On Several Polish Poems From 1829–1870 with Venice in the Background

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.05

Słowa kluczowe:

Venice, Polish and Italian affinities, 19th century poetry, Bridge of Sighs, political camouflage

Abstrakt

The subject of the article is a review of images of Venice recorded in Polish poetry between the years 1829–1870. The paper deliberately stops in the 1870s in the selection of the literary material to be analysed, focusing on the Romantic and post-Romantic tradition. Due to the different artistic value of the works, the author adopted the formula of a historical and literary “catalogue” ordered chronologically and partly problematicised according to the functions which Venetian scenery or culture perform in them. Attention is drawn to the fact that Venetian motifs present in the poetry of Polish artists tend to be related to particular phenomena and topics, such as Byronism, Gothicism, political and national camouflage, love and existential masks, conflict between people and power. The authors referred to in the paper include, among others, Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Zygmunt Krasiński, Edward Dembowski, Edmund Chojecki, Karol Baliński, Mieczysław Gwalbert Pawlikowski, Teofil Lenartowicz, Feliks Wicherski, Teofil Nowosielski, Aleksander Michaux and Wiktor Gomulicki.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maria Berkan-Jabłońska, University of Lodz

Maria Berkan-Jabłońska – Ph.D., Professor of the University of Lodz, the Department of Literature and Traditions of Romanticism. Her research focuses on 19th-century literature, especially the tradition of female writing, Polish Biedermeier, Romantic biography, and the widely-understood popular literature of the 19th century (e.g. detective stories). She is the author of: Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta (Łódź 2008), Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Günterów Puzyninie (1815–1869) (Łódź 2015), Weredyczki, sawantki, marzycielki, damy... W kręgu kobiecego romantyzmu. Studia i szkice z kultury literackiej kobiet okresu międzypowstaniowego (Łódź 2019); she was the co-editor of Mickiewicz wielu pokoleń twórców, badaczy i czytelników (Łódź 2008), Przygody romantycznego “ja”. Idee – strategie twórcze – rezonanse (Poznań 2012), “Nie-do-czytane. Polski dramat romantyczny,” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, no. 1(27) 2015, “Kryminał w XIX wieku, XIX wiek w kryminale,” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, no. 4(50) 2018.

Bibliografia

Achtelik, Aleksandra. Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Katowice: Gnome, 2002.
Google Scholar

Ackroyd, Peter. Wenecja. Biografia. Poznań: Zysk i S-ka, 2015.
Google Scholar

Baliński, Karol. “Odpowiedź Wenecjaninowi.” In Baliński, Karol. Pisma. Poznań: W księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1849, 57–60.
Google Scholar

Biernacki, Andrzej. Głębocki, Henryk. Strutyński Juliusz, Polski Słownik Biograficzny, vol. 44. Accessed July 1, 2020. https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/juliusz-ksawery-lukasz-strutynski#disqus
Google Scholar

Biliński, Bronisław. “Viaggiatori polacchi a Venezia nei secoli XVII-XIX. Venezia e la Polonia nei secoli XVII-XIX.” In Venezia e la Polonia nei secoli XVII–XIX. Edited by Luigi Cini. Venice–Rome: Istituto per la collaborazione culturale, 1965, 341–417.
Google Scholar

Boberska, Felicja. Karol Baliński. Odczyt (print from Reforma). Krakow: Reformy, 1882.
Google Scholar

Brahmer, Mieczysław. Powinowactwa polsko-włoskie. Warsaw: PWN, 1980.
Google Scholar

Byron, George. Childe Harold’s Pilgrimage, Canto IV. Accessed October 8, 2020, https://www.gutenberg.org/files/5131/5131-h/5131-h.htm#link2H_4_0006
Google Scholar

Chojecki, Edmund. “Noc w Wenecji.” In Chojecki, Edmund. Gęśla. Lipsk: Księgarnia Zagraniczna, 1846, 1–26.
Google Scholar

