Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej

Autor

  • Dorota Stefańska Mgr, emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.05

Słowa kluczowe:

Szadek, Polska Organizacja Wojskowa, I wojna światowa

Abstrakt

POW w Szadku powstała wiosną 1915 r. Założył ją Feliks Szymań­ski pseudonim Szczęsny, który sprawował funkcję komendanta organizacji miejskiej do 1917 r. Kolejnym komendantem POW w Szadku był Franciszek Zabłocki o pseudonimie Konarski. W listopadzie 1918 r. po odzyskaniu niepodległości POW została rozwiązana. Szadkowski oddział POW pod dowództwem Stanisława Godeckiego m.in. brał udział w rozbrajaniu Niemców w Szadku, Zygrach i Zduńskiej Woli. Zachowana w Muzeum Okręgowym w Sieradzu kronika oddziału szadkowskiego POW dokumentuje jego dzia­łalność w latach I wojny światowej.

Bibliografia

Akta miasta Szadku, sygn.6/4; Akta protokołów Magistratu m. Szadek 1917–1920; Akta osobowe burmistrza miasta, sygn. 6/14. Archiwum Państwowe w Łodzi oddział Sieradz.
Google Scholar

Akta personalne i odznaczeniowe z lat 1918–1939 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie: sygn. Stanisław Godecki MN 9.11.1931, Bartłomiej Kozłowski, sygn. MN 17.03.38; Polska Organizacja Wojskowa. Relacje sygn. I.400.2021/60–86. Rela­cja kapitana Józefa Spychalskiego.
Google Scholar

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku. Archiwum organizacji w Szadku.
Google Scholar

Muzeum okręgowe w Sieradzu sygn. ARW 418.
Google Scholar

Bełcikowska A., Polska Organizacja Wojskowa. Zarys dziejów, Główna Księgarnia Woj­skowa, Warszawa 1939.
Google Scholar

Encyklopedia Wojskowa, red. O. Laskowski, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Towarzystwo Wiedzy Wojskowej i Wojskowego Instytutu Narodowo-Oświatowego, Warszawa 1931–1932, t. VI.
Google Scholar

Klimek J., Jednodniówka Polska Organizacja Wojskowa powiatu łaskiego. Szkice i wspomnienia. Nakładem Powiatowego Koła Związku Peowiaków, Pabianice 1939.
Google Scholar

Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Zakład Narodowy im. Ossoliń­skich PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
Google Scholar

Pisma zbiorowe. Józef Piłsudski, red. W. Lipiński, Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990, t. IV.
Google Scholar

Peowiak, Relacja S. Godeckiego, czerwiec 1931, nr 5.
Google Scholar

Pogorzelski W., Sieradz, Włocławek 1927 [reprint Sieradz 2015].
Google Scholar

Samuś P., Na drodze do niepodległości. Życie polityczne w latach 1900–1918, [w:] Szki­ce z dziejów sieradzkiego, red. J. Śmiałowski, Łódź 1977, s. 263–295.
Google Scholar

Stefańska D., Wymodlili ją poeci, prorocy..., „Jednodniówka”, Szadek 2004, s. 7–8.
Google Scholar

Tomaszewicz A., Dokumenty dotyczące działalności POW w Szadku w zbiorach Mu­zeum Okręgowego w Sieradzu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź, „Rocznik Muzealny” 1989, t. 6, s. 147–152.
Google Scholar

Walak M., Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Le­gionów Polskich 1915–1917, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego, Warszawa–Bełchatów 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-06

Jak cytować

Stefańska, D. (2018). Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej. Biuletyn Szadkowski, 18, 65–77. https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.05

Numer

Dział

Articles