Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania inwestycji

Autor

  • Sylwia Rygielska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  • Ewa Wolska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.05

Słowa kluczowe:

kredyt, kredyt inwestycyjny, kryzys, przedsiębiorstwo, inwestycja, finansowanie

Abstrakt

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu była potrzeba skumulowania informacji dotyczących kredytu inwestycyjnego, coraz częściej stosowanego jako źródło finansowania inwestycji. W literaturze na ogół temat ten jest pomijany, bądź mało precyzyjnie opisany. Dlatego też celem artykułu jest poruszenie problemu finansowania kredytem inwestycyjnym w przedsiębiorstwach od chwili kryzysu gospodarczego w Polsce do końca 2014 r. oraz ukazanie zmian, jakie nastąpiły w tym okresie. Ponadto bada on przeznaczenie oraz wykorzystanie kredytu, a także udział na tle innych kredytów, czyli jak bardzo był i jest ważny w firmach. Skupić należy się właśnie na okresie kryzysu, ponieważ zła sytuacja na rynku zmusiła banki do zaostrzenia procedury kredytowej, a co za tym idzie ograniczenia podaży pieniądza. Jednak przedsiębiorcy, by utrzymać się na rynku potrzebowali kredytu w celu sfinansowania podstawowej działalności. Zatem, jak ukazują zgromadzone dane, najczęściej występowało zadłużenie na rachunku bieżącym. Z chwilą poprawiania się sytuacji gospodarczej stawał się on bardziej dostępny dla przedsiębiorstw. Obecnie nieco zmieniły się potrzeby firm, ponieważ zamiast finansować swoją podstawową działalność pragną się rozwijać, a co za tym idzie zwiększa się ilość zaciąganych kredytów inwestycyjnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Boguszewski J., 1974, Kredyt jako źródło finansowania inwestycji, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Brodowska-Szewczuk J., 2009, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, Akademia Podlaska w Siedlcach.
Google Scholar

Departament analiz i prognoz, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w latach 2007–2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Google Scholar

Dobosiewicz Z., 2003, Bankowość, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Dragunowicz M., Heropolitańska I., Sterniak-Kujawa J., Sendek W., 2001, Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorców, TWIGGER, Warszawa.
Google Scholar

Erb C. B, Harvey C. R., Viskanta T. E., 1996, Political Risk, Economic Risk, and Financial Risk, „Financial Analysts Journal”, November–December.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v52.n6.2038

Grzywacz J., 2008, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa.
Google Scholar

http://www.bankier.pl
Google Scholar

Janik K., 2013, Kredyt, Seria: Pozyskiwanie kapitału, ENTERPRISE CODE, Warszawa.
Google Scholar

Jankiewicz Z, Postek Ł., Puchalska K., Sawicka A., Tymoczko I., 2014, Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2014 r., Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
Google Scholar

Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl
Google Scholar

Linsmeier T. J., Pearson N. D., 2000, Value at Risk, „Financial Analysts Journal”, Mar.–Apr.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v56.n2.2343

Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl
Google Scholar

Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl
Google Scholar

Nazarczuk J. M., 2013, Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę polski i jej regionów, [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn.
Google Scholar

Panfil M., 2008, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Google Scholar

serwisfinansowy.net
Google Scholar

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska [w:] www.acipolska.pl
Google Scholar

Szlęzak-Matuszkiewicz J., Felis P. (red.), 2014, Finansowanie przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
Google Scholar

Szyszko A., Kurs franka szwajcarskiego – skąd to szaleństwo?, [w:] Spektrum, dostęp magazyns-pectrum.pl dostęp: 28.01.2015.
Google Scholar

The Swiss Franc and a Possible Central European Crisis, June 30, 2011, http://www.stratfor.com/ dostęp: 28.01.2015.
Google Scholar

Waga M., 2014, Źródła finansowania działalności MSP w kontekście ich sytuacji finansowej, [w:] G. Gołębiowski, Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Studia BAS nr 1(37), Warszawa.
Google Scholar

Wasilewska H., Sibilski W., 2010, Kredyty bankowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] J. Duraj (red.), Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Wojarska M. (red.), 2013, Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn.
Google Scholar

Zawadzka Z., 1996, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-06-30

Jak cytować

Rygielska, S., & Wolska, E. (2015). Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania inwestycji. Finanse I Prawo Finansowe, 2(2), 51–65. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.05

Numer

Dział

Artykuł