Piotrkowscy legioniści w Szadku – czyn zbrojny i działalność społeczno-polityczna

Autor

  • Dorota Stefańska Emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku
  • Anna Majewska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml https://orcid.org/0000-0003-0589-6400

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.05

Słowa kluczowe:

5. Pułk Piechoty I Brygady Legionów Polskich, 4. Pułk Piechoty III Brygady Legionów Polskich, Piotrków, Szadek, Krzyż Niepodległości

Abstrakt

Treść artykułu stanowią rysy biograficzne dwóch żołnierzy Legionów Polskich – Ignacego Kobackiego oraz Herakliusza Konstantego Iglikowskiego, walczących o niepodległość Polski w latach 1915–1917 oraz w wojsku polskim w latach 1918–1922. Obaj byli związani z miejscowością Szadek poprzez zamieszkanie, pracę zawodową (zarówno w okresie międzywojennym, jak i podczasem okupacji niemieckiej), a w przypadku jednego z nich także z okresem PRL-u. Żołnierze pochodzili z różnych miejscowości i środowisk, reprezentowali również odmienne nurty polityczne. Łączyła ich jednak wspólna legionowa przeszłość, wspólny szlak bojowy w Legionach Polskich z tym samym wrogiem. Obie postacie to ludzie czynu i determinacji w realizacji zadań jakie stawiała przed nimi przynależność narodowa. Obydwaj urodzili się w okresie niewoli narodowej. Wspólnym mianownikiem ich biografii jest epizod legionowy oraz bogata działalność polityczna i samorządowa na terenie Szadku, już w okresie, gdy armia przeszła w stan pokojowy.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta Magistratu. Sprawy oświatowe – sygn. 6/49.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta miasta Magistratu Szadku z 1929 r., sygn. 6., Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej w Szadku 1923−1925.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Wykaz ochotników do Legionów Polskich w latach 1915−1916. Piotrków 2018 (wersja elektroniczna).
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego Szadek, Akta ślubu i zgonu Herakliusza Konstantego Iglikowskiego.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego Szadek, Akta ślubu i zgonu Michała Sztendla.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie, Ignacy Kobacki, sygn. CAW KN – 02.05.1933. Życiorys, a w nim przebieg pracy niepodległościowej w organizacjach bojowych oraz w służbie w legionach.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. CAW. Konstanty Iglikowski, KN 16.03.1937.
Google Scholar

Józef Piłsudski. Pisma zbiorowe, t. 4., W. Lipiński (oprac.), Warszawa 1937.
Google Scholar

Pismo Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z dnia 27 stycznia 2022 r., znak pisma: BUWII-904-1595 (3)/21.
Google Scholar

Szadek z okresu dwudziestolecia międzywojennego na afiszach i ulotkach, J. Stulczewski (oprac.), „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 404–412.
Google Scholar

„Echo”, 1 listopada 1936, nr 300, artykuł zatytułowany: Szykanowanie 80-letniego starca. Wybitny społecznik oskarżony o udział w kradzieży weksli swemu teściowi.
Google Scholar

„Łodzianin” 1926, nr 30, s. 5.
Google Scholar

„Łodzianin” 1930, nr 22, s. 3.
Google Scholar

„Łodzianin” 1930, nr 23, s. 3, 5.
Google Scholar

„Łodzianin” 1937, nr 130, s. 5.
Google Scholar

„Łódzki Dziennik Wojewódzki” 1932, nr 4, s. 140.
Google Scholar

„Łódzki Dziennik Wojewódzki” 1932, poz. 41.
Google Scholar

„Łódzki Dziennik Wojewódzki” 1932, nr 24, s. 747, poz. 26.
Google Scholar

„Łódzki Dziennik Wojewódzki” 1934, nr 23, s. 447, poz. 46.
Google Scholar

„Ziemia Sieradzka” 1927, nr 17, s. 3.
Google Scholar

Jaskólski W. „Wroniec”, Z działalności ZWZ-AK na ziemi sieradzkiej 1939–1945, Łódź 2000.
Google Scholar

Klimecki M., Filipow K., Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, Warszawa 2014.
Google Scholar

Kulesza M., Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3, s. 55–71. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.03

Lipiński W. (Socha), Szlakiem I Brygady, Warszawa 2014.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Nartonowicz-Kot M., Życie polityczne Sieradza w międzywojniu [w:] Sieradz. Dzieje miasta, J. Kita, M. Nartonowicz-Kot (red.), Łódź–Sieradz 2014.
Google Scholar

Orkan W., Puchalski Z., Wawrzyński T., Krzyż i Medal Niepodległości, Warszawa 1994.
Google Scholar

Puchalski Z., Wawrzyński T., Krzyż i Medal Niepodległości, Warszawa 1994.
Google Scholar

Sowa P., Komendanci ZWZ-AK w Obwodzie Sieradzkim, Zduńska Wola 2002.
Google Scholar

Starzyński R., Cztery lata wojny w służbie Komendanta, Warszawa 2019.
Google Scholar

Stefańska D., Cisi bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 59–88. https://doi.org/10.18778/1643-0700.10.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.10.03

Stefańska D., Szkoła w Szadku na starej fotografii i we wspomnieniach, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 59−88.
Google Scholar

Strug A., Odznaka za wierną służbę, Warszawa 1921.
Google Scholar

Stulczewski J., Polska Partia Robotnicza w Szadku w latach 1945−1948, „Biuletyn Szadkowski” 2021, t. 21, s. 127–147. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.07

Stulczewski J., Wybory do Rady Miejskiej w Szadku – materiał wyborczy z 1939 roku, „Biuletyn Szadkowski” 2019, t. 19, s. 153–158. https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.07

Wachowska B., Życie polityczne powiatu sieradzkiego w latach 1918–1939 [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
Google Scholar

Walak M., Legiony Polskie w Piotrkowie 1914−1917, Piotrków Trybunalski 2013.
Google Scholar

Walak M., Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915−1917, Warszawa–Bełchatów 2010.
Google Scholar

Wiech K., Polska Partia Socjalistyczna w pierwszych latach parlamentaryzmu 1921−1923, Warszawa 1987.
Google Scholar

Wielecki H., Sieradzki R., Wojsko polskie 1921–1939, Warszawa 1991.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Stefańska, D., & Majewska, A. (2022). Piotrkowscy legioniści w Szadku – czyn zbrojny i działalność społeczno-polityczna. Biuletyn Szadkowski, 22, 119–154. https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.05

Numer

Dział

Articles