Instrukcja redakcyjna

INSTRUKCJA WYDAWNICZA DLA AUTORÓW

TEKST GŁÓWNY

Uprzejmie prosimy o przesyłanie artykułów zawierających nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z materiałem graficznym nieprzekraczających objętości 20 standardowych stron (strona znormalizowana zawiera 1800 znaków). Materiały graficzne powinny być dostarczone w formie odrębnych plików.

Zasady dotyczące formatowania tekstów:

  • plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 2007 lub wyższy),
  • czcionka: Times New Roman / 12 punktów,
  • interlinia w tekście głównym 1,5 wiersza,
  • wcięcie pierwszego wiersza 1 cm,
  • zapis dat: 22 października 1808 r.,
  • wyrazy rok i wiek zapisujemy za pomocą skrótów, np. w 1809 r., w połowie XVIII w.,
  • w przypisach bibliograficznych stosujemy formuły w języku polskim (dz. cyt., tamże).

Prosimy nie dzielić wyrazów, nie usuwać jednoliterowych wyrazów z końców wierszy za pomocą kombinacji klawiszy Shift + Enter ani nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE

  1. W każdym artykule należy stosować ciągłą numerację przypisów. Prosimy używać formuł w języku polskim: dz. cyt., tamże.
  2. Na opis książki powinny składać się następujące elementy: informacja o autorze (inicjał imienia i nazwisko autora), tytuł publikacji zapisany kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony (stron).
  3. Opis bibliograficzny czasopisma powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma (pismem prostym ujęty w cudzysłów), rok wydania, tom/rocznik, numer lub zeszyt, numer strony (stron).

INSTRUKCJA REDAKCYJNA