Demograficzne skutki migracji zagranicznych ‒ przypadek Polski

Autor

  • Dorota Kałuża-Kopias Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.07

Abstrakt

In the middle of last century, international migration in Europe have become a factor which significantly began to affect the greatness population and its rate of change. International Movements in the north-west Europe significantly influenced the growth of population in the countries of southern slow decline in population, in the case of Eastern Europe accelerated decline in population. From the perspective of long-term, we see how the ethnic and cultural face of Europe. Is our country, we can expect similar changes in migration? In Poland, after 2004 saw an increase in emigration which was connected with Polish accession to the EU and the subsequent opening of labor markets. This article presents the current and future trend in international migration in Poland.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Demography report 2010, Older, more numerous and diverse Europeans, Commission Staff Working Document, March 2011, dostępny na stronie: epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/.
Google Scholar

Iglicka K., 2011, Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki polskiej i demografii Państwa, „Raporty i Analizy”, nr 5, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Google Scholar

Migracje ludności. Województwo Opolskie, 2004, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
Google Scholar

Migrants in Europe, A statistical portrait of the first and second generation, 2011, Eurostat Statistical Books.
Google Scholar

Napierała J., 2012, Migracje zagraniczne [w:] Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010‒2011, RRL, Warszawa, s. 157‒191.
Google Scholar

Prognoza ludności na lata 2008–2035, 2009, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, 2012, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Szukalski P., 2007, Potencjał ludnościowy Europy i jego zmiany w perspektywie do roku 2050 [w:] Europa w perspektywie roku 2050, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Kałuża-Kopias, D. (2013). Demograficzne skutki migracji zagranicznych ‒ przypadek Polski. Space – Society – Economy, (12), 111–123. https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.07