Ustalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstw

Autor

  • Magdalena Jarczok-Guzy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.05

Słowa kluczowe:

zaliczka, przychód podatkowy, obowiązek podatkowy

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia wpływ stosowania zasad ogólnych oraz nowych regulacji prawnych dotyczących ustalania momentu powstania przychodu podatkowego od otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych na płynność przedsiębiorstwa. Uproszczenie w przepisach obowiązujących od początku 2015 roku uprawnia podatników stosujących kasy rejestrujące do utożsamiania momentu ewidencjonowania zaliczki z momentem powstania przychodu. Na przykładzie liczbowym zilustrowano wpływ opisanych regulacji na kształtowanie momentu obowiązku podatkowego w podatku dochodowym oraz wykazano, iż wybór sposobu ustalania tego momentu dla otrzymanych zaliczek od osób fizycznych może stanowić narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cieśla A., Zgłaszanie przychodów z zaliczek na kasie fiskalnej do 20 stycznia, „Gazeta Podatkowa”, www.gazetapodatkowa.gofin.pl [dostęp: 27.08.2016].
Google Scholar

Ciupek B., Famulska T., 2013, Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Famulska T., 2007, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Kluzek M., 2014, Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Fiananse. Problemy. Decyzje cz. 1”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Makuch M., 2011, Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 40, nr 667, Szczecin.
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl [dostęp: 27.08.2016].
Google Scholar

Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. 2013, poz. 363.
Google Scholar

Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 2014, poz. 851 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, Dz. U. 2015, poz. 613.
Google Scholar

Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 1662.
Google Scholar

Wrzesińska-Nowacka A., 2013, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a optymalizacja podatkowa na tle podatków dochodowych, [w:] Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Zubrzycki J., 2016, Leksykon VAT, t. 1, Unimex, Wrocław.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-31

Jak cytować

Jarczok-Guzy, M. (2017). Ustalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstw. Finanse I Prawo Finansowe, 4(16), 47–58. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.05

Numer

Dział

Artykuł