cywilnej – Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenie, 2020, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk-w-sluzbie-cywilnej---szef-sluzby-cywilnej-podpisal-zalecenie (dostęp: 10.04.2022).
Google Scholar

Serwis Służby Cywilnej, Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku, 2022, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/szef-sluzby-cywilnej-zlozyl-sprawozdanie-za-2021-rok (dostęp: 18.04.2022).
Google Scholar

Serwis Służby Cywilnej, Upraszczanie języka w Ministerstwie Finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/upraszczanie-jezyka-w-ministerstwie-finansow (dostęp: 12.04.2022).
Google Scholar

Siwy S., Program „tajemniczy klient” to absurd, 2022, https://celnicy.pl/threads/program-tajemniczy-klient-to-absurd.17680/ (dostęp: 4.04.2022).
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, hasło: andragogika, b.d., https://sjp.pwn.pl/sjp/andragogika;2440218.html (dostęp: 12.04.2022).
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, hasło: metafizyka, b.d., https://sjp.pwn.pl/slowniki/metafizyka.html (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Służba Cywilna, Upowszechnianie prostego języka. Zalecenie Szefa Służby Cywilnej, b.d., https://www.gov.pl/attachment/d3566d11-1823-42ee-9a17-6d860b1ad172 (dostęp: 23.04.2022).
Google Scholar

Sobczak K., Prof. Łętowska: Grząski grunt legislacyjny ułatwia manipulowanie prawem, 2022, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/preambula-zmienia-ustawe-wywiad-z-prof-ewa-letowska,514896.html (dostęp: 12.05.2022).
Google Scholar

Specjaliści z banków w MF..., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28113 (dostęp: 24.04.2022).
Google Scholar

Stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 25 listopada 2019 r., 2019, https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:stanowisko-rjp-w-sprawie-zenskich-form-nazw-zawodow-i-tytulow (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 19 marca 2012 roku, 2012, https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:stanowisko-rady-jzyka-polskiego-w-sprawie-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Szpieg z Krainy D(r)eszczowców wkrótce w KAS..., 2022, https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28050 (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Tadeusz Kościński o relacji urząd–mieszkaniec w inteligentnym mieście, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=aUrU4A6paPc (dostęp: 15.04.2022).
Google Scholar

Teszner K., Organy podatkowe i quasi-podatkowe – problemy wynikające z wadliwej legislacji Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, red. L. Etel, Białystok 2007.
Google Scholar

Teszner K., The National Fiscal Administration – challenges and expectations, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest, red. E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok–Vilnius 2018, https://doi.org/10.15290/oolscprepi.2018.41
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/oolscprepi.2018.41

Uryniuk J., Ciekawy transfer z BZ WBK. Katarzyna Prus-Malinowska odpowiada za rozwój sztucznej inteligencji w Ailleron, 2018, https://www.cashless.pl/4708-Katarzyna-Prus-Malinowska-z-BZWBK-do-Ailleron (dostęp: 11.04.2022).
Google Scholar

Uryniuk J., Kolejny bank ma swój internetowy kantor wymiany walut. Tym razem BZ WBK, 2017, https://www.cashless.pl/2910-kolejny-bank-ma-swoj-internetowy-kantor-wymiany-walut-tym-razem-bz-wbk (dostęp: 13.04.2022).
Google Scholar

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, red. L. Bielecki, A. Gorgol, Warszawa 2018.
Google Scholar

Urząd Skarbowy w Dębicy, Wyróżniliśmy zasłużonych dla finansów publicznych, 2021, https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-debicy/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/7crQ/content/wyroznilismy-zasluzonych-dla-finansow-publicznych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podkarpackie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-debicy%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7crQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (dostęp: 11.04.2022).
Google Scholar

Urząd Skarbowy w Tychach, Działania MF i KAS w 2021 roku, b.d., https://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/Kx1w/content/dzialania-mf-i-kas-w-2021-roku?redirect=https%3A%2F%2Fwww.slaskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-tychach%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Kx1w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_Kx1w_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_Kx1w_keywords%3D%26_101_INSTANCE_Kx1w_delta%3D8%26_101_INSTANCE_Kx1w_cur%3D17%26_101_INSTANCE_Kx1w_andOperator%3Dtrue (dostęp: 9.04.2022).
Google Scholar

Wikipedia, Piątek z Pankracym, b.d., https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%85tek_z_Pankracym (dostęp: 16.04.2022).
Google Scholar

Włoskowicz W., Nowomowa pseudometanaukowa? O języku polskiej polityku naukowej, „Poradnik Językowy” 2019, nr 10, https://doi.org/10.33896/PorJ.2019.10.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2019.10.3

Woltanowski T., Risks of Using „Language Relief” and Plain Language Principles in the Process of Applying Tax Law – Selected Issues, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2021, vol. 66, no. 2, https://doi.org/10.2478/slgr-2021-0013
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/slgr-2021-0013

Wprost, Mateusz Morawiecki, b.d., https://www.wprost.pl/tematy/10126719/mateusz-morawiecki.html (dostęp: 11.04.2022).
Google Scholar

Wystąpienie ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i Szefa KAS Magdaleny Rzeczkowskiej, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=wQ9HlZjDVg0 (dostęp: 11.04.2022).
Google Scholar

Zandberg-Malec J., Prosty język w komunikacji prawniczej – okiem redaktora językowego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, vol. 28(1), https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.13

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
Google Scholar

Zych R., Klient w centrum uwagi. Jak szefowie mogą budować pozytywne doświadczenie w zespołach obsługi, Warszawa 2016.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-16

Jak cytować

Nowak, I. . (2022). Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansów. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (3), 51–110. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.03

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics

Inne teksty tego samego autora