Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce

Autor

  • Mateusz Muszyński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.07

Słowa kluczowe:

podatek bankowy, podatek od niektórych instytucji finansowych, sektor bankowy

Abstrakt

Autor przedstawia zagadnienie podatku bankowego wprowadzonego Ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Celem artykułu jest próba oceny wpływu nowego obciążenia podatkowego na funkcjonowanie wybranych banków komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz skutków jego implementacji dla klientów usług bankowych. W ramach badania empirycznego wykorzystano dane pochodzące ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Capiga M., 2003, Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Cichy A., Puszer B., 2016, Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Dec P., Masiukiewicz P., 2013, Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Gospodarowicz A., Notowski A., 2016, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Informacja o sytuacji banków w okresie I–IX 2016 r., 2016, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, Warszawa.
Google Scholar

Iwonicz-Drozdowska M., 2010, Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Google Scholar

Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2016 roku, 2017, Ministerstwo Rozwoju: Departament Strategii Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Pyka I., 2010, Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym: dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Google Scholar

Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień 2016, 2016, Narodowy Bank Polski: Departament Stabilności Finansowej, 2016, Warszawa.
Google Scholar

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
Google Scholar

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 rok.
Google Scholar

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016.
Google Scholar

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok.
Google Scholar

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.
Google Scholar

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12.2016.
Google Scholar

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2016 rok.
Google Scholar

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.
Google Scholar

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
Google Scholar

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 20 września 2016 r., nr 49/2016.
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. 2016, poz. 68.
Google Scholar

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/szacunkowe-wykonanie-budzetu-panstwa-w-okresie-styczen-listopad-2016-r.
Google Scholar

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014/#.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-10-11

Jak cytować

Muszyński, M. (2017). Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 3(15), 81–93. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.07

Numer

Dział

Artykuł