Polityka banku centralnego Wielkiej Brytanii wyrażona w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego

Autor

  • Tomasz Lechowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.04

Słowa kluczowe:

inflacja, kredyt, polityka pieniężna, kryzys

Abstrakt

Celem pracy jest analiza strategii bezpośredniego celu inflacyjnego stosowanego w Wielkiej Brytanii jako narzędzia polityki pieniężnej. Pokazane zostały główne zalety oraz wady tej strategii. Udzielona zastała odpowiedź na pytanie odnośnie efektywności strategii bezpośredniego celu inflacyjnego dla gospodarki. Okres czasowy obejmuje lata 2001–2014.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ball L., Sheridan N., 2003, Does Inflation Targeting Matter?, Working Paper No. 129, International Monetary Fund, Washington.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w9577

Borodo A., 2005, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Google Scholar

Bernanke B., Laubach T., Mishkin F., Posen A., 1999, Inflation Targeting – Lesson from the International Experience, Princeton University Press, Princeton.
Google Scholar

Czekaj J., 2008, Inflacja jako cel polityki pieniężnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Czekaj J., Owsiak S., 2014, Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Gierałtowski P., 2012, Polityka pieniężna w Unii Walutowej [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro, NBP, Warszawa.
Google Scholar

http://www.bankofengland.co.uk/
Google Scholar

International Standard Setting in Financial Supervision, Lecture by Andrew Crockett, General Menager of the BIS and Chairman of the Financial Stability Forum at the Cass Business School, City University, London, 5 II 2003.
Google Scholar

Infation Report, November 2007, Bank of England.
Google Scholar

Infation Report, November 2014, Bank of England.
Google Scholar

King M., 2010, Comments on Risk and Uncertainty in Monetary Policy by Alan Greenspan, AEA Annual Conference.
Google Scholar

Mishkin F. S., 2001, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Oręziak L., 2004, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-06-30

Jak cytować

Lechowicz, T. (2015). Polityka banku centralnego Wielkiej Brytanii wyrażona w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Finanse I Prawo Finansowe, 2(2), 37–50. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.04

Numer

Dział

Artykuł