Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku w latach 1934–1939

Autor

  • Dorota Stefańska Towarzystwo Przyjaciół Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.15.10

Słowa kluczowe:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Szadek

Abstrakt

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku powstało w 1934 r. w wyniku reorganizacji istniejącego od 1919 r. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i prowadziło aktywność religijną oraz społeczną pod kierunkiem duchowieństwa w ramach Akcji Katolickiej aż do chwili napaści na Polskę Niemiec hitlerowskich.

W Szadku patronem Stowarzyszenia w latach 1934–1939 był proboszcz parafii ks. Edward Lidtke, a asystentami kościelnymi stowarzyszenia: ks. Stefan Flisiak (1934–1936), ks. Bernard Głoskowski (1936–1939).

Szadkowskie oddziały młodzieży męskiej i żeńskiej wraz z oddziałami w Małyniu, Zygrach, Zadzimiu i Korczewie tworzyły podokręg szadkowski wchodzący w skład okręgu sieradzkiego, podległemu diecezjalnemu stowarzyszeniu we Włocławku kierowanemu przez ks. Stefana Pietruszkę.

Celem organizacji było wychowanie młodzieży pozaszkolnej w duchu wiary katolickiej i narodowym. Służyły temu organizowane przez duchowieństwo centrali włocławskiej rekolekcje, dni społeczne, manifestacje katolickie: kongresy, zloty, igrzyska sportowe, pielgrzymki. Oddziały z Szadku uczestniczyły: w Kongresie Eucharystycznym Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu (czerwiec 1934 r.); w okręgowych zlotach i igrzyskach sportowych w Zduńskiej Woli, Sieradzu i Złoczewie; w zlotach diecezjalnych w Charłupi Małej i we Włocławku oraz w ogólnopolskim w Częstochowie we wrześniu 1938 r.

Zdobyte przez młodzież doświadczenie organizacyjne oraz poczucie godności katolickiej i narodowej zaowocowało podczas 6 lat okupacji hitlerowskiej, kiedy to młodzież zaangażowała się w tworzenie struktur organizacyjnych Polski Podziemnej, a silna wiara w Boga i rodzinę ułatwiała pokonanie trudów codziennego życia.

Po 1945 r. w Szadku Katolickie Stowarzyszenie nie wznowiło działalności ze względu na restrykcyjne rozporządzenia władz komunistycznych, również po 1989 r. mimo sprzyjającej sytuacji politycznej nie odnowiono struktur.

Bibliografia

Gotów! Sprawie służ!, Jednodniówka, Łódź 1936.
Google Scholar

„Kronika Diecezji Włocławskiej” 1934, 1935,1936,1937,1938, R. XXVIII–XXXII.
Google Scholar

Wywiady ze Stanisławą Łazuchiewicz (2007), Przemysławem Sową (2007), Marianną Manios (2009), Stanisławem Kępką (2011), Marianem Piotrowiczem (2011), Krystyną Szymańską (2013), Janiną Łazuchiewicz (2015).
Google Scholar

Boczkowski A., Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – podręcznik, Kraków 1999.
Google Scholar

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej” 2000, nr 3/4.
Google Scholar

Leksykon Wspólnot, http://www.eugeniusz.omi.org.pl/ksm (10.01.2006).
Google Scholar

Librowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej pośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, Włocławek 1947.
Google Scholar

Stefańska D., Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Szadku w latach 1919–1934, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 151–172.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.10

Szadek na starej fotografii. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku, oprac. J. Stulczewski, „Biuletyn Szadkowski” 2012, t.12, s. 235–263
Google Scholar

Rulka K., Z 49 lat pracy duszpasterskiej 14 lat w Szadku – ks. Edward Lidtke, „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9, s. 37–63.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.09.02

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Stefańska, D. (2015). Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku w latach 1934–1939 . Biuletyn Szadkowski, 15, 205–223. https://doi.org/10.18778/1643-0700.15.10

Numer

Dział

Articles