Zespół redakcyjny

Redakcja:

prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ, redaktor naczelny, członek komitetu redakcyjnego (Uniwersytet Łódzki, Polska), ORCID
dr hab. Szymon WIŚNIEWSKI, redaktor (Uniwersytet Łódzki, Polska), ORCID
Elżbieta JARCZAK (Szadek, Polska)
Katarzyna KILIAN-HARASZKIEWICZ (Szadek, Polska)
Dorota STEFAŃSKA (Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Polska)
dr Jarosław STULCZEWSKI (Szadek, Polska), ORCID
dr Piotr SZKUTNIK (Uniwersytet Łódzki, Polska), ORCID
dr Tomasz FIGLUS (Uniwersytet Łódzki, Polska), ORCID
dr Anna MAJEWSKA (Uniwersytet Łódzki, Polska), ORCID
 

Redaktor statystyczny:

Justyna WIKTOROWICZ (Uniwersytet Łódzki, Polska), ORCID

Rada Redakcyjna:

prof. Ewa ANDRYSIAK (Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej, Polska), ORCID
prof. Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska), ORCID
prof. Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Center, Vilnius, Litwa)
prof. Anna GEPPERT (Université Paris Sorbonne, Francja)
prof. Sławomir GZELL (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. Wiesław PUŚ (Uniwersytet Łódzki, Polska), ORCID
prof. Mykoła HABREL (Technical University of Lviv, Ukraina), ORCID
dr Daniel MICHNIAK (Słowacka Akademia Nauk, Słowacja), ORCID
prof. Tadeusz SIWEK (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
prof. Vladimir SLAVIK (Comenius University, Bratislava, Słowacja)