Wybrane problemy zarządzania finansami gospodarstw domowych w krajach europejskich

Autor

  • Agnieszka Wiśniewska Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.08

Słowa kluczowe:

gospodarstwo domowe, zadłużenie, oszczędności

Abstrakt

Gospodarstwa domowe charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością w zakresie dysponowania swoimi środkami pieniężnymi. Jedne gospodarstwa domowe większość swojego dochodu przeznaczają na rzecz konsumpcji bieżącej, inne na regulację swoich zobowiązań, zaś kolejne na oszczędności i inwestycje. Zarządzanie finansami osobistymi (czyli finansami gospodarstw domowych), związane jest z podejmowaniem decyzji w zakresie dostępnego budżetu w taki sposób, aby zrealizowany był cel należący do gospodarstw domowych, czyli maksymalizacja zaspokojenia potrzeb. Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim decyzji finansowych w zakresie zadłużenia oraz oszczędności, a także ukazania różnic między nimi w poszczególnych krajach Europy. Celem jest wskazanie ram teoretycznych zagadnienia związanego z zarządzaniem finansami gospodarstw domowych. Za hipotezę przyjmuje się, iż im wyższy dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w danym państwie, tym wyższy udział oszczędności w dochodzie. Dodatkowo, im bardziej zadłużone są gospodarstwa domowe w danym kraju europejskim, tym oszczędności są niższe i przyjmują wartości ujemne.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamski F., 1984, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, 2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Bywalec Cz., 2009, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Flejterski S., 2007, Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jajuga K., 2008, Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych, [w:] P. Kapuś, J. Węcławski [red.], Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Korenik D., Korenik S., 2004, Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2004.
Google Scholar

Pałaszewska-Reindl T., Michna W., 1986, Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej, [w:] T. Pałaszewska-Reindl (red.), Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie, Instytut Wydawniczy Związków, Warszawa.
Google Scholar

Piotrowski J., 1979, Społeczne problemy rodziny, [w:] Polityka społeczna, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Samuelson P., Nordhaus W., 2005, Ekonomia 1, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Światowy G., 2012, Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, [w:] Konsumpcja i rozwój, nr 2, IBRKK, Warszawa.
Google Scholar

Świecka B. (red.), 2008, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
Google Scholar

https://data.oecd.org.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-10-11

Jak cytować

Wiśniewska, A. (2017). Wybrane problemy zarządzania finansami gospodarstw domowych w krajach europejskich. Finanse I Prawo Finansowe, 3(15), 95–105. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.08

Numer

Dział

Artykuł