Recenzenci

Grupę współpracujących z „Biuletynem Szadkowskim” recenzentów stanowią:

dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
dr hab. Aleksander Bołdyrew (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
dr hab. Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
dr Zygmunt Dajdok (Uniwersytet Wrocławski, Polska),
dr Piotr Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska),
dr Małgorzata Gorzel (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Polska),
dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska),
dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),
dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
prof. dr hab. Vasyl Kravtsiv (Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina),
prof. dr hab. Mariusz Kulesza (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska),
dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski, Polska),
dr hab. Janusz Majecki, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
prof. dr hab. Janusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),
dr Artur Wojciech Obidziński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr Barbara Ocicka (Uniwersytet Łódzki, Polska),
prof. Bohdan Posatskyy (Politechnika Lwowska, Ukraina),
dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr Henryk Seroka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska),
prof. Oleh Shablyj (Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina),
dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
dr hab. Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Polska),
dr Grzegorz Tończyk (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr hab. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska),
dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
dr Aleksy Piasta (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
dr hab. Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr Jan Chańko (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki, Polska), 
dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski, Polska),
dr hab. Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr Jacek Kapuściński (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie),
dr hab. Mieczysław Różalski (Uniwerystet Warmińsko-Mazurski, Polska),
dr Tadeusz Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska), 
dr Marcin Broniarczyk (Polska Akademia Nauk, Polska),
ks. dr Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi),
prof. dr hab. Alicja Szymczak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
dr Madalina-Teodora Andrei (Spiru Haret University, Rumunia).