Sylwetki żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej

Autor

  • Dorota Stefańska Emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.06

Słowa kluczowe:

Polska Organizacja Wojskowa, Szadek, I wojna światowa, konspiracja, niepodległość

Abstrakt

W artykule zaprezentowano sylwetki żołnierzy związanych z szadkowską Polską Organizacją Wojskową, powstałą wiosną 1915 r. z inicjatywy Feliksa Szymańskiego. Są to najczęściej postacie mało znane, ale zasłużone w walce z okupantem i zaangażowane w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości. Informacje o tych osobach autorka zdobyła podczas badania źródeł archiwalnych, znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. W artykule nie zabrakło też sylwetek szkoleniowców, m.in. Jerzego Neugebauera czy Stanisława Fruzińskiego. Zaprezentowane biogramy stanowią ważne źródło informacji na temat działalności szadkowskiej komórki POW.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu. Akta miasta Szadku 1898–1939. Akta protokołów magistratu miasta Szadku 1917–1920, 41/6/0, sygn. 4.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Adamkiewicz Józef, odrzucono 31.01.1938.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Baberowski Feliks, I 481.B.38; MN 22.12.31.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Bednarek Bolesław, MN 27.06.38.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Bednarek Stefan, odrzucono 27.06.1938.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Bogdański Stanisław, I. 481. B. 9567, KN 16.03.33.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Fruziński Stanisław, 30F-708, KNzM 06.06.31.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Garczyński Józef, odrzucono 26.06.1938.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Kozłowski Bartłomiej, KN 17.03.38.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Królikowski Jan Adam, odrzucono 21.06.1938.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Królikowski Zygmunt, KKiMN 50–159 (brak dokumentów).
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Neugebauer Jerzy, sygn. KN 12.03.31.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Niedźwiecki Jan, odrzucono 26.06.1938, KK i MN 15/41307.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Niedźwiecki Józef, 14/24 V12.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): POW. Relacje, sygn. I.400.2021/60–86, 4002021/45, 4002021/30; POW Okręg IV, sygn. I. 124.1.7.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Rudecki Czesław, sygn. MN 27.06.38.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Ryder Marian, MN 24.05.32.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Spychalski Józef , sygn. 31849, KK i MN 155–46318.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Stamirowski Adam, odrzucono 31.01.1938 (brak dokumentów).
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Strzeliński Marian, odrzucono 21.01.1937.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Szeplewicz Cezary, odrzucono 26.06.1938.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Szymański Feliks, KW 123/S-5618, AP 26908, KzM 7.07.31 (brak dokumentów).
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Śmiałkowski Kazimierz, odrzucono 14.12.1936 (brak dokumentów).
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Wilk-Wilczyński Stefan, KN 9.11.31.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Zabłocki Franciszek, MN 2.08.31 (brak dokumentów).
Google Scholar

Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Materiały do działalności POW w Szadku, sygn. RWD 418.
Google Scholar

Cielecka B., Ruszkowski A. (red.), Gdzie są chłopcy z tamtych lat, [w:] Sieradzanie w drodze do Niepodległej, Sieradz 2018, s. 99.
Google Scholar

Klimek J., Polska Organizacja Wojskowa na terenie powiatu łaskiego, Pabianice 1938.
Google Scholar

Kronika Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Szadku, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, sygn. ARW 418, [w:] D. Stefańska, Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej, „Biuletyn Szadkowski” 2018, t. 18, s. 71–76.
Google Scholar

Łossowski P., Stawecki P., Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach, Warszawa 1988.
Google Scholar

Marszał T. (red.) Leksykon sołectw gminy Szadek, Gmina i Miasto Szadek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

„Peowiak”, Warszawa 1931, nr 5.
Google Scholar

Pogorzelski W., Dzieje Sieradza (reprint wydania z 1927 r.), Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz 2015, s. 113–119.
Google Scholar

Stefańska D., Polska Organizacja Wojskowa w Szadku w latach 1915–1918, [w:] J. Stulczewski (red.), Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość, Zduńska Wola 2018, s. 25–26.
Google Scholar

Tomaszewicz A., Dokumenty dotyczące działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1989, t. 6, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1990, s. 147–152.
Google Scholar

Tomaszewicz A., Działalność Obwodu Sieradzkiego POW w latach I wojny światowej, „Na Sieradzkich Szlakach” 1988, nr 4, s. 3–7.
Google Scholar

Walak M., Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915–1917, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Związek Strzelecki „Strzelec”, Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego, Warszawa–Bełchatów 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-11-20

Jak cytować

Stefańska, D. (2019). Sylwetki żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej. Biuletyn Szadkowski, 19, 123–152. https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.06

Numer

Dział

Articles