Iwaszkiewicz’s Venice

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.07

Słowa kluczowe:

Venice, Iwaszkiewicz, aesthetics, poetry, modernism

Abstrakt

The article offers an overview of Iwaszkiewicz’s Venice works, starting with his early poems from his first visit in the city on a lagoon, and all the way to a work in his final poetry collection. This overview helps one realise that the writer’s autobiography is the key to all of them. Both poems and prose works followed the writer’s rhythm of existence. The presented images not so much extract the features of the city but rather refer to the author’s age, mood, and mental disposition. Another major factor that shaped the image of Venice in Iwaszkiewicz’s works were the conventional topoi consolidated in culture which build the artistic means of symbolising actual spaces. Iwaszkiewicz’s text, which developed for nearly sixty years is a praise of art understood, per modernist principles, in an absolutist manner.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Krystyna Pietrych - University of Łodz

Krystyna Pietrych – literary scholar; chief of the Department of the Literature and Traditions of Romanticism, University of Lodz. Author of a monograph on Aleksander Wat’s poetry, O “Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata (Warsaw, 1996), and the editor of his writings, Dziennik bez samogłosek (Warsaw, 2001). She later published “Co poezji po bólu?” Empatyczne przestrzenie (Łódź 2009). Her main research focus is 20th-century Polish poetry; she has written studies about the poetry of Leśmian, Tuwim, Baczyński, Wat, Szymborska, Herbert, Białoszewski, Barańczak, Iwaszkiewicz, Różewicz, Miłosz, Krynicki, and Sommer. She has recently published a book entitled O czym (nie) mówią poeci? (Łódź 2019). She is the editor-in-chief of the Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze annual. She is the head of the Interdisciplinary Centre for Studies in Humanities, University of Lodz.

Bibliografia

Agamben, Giorgio. “O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm.” In Nagość. Translated by Krzysztof Żaboklicki. Warsaw: W.A.B., 2010.
Google Scholar

Bachelard, Gaston. Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Selected by Henryk Chudak, trans. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz, foreword Jan Błoński. Warsaw: PIW, 1975.
Google Scholar

Bieńkowska, Ewa. W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warsaw: Czytelnik, 1981.
Google Scholar

Błok, Alexander. Wiersze włoskie. Translated from Russia by Kazimierz Andrzej Jaworski and Józef Łobodowski. Lublin: Bibljoteka Kameny, 1935. Online http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=1466
Google Scholar

Czaja, Dariusz. Wenecja i śmierć. Konteksty symboliczne. http://www.cyfrowaetnografia.pl/Content/2209/Strony%20od%20PSL_XLVI_nr3-4-12_Czaja.pdf
Google Scholar

Czaja, Dariusz. “Wenecja jako widmo.” In Inne przestrzenie, inne miejsca: mapy i terytoria, edited by Dariusz Czaja. Wołowiec: Czarne, 2013.
Google Scholar

Drzewucki, Janusz. “Poeta w Wenecji.” In Smak słowa. Szkice o poezji. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
Google Scholar

Giełdoń-Paszek, Aleksandra. Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. “Dwa tygodnie wycieczki po Włoszech.” Wiadomości Literackie, no. 24 (1924).
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Dzienniki 1956–1963, Dzienniki 1964–1980. Edited and notes by Agnieszka and Robert Papieskis, Radoslaw Romaniuk. Introduction by Andrzej Gronczewski. Vol. II. Warsaw: Czytelnik, 2010.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Hilary, syn buchaltera. Warsaw: Czytelnik, 1975.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Nowele włoskie. Warsaw: Muza SA, 1994.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. O psach, kotach i diabłach. Warsaw: Czytelnik, 1968.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Podróże do Włoch. Warsaw: PIW, 1977.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Poezje, selected and introduction by Bohdan Zadura. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1989.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Sprawy osobiste i inne wiersze rozproszone, selected and edited by Piotr Mitzner. Warsaw: Czytelnik, 2010.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Śpiewnik włoski. Wiesze. Warsaw: Czytelnik, 1978.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Wiersz zebrane. Warsaw: Czytelnik, 1968.
Google Scholar

Iwaszkiewiczowa, Anna. Dzienniki i wspomnienia, submitted for print by Maria Iwaszkiewiczowa, edited by Paweł Kądziela. Warsaw: Czytelnik, 2000.
Google Scholar

Krasiński, Zygmunt. Listy do Henryka Reeve, edited, introduction, chronicle and notes by Paweł Hertz. Trans. Aleksandra Olędzka-Frybesowa. Warsaw: PIW, 1980.
Google Scholar

Krasiński, Zygmunt. Listy do Konstantego Gaszyńskiego, edited and introduction by Zbigniew Sudolski. Warsaw: PIW, 1991.
Google Scholar

Kwiatkowski, Jerzy. Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warsaw: Czytelnik, 1975.
Google Scholar

Madyda, Aleksander. “Jarosław Iwaszkiewicz jako pisarz autobiografizujący (na przykładzie opowiadań: „«Koronki weneckie I,» «Koronki weneckie II,» «Dzień sierpniowy,» «Tatarak,» «Opowiadanie z psem»).” Roczniki Humanistyczne 66, no. 1 (2018): 37–60.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.1-4

Reimann, Aleksandra. “Podsłuchać muzyczny motyw.” O cyklu muzyczno-poetyckim na przykładzie Muzyki wieczorem Jarosława Iwaszkiewicza [3333-Tekst%20artykułu-6333-1-10-20151007%20(7).pdf]
Google Scholar

Romaniuk, Radosław. Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. Vol. 1–2. Warsaw: Iskry, 2017.
Google Scholar

Ruszkowski, Janusz. “Wenecka Apokalipsa. O Niedokończonym poemacie Zygmunta Krasińskiego.” Pamiętnik Literacki, no. 3 (1990): 51–89.
Google Scholar

Stabro Stanisław. Klasycy i nie tylko…. Studia o poezji XX wieku. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
Google Scholar

Wilde Oskar. Eseje. Opowiadania. Bajki. Poematy prozą, edited by Juliusz Żuławski. Trans. Ewa Berberyusz. Warsaw: PIW, 1957.
Google Scholar

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Pietrych, K. (2020). Iwaszkiewicz’s Venice. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (9), 155–177. https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.07

Numer

Dział

Articles