Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 10
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 18
Liczba otrzymanych recenzji – 18
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 100%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 7 miesięcy

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 6
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 12
Liczba otrzymanych recenzji – 12
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 100%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 180 dni