Czaja, Dariusz. Wenecja jest kobietą. Rzecz o wyobraźni. Accessed June 28, 2020, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/2780/Strony%20od%20PSL_XLIX_nr3-4-22_Czaja.pdf
Google Scholar

Czajkowski, Antoni. Niektóre poezje. Warsaw: Druk. Banku Polskiego, 1841.
Google Scholar

Czajkowski, Antoni. Poezje. Warsaw: W Drukarni Stanisława Strąbskiego, 1845.
Google Scholar

Dembowski, Edward. “Śmierć żeglarza pod Wenecją.” Przegląd Naukowy, no. 5 (1843): 169–171.
Google Scholar

Dokurno, Zygmunt. “O mickiewiczowskich przekładach z Byrona.” Pamiętnik Literacki, no. 47 (1956): 317–348.
Google Scholar

Floryan [Rzętkowski, Stanisław Marek]. “Żałobna gondola.” Wędrowiec, no. 165 (1866): 129.
Google Scholar

Gomulicki, Wiktor. “Z krainy dźwięków (Fragment).” Tygodnik Ilustrowany, no. 46 (1868): 231.
Google Scholar

Kaczyński, Grzegorz J. “Geneza i obraz polskiej emigracji we Włoszech.” In Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany. Edited by Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanowicz. Krakow: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014, 41–70. Accessed November 28, 2020. www.academia.edu/14897219/Polacy_we_Włoszech_Historia_współczesność_zmiany_Poles_in_Italy_History_Contemporaneity_Changes_
Google Scholar

Kot, Stanisław. Venezia vista dai Polacchi nel corso dei secoli. Venezia: Montuoro, 1947.
Google Scholar

Kozińska-Donderi, Diana. I viaggi dei Polacchi in Italia attraverso i secoli. Moncalieri: Cirvi, 2006.
Google Scholar

Krajewska, Wanda. “Polskie przekłady powieści poetyckich Byrona w okresie romantyzmu.” Pamiętnik Literacki, no. 71/1 (1980): 153–174.
Google Scholar

Krasiński, Zygmunt. “À Venice” / “W Wenecyi.” In Krasiński, Zygmunt. Pisma (Utwory francuskie 1830–1847), vol. 6. Lviv: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1904.
Google Scholar

Krasiński, Zygmunt. “Do… [incipit: Czy pomnisz jeszcze na dożów kanale].” In Krasiński, Zygmunt. Pisma. Jubilee edition, vol. 6. Krakow: G. Gebethner i Wolff, 1912.
Google Scholar

Krasiński, Zygmunt. Listy do Delfiny Potockiej. Edited by Zbigniew Sudolski. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
Google Scholar

Kraszewski, Józef Ignacy. “Paolo.” In Kraszewski, Józef Ignacy. Poezje, vol. 1. Warsaw: S. Orgelbrand, 1843, 93–126.
Google Scholar

La porta d’Italia. Diari e viaggiatori polacchi in Friuli-Venezia Giulia dal XVI al. XIX secolo. Edited by Lucia Burello e Andrzej Litwornia. Udine: Forum Edizioni, 2000.
Google Scholar

Lenartowicz, Teofil. “Dwaj niewidomi.” In Lenartowicz, Teofil. Album włoskie. Lviv: F.H. Richter, 1870, 94–96.
Google Scholar

Mickiewicz, Adam. Poezje, vol. 1: Poezje rozmaite 1817–1854. Lviv: Gubrynowicz i Syn, 1929.
Google Scholar

Miron. [Aleksander Michaux]. “Pieśni ludowe weneckie.” Kłosy, no. 222 (1869): 194; Kłosy, no. 223 (1869): 210.
Google Scholar

Norwich, John Julius. Historia Wenecji. Warsaw: W.A.B. 2015.
Google Scholar

Nowosielski, Teofil. “Pieśń starego gondoliera.” In Nowosielski, Teofil. Grzeszki Parnasowe. Garstka poezji lirycznych i humorystycznych. Warsaw: Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1877, 41–42.
Google Scholar

Odyniec, Antoni Edward. Listy z podróży. Warsaw: PIW, 1961.
Google Scholar

Pachoński, Jan. “Emigracja polska w Wenecji w latach 1794–1797. Wenecja i jej znaczenie dla emigracji polskiej.” Kwartalnik Historyczny, no. 4 (1968): 869–893.
Google Scholar

Pawlikowski, Mieczysław. Pamiętnik pieśniarza. Lviv: H. W. Kallenbach, 1856.
Google Scholar

Pieśni poległych, illustrated. Edited by K. Tułacz-Wiśniewski. Warsaw: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1933, 119–120.
Google Scholar

Pigoń, Stanisław. “Dwie recenzje literackie C. Norwida.” Ruch Literacki, no. 5 (1926): 139–142.
Google Scholar

Płaszczewska, Olga. Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850). Krakow: Universitas, 2003.
Google Scholar

Poklewska, Krystyna. “Mickiewicz i Mérimée. Z dziejów dwóch wierszy Mickiewicza.” In Poklewska, Krystyna. Obrazki romantyczne. Studia o ludziach, tekstach i podróżach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, 11–18.
Google Scholar

Pomian, Krzysztof. Wenecja w kulturze europejskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
Google Scholar

Quirini-Popławska, Danuta. “Geneza i rozwój ‘pływającego miasta-państwa’ Wenecji.” In Oblicza wody w kulturze. Edited by Łukasz Burkiewicz, Piotr Duchliński, Jarosław Kucharski. Krakow: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2014, 49–71.
Google Scholar

Quirini-Popławska, Danuta. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji?: urbs populosissima, opulentissima, liberalissima. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.
Google Scholar

Słowacki, Juliusz. Maria Stuart, act III, scene VII. In Juliusz Słowacki, Four Plays: Mary Stuart, Kordian, Balladyna, Horsztyński. Translated by Charles Kraszewski. London: Glagoslav Publications, 2018, 29–115.
Google Scholar

Sokołowski, Mikołaj. Wenecja. Atlas Polskiego Romantyzmu, NPLP IBL. Accessed July, 1, 2020. http://nplp.pl/artykul/wenecja/
Google Scholar

Strutyński, Juliusz. “O! cara e bella!”. In Strutyński, Juliusz. Poezje Berlicza Sasa i wspomnienia jego, posthumous edition. Krakow: A. Strutyńska, 1878, 9–10.
Google Scholar

Ujejski, Kornel. Kwiaty bez woni. Poezje. Lviv: K. Jabłoński, 1848.
Google Scholar

Węgrzyn, Iwona. W świecie powieści Henryka Rzewuskiego. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
Google Scholar

Wicherski, Feliks. Poezje. Petersburg: E. Ostapowicz, 1844.
Google Scholar

Wiszniewski, Michał. Podróż do Włoch, Sycylii i Malty. Warsaw: S. Orgelbrand, 1982.
Google Scholar

Wrzesień, Antoni. [Lange Antoni], Lord Byron, jego żywot i dzieła. Warsaw: M. Arct, 1904.
Google Scholar

Zalewski, Kazimierz. “Introduction to Marco Foscarini, dramat w 5 aktach (10 obrazach).” Tygodnik Ilustrowany, no. 59 (1877): 102.
Google Scholar

Zbiór poetów polskich XIX wieku, vol. 2. Edited by Paweł Hertz. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
Google Scholar

Zbiór poetów polskich XIX wieku, vol. 3. Edited by Paweł Hertz. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Berkan-Jabłońska, M. (2020). On Several Polish Poems From 1829–1870 with Venice in the Background. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (9), 101-137. https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.05

Numer

Dział

Articles