Barbara Newelska 1919–2012

Autor

  • Dorota Stefańska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.08

Słowa kluczowe:

Barbara Newelska, Boczki, Zgórznica, ziemiaństwo polskie

Abstrakt

Tekst ten ma charakter biograficzny i przedstawia losy potomkini polskiej ziemiańskiej rodziny w XX w., od szczęśliwych lat dwudziestolecia międzywojennego, poprzez dramatyczny okres okupacji i nie mniej trudne powojenne lata rządów komunistycznych. Barbara Newelska, związana z majątkiem w Boczkach, jest wnuczką Adama – brata Marcelego Nenckiego biochemika o światowej sławie. Obok dostępnych źródeł publikowanych w tekście autorka wykorzystuje bogate materiały pochodzące ze zbiorów rodzinnych Barbary Newelskiej.

Biogram autora

Dorota Stefańska

Mgr, nauczycielka historii w szkole podstawowej (1978–1999) i gimnazjum (1999–2011), członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku

Bibliografia

Barej M., Janczak A., Barbara Nencka-Newelska, Stoczek Łukowski 2009.
Google Scholar

Budzyński A., Pożegnanie z Jatą. Wiersze i piosenki kasantów ziemi łukowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Komitet Obchodów 450-lecia Praw Miejskich Stoczka Łukowskiego, Stoczek Łukowski 1996.
Google Scholar

Budzyński A., Filipczuk J., Żydzi w Stoczku Łukowskim, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Stoczek Łukowski–Warszawa 2010.
Google Scholar

Filipczuk J., Walka zbrojna w Stoczku 1939–1945, Zeszyty Stoczkowskie, Zeszyt nr 5.
Google Scholar

Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, Stoczek Łukowski 1990.
Google Scholar

Newelska B., Historia folwarku Wójtostwo Zgórznica. Spisana w końcu XX w., mpis.
Google Scholar

Newelska B. „Baśka”, Adam Nencki, wspomnienia w wydawnictwie okolicznościowym dotyczącym odsłonięcia pomnika pamięci Żołnierzy AK Obwodu Łuków, Stoczek Łukowski 2003.
Google Scholar

Partyzanckie wspomnienia. Relacje Mieczysława Dziada ps. Piorun oraz jego towarzyszy broni, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Stoczku Łukowskim, Stoczek Łukowski 2007.
Google Scholar

Partyzanckie wspomnienia, relacje oraz dokumenty żołnierzy AK ze Stoczka Łukowskiego i okolic, Światowy Związek Żołnierzy AK, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Stoczek Łukowski 1996.
Google Scholar

Pożegnanie z Jatą. Wiersze i piosenki kasantów ziemi Łukowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Komitet Obchodów 450-lecia Praw Miejskich Stoczka Łukowskiego, Stoczek Łukowski 1996.
Google Scholar

Sułkowski E., Meliny kapitana Edmunda Sułkowskiego zastępcy komendanta Obwodu Łuków Okręgu Lublin AK lata 1942–1945, mpis, Warszawa 22 III 2005.
Google Scholar

Sułkowski E., Kapitan Edmund Sułkowski ps. Marek, wydawnictwo okolicznościowe nr 1 z 5 X 2005, mpis.
Google Scholar

Szumielowa A., Marceli Nencki, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1977.
Google Scholar

Wojtczak L., Marceli Nencki – człowiek i uczony, „Kosmos” 2001, t. 50, nr 3 (252).
Google Scholar

Wydawnictwo okolicznościowe z okazji odsłonięcia pomnika pamięci Żołnierzy AK Obwodu Łuków, Stoczek Łukowski 2003.
Google Scholar

Wywiad z Barbarą Newelską 26–27 III 2007 r.
Google Scholar

Wywiad z Katarzyną Markiewicz (córką Barbary Newelskiej) 26–27 III 2007 r.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Stefańska, D. (2016). Barbara Newelska 1919–2012. Biuletyn Szadkowski, 16, 159–175. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.08

Numer

Dział

Articles