Gdy zabraknie szwajcarskiej precyzji ‒ o problemie kredytobiorców zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich w aspekcie prawno-ekonomicznym

Autor

  • Piotr Liwoch Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.05

Słowa kluczowe:

kredyty walutowe, odpowiedzialność banków, niewłaściwe praktyki rynkowe, frank szwajcarski, działania legislacyjne

Abstrakt

Artykuł traktuje o problemie polskich kredytobiorców zaciągających kredyty walutowe w frankach szwajcarskich, których zobowiązanie wobec kredytodawców znacznie wzrosło na skutek silnej deprecjacji franka względem złotego polskiego. Autor w swojej pracy analizuje sytuację panującą na polskim rynku finansowym, rozważa problem odpowiedzialności banków za wzrost zadłużenia tzw. „frankowiczów”, przedstawia wybrane orzecznictwo sądów polskich oraz ocenia działania legislacyjne, które mają pomóc kredytobiorcom kredytów walutowych dotkniętych problemem znacznego wzrostu kursu waluty obcej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Jurkowska-Zeidler A., 2016, Asymetria ryzyka a zasada sprawiedliwości społecznej na tle problemu kredytów we frankach szwajcarskich, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXXV, Gdańsk.
Google Scholar

Miklaszewska E. (red.), 2010, Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Google Scholar

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w połączonych sprawach C-154/15, C-307/15 i C-308/15.
Google Scholar

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie II CSK 750/15.
Google Scholar

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie C-312/14.
Google Scholar

Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Dz.U. 2015, poz. 1925.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 165, poz. 984.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.
Google Scholar

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/trzy-projekty-tzw-ustawy-frankowej-w-sejmie-dzis-pierwsze-czytanie/y8c8x5.
Google Scholar

http://forsal.pl/artykuly/1021734,austria-kredyty-we-frankach-chf-austria-najbardziej-ufran kowionym-krajem-w-europie.html.
Google Scholar

http://natemat.pl/74331,zadluzeni-we-frankach-jak-powodzianie-czy-panstwo-powinno-pomagac-frankowiczom-oto-argumenty-obu-stron.
Google Scholar

https://www.knf.gov.pl/Images/Skutki_finansowe_projektu_tcm75-46244.pdf.
Google Scholar

https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-10-11

Jak cytować

Liwoch, P. (2017). Gdy zabraknie szwajcarskiej precyzji ‒ o problemie kredytobiorców zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich w aspekcie prawno-ekonomicznym. Finanse I Prawo Finansowe, 3(15), 53–64. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.05

Numer

Dział

Artykuł