Gdy ginie ludzka pamięć, mówią kamienie – rzecz o obelisku w starostwie Szadek

Autor

  • Dorota Stefańska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.10

Słowa kluczowe:

Szadek, wojna o niepodległość

Abstrakt

W Kolonii Starostwo Szadek na rozdrożu dróg prowadzących z Szadku do Warty, Błaszek, Zduńskiej Woli stoi postawiony w 1938 r. pomnik poświęcony bohaterom poległym w okresie walk o niepodległość, w latach 1918–1920. Dwudziesta rocznica odzyskania niepodległości sprzyjała podejmowaniu takich inicjatyw. Dzięki ofiarności społeczności lokalnej zebrano fundusze i na betonowym cokole postawiono granitowy głaz z wmurowaną tablicą upamiętniającą nazwiska dziesięciu poległych żołnierzy.

Biogram autora

Dorota Stefańska

Mgr, emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta miasta Szadek, sygn. 6/97.
Google Scholar

Karta ewidencyjna pomnika w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek.
Google Scholar

Wywiady z mieszkańcami Szadku i Starostwa Szadek.
Google Scholar

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1918–1939, Wyd. Trio, Warszawa 2004.
Google Scholar

Klemantowicz D., Struktura wielkości prywatnych majątków ziemskich w powiecie sieradzkim przed I wojną światową, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
Google Scholar

Klemantowicz D., Większa własność ziemska okolic Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
Google Scholar

Ruszkowski A., Szadek – jedno z najstarszych miast Polski, „Na Sieradzkich Szlakach” 1991, nr 1 (21).
Google Scholar

Ruszkowski A., Turysto, zapraszamy do Szadku!, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3 (39).
Google Scholar

Rybka R., Stepan K., Awanse oficerskie w wojsku polskim (1935–1939), Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003.
Google Scholar

Stefańska D., Wymodlili ją poeci, prorocy... Jednodniówka, Szadek 2004.
Google Scholar

Tomaszewicz A., Ziemia szadkowska na drodze do niepodległości (1914–1920), „Na Sieradzkich Szlakach” 1995.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-11-20

Jak cytować

Stefańska, D. (2017). Gdy ginie ludzka pamięć, mówią kamienie – rzecz o obelisku w starostwie Szadek. Biuletyn Szadkowski, 17, 149–159. https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.10

Numer

Dział

Articles