Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Szadku w latach 1919– 1933

Autor

  • Dorota Stefańska Towarzystwo Przyjaciół Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.10

Słowa kluczowe:

Polish Youth Association, Szadek, national values

Abstrakt

Polish Youth Association in Szadek was set up in 1919 at the initiative of Jan Anglik. lt was then reorganized in the early 1920s by Father Edward Dyja and Dean Antoni Orzechowski. Afterwards it was successively run by Father Jan Stanisław Żak, Father Józef Gołębiowski and Father Jan Przybysz. It consisted of two sections: female youth and małe youth. The program of activity was defined by decrees of the secretariat of Włocławek diocese, headed by Father W. Zawadzki, Father A. Radomski, and next by Father S. Pietruszka. The association organized excursions and pilgrimages ( e.g. to Częstochowa and Charłupia Mała). In the field of cultural and educational activity, it organized vocational trainings, days of welfare work, youth rallies, and celebrations on the occasion of religious or national feasts. The aim of the association was formation of young gener­ations of Poles in the spirit of patriotic and Christian values - the youth was involved in religious, social and cultural life of the parish under patronage of the clergy.

Bibliografia

,,Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej" (KDKK) 1917-1926.
Google Scholar

,,Kronika Diecezji Włocławskiej" (KDW) 1926-1931.
Google Scholar

,,Gotów! Sprawie Służ!", Jednodniówka, Łódź 1936.
Google Scholar

,,Rocznik Diecezji Włocławskiej" (RDW) 1926-1934.
Google Scholar

Wywiad i ankieta skierowana do proboszcza i dziekana ks. A. Ciapcińskiego w marcu 201 Or.
Google Scholar

Wywiad z członkami KSM: Marianną Manios (wiosna 2009 r.) i Marianem Kępką Biedroń T., Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, kol. 1112-1117.
Google Scholar

,,Ziemia Sieradzka" 1921, nr 2; 1930, nr 6.
Google Scholar

Boczkowski A., Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Wydawnictwo Gotów, Kraków 1999. Chachulska-Koźbiał H., W Służbie Bogu i Ojczyźnie, Włocławek 1991.
Google Scholar

Gmurczyk Z., Początki stowarzyszenia się katolickiej młodzieży we Włocławku w pierwszych latach II RP (do 1925), ,,Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie" 2013, t. 28.
Google Scholar

Katalog 14J1stmry historycznej i filatelistycznej „ 700 lat miasta Szadku", Urząd Miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Nitecki P., Katolicki Związek Młodzieży Męskiej, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, kol. 1197-1199.
Google Scholar

Nitecki P., Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, kol. 1198-1199.
Google Scholar

Rulka K., Jan Stanisław Żak (1980-1943) - proboszcz w Szadku, ,,Biuletyn Szadkowski" 2008, t. 8, s. 31-47.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.02

Stefańska D., Jednodniówka. "Wymodlili ją poeci, prorocy, Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Szadek 2004.
Google Scholar

Stefańska D., Szkoła w Szadku na starej fotografii i we wspomnieniach, ,,Biuletyn Szadkowski" 2006, t. 6, s. 167-184.
Google Scholar

Stulczewski J., Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ,,Biuletyn Szadkowski" 2012, t. 12, s. 235-263.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.12.12

Witkowska I., Ksiądz Jan Stanisław Żak - społecznik i patriota, ,,Na Sieradzkich Szlakach" 2009, nr 2 (97), s. 18-20.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Stefańska, D. (2014). Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Szadku w latach 1919– 1933. Biuletyn Szadkowski, 14, 151–172. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.10

Numer

Dział

Articles