Mieszkańcy Nowego Kromolina w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej

Autor

  • Dorota Stefańska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.11

Słowa kluczowe:

Kromolin Nowy, Szadek, wojna o niepodległość, wojna 1920

Abstrakt

Artykuł prezentuje sylwetki żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w walkach o niepodległość Polski, także na froncie wschodnim w latach 1919– 1920, a po powrocie z wojny osiedlili się we wsi Kromolin należącej do gromady Wielka Wieś w gminie Szadek. W latach 20. wieś tę zamieszkiwali osadnicy-żołnierze, którzy uprawiali zakupioną tu ziemię. Wśród nich byli m.in. Władysław Winiarski – żołnierz, kapitan 5 pułku piechoty I Brygady Legionów Polski, podpułkownik dyplomowany, szef sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie, Kazimierz Lenc – żołnierz 29 pułku Strzelców Kaniowskich, 2 Kompanii Karabinów Maszynowych, 2 baon oraz Jan Kwiram – żołnierz 6 pułku Legionów Polskich.

Biogram autora

Dorota Stefańska

Mgr, emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku.

Bibliografia

Centralne Archiwum w Wojskowe w Warszawie: sygn. I.482.64–5484, 482.37–2910 Ka­zimierz Lenc; 11716, KKiMN–38 Jan Kwiram.
Google Scholar

Książeczka wojskowa Kazimierza Lenca.
Google Scholar

Rejestr mieszkańców z 1954 r., Wielka Wieś, USC w Szadku.
Google Scholar

Operaty ewidencji gruntu, mapa ewidencji obrębu Wielka Wieś.
Google Scholar

Wywiady z mieszkańcami Nowego Kromolina w 2015, 2016, 2017 r.
Google Scholar

Badziak K., Łask po 1945 roku, [w:] Łask. Dzieje miasta, red. J. Śmiałowski, Urząd Miejski w Łasku, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łask 1998.
Google Scholar

Bełdowski L., Zarys historji wojennej 29-go Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928.
Google Scholar

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919–1939, Warszawa 2004.
Google Scholar

Kowalczyk K., Ożywiamy zapomniane karty historii, „Biuletyn Informacyjny” 2006, nr 7–8 (lipiec–sierpień).
Google Scholar

Kozłowski W., Dowódcy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (Warszawa, II Batalion do listopada 1924 r. w Tomaszowie Mazowieckim) 1918–1939. Próba charakterystyki, cz. 1, „Rocznik Łódzki” 2010, t. 57.
Google Scholar

Kozłowski W., Dowódcy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w Tomaszowie Mazowieckim 1918–1939. Próba charakterystyki, cz. 2, „Rocznik Łódzki” 2011, t. 58.
Google Scholar

Łukomski G., Polak B., Sucheitz A., Kawalerowie Virtuti Militari, Koszalin 1997.
Google Scholar

Ofensywa czerwonej gwiazdy – zwyciężył Orzeł Biały, „Biuletyn Informacyjny” 2006, nr 7–8 (lipiec–sierpień), s. 38–42.
Google Scholar

Skarbek E., Zarys historji wojennej 6–ego Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929.
Google Scholar

Stefańska D., Wymodlili ją poeci, prorocy... Jednodniówka, Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Szadek 2004.
Google Scholar

Stepan K., Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków–Warszawa 2003.
Google Scholar

Wachowska B., Łask w Polsce Niepodległej, [w:] Łask. Dzieje miasta, red. J. Śmiałowski, Urząd Miejski w Łasku, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łask 1998.
Google Scholar

Walak M., Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915–1917, Bełchatów 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-11-20

Jak cytować

Stefańska, D. (2017). Mieszkańcy Nowego Kromolina w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej. Biuletyn Szadkowski, 17, 161–180. https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.11

Numer

Dział

Articles