Badania porównawcze krajowych kultur biznesowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: przesłanki poprawy międzynarodowej przedsiębiorczości

Autor

  • Beata Glinkowska-Krauze Ph.D., The University of Lodz, Faculty of Management, Lodz, Poland
  • Iegor Chebotarov Ph.D., Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine
  • Viacheslav Chebotarov Doctor of Sciences, Professor, Luhansk Taras Shevchenko National University Starobilsk, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.01

Słowa kluczowe:

badania porównawcze, narodowa kultura biznesowa, pomiar parametrów narodowych kultur biznesowych, zarządzanie, komunikacja, marketing, internacjonalizacja, Polska, Ukraina

Abstrakt

Na podstawie badań i uogólnienia pracy twórców teorii narodowych kultur biznesu, a także na bazie ekonomicznych badań porównawczych przez G. Hofstede, F. Trompenaarsa, R. Lewisa i C. Rapaille, charakterystycznych dla odpowiednich dziedzin naukowych dokonano analizy takich zagadnień, jak: zarządzanie międzykulturowe, komunikacja międzykulturowa i marketing międzykulturowy – ich metodycznych i praktycznych aspektów. Korzystając z klasycznych parametrów pomiaru narodowych kultur biznesu („Indywidualizm”, „Dystans władzy”, „Męskość”, „Unikanie niepewności”, „Orientacja długoterminowa”, „Pobłażliwość”), przeprowadzana jest analiza porównawcza na przykładzie Polski, Ukrainy, Niemiec, Francji i Węgier; w opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnego opracowania tego interdyscyplinarnego problemu. Na tej podstawie proponowane są nowe podejścia do nawiązywania wzajemnie korzystnej współpracy międzynarodowej między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami nie tylko w Europie, ale także w innych regionach świata.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Deresky, H. (2000), International management: Management across borders and cultures, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Google Scholar

Glinkowska, B. (2018), Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Glinkowska, B., Chebotarov, V. (2018), A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of A Modern Ukrainian Manager: the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, “Comparative Economic Research Central and Eastern Europe” (1508–2008), Vol. 21, No. 3, pp. 63–74. https://doi.org/10.2478/cer–2018–0019
Google Scholar

Glinkowska, B., Kaczmarek, B. (2016), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Hofstede, G. (1980), Culture’s consequences: International differences in work-related values, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Google Scholar

Hofstede, G. (1994), Culture and organizations: Intercultural cooperation and its importance for survival – software of the mind, HarperCollins, London.
Google Scholar

Hofstede, G. (2011), Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (second editions), Thousand Oaks: Sage Publications.
Google Scholar

Lee, K. Y. (2000), From Third World to First: 1965–2000: Memoirs of Lee Kuan Yew, Vol. 2, Harper.
Google Scholar

Lewis, R. (1999), Cross Cultural Communication: A Visual Approach, Transcreen Publications.
Google Scholar

Lewis, R.D. (2005), When Cultures Collide: Managing successfully across cultures, 3th ed. Nicholas Brealey Publishing.
Google Scholar

Listwan, T., