Zespół redakcyjny

Redakcja:

prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ (redaktor naczelny, Uniwersytet Łódzki, Polska) e-mail: sztama@geo.uni.lodz.pl
ORCID
dr Szymon WIŚNIEWSKI (sekretarz redakcji, Uniwersytet Łódzki, Polska)
ORCID
dr hab. Marek ADAMCZEWSKI, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ORCID
Elżbieta JARCZAK (Szadek, Polska)
Katarzyna KILIAN-HARASZKIEWICZ (Szadek, Polska)
Dorota STEFAŃSKA (Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Polska)
Jarosław STULCZEWSKI (Szadek, Polska)
dr Piotr SZKUTNIK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ORCID
dr hab. Beata WOZIWODA (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ORCID

Redaktor statystyczny:

Justyna WIKTOROWICZ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ORCID

Rada Redakcyjna:

prof. Ewa ANDRYSIAK (Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej, Polska)
ORCID
prof. Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska)
ORCID
prof. Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Center, Vilnius, Litwa)
prof. Daniel CZAMAŃSKI (Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael)
prof. Anna GEPPERT (Université Paris Sorbonne, Francja)
prof. Sławomir GZELL (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. Bohdan POSATSKYY (Technical University of Lviv, Ukraina)
prof. Wiesław PUŚ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ORCID
prof. Joseph SALUKHVADZE (Tbilisi State University, Gruzja)
prof. Tadeusz SIWEK (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
prof. Vladimir SLAVIK (Comenius University, Bratislava, Słowacja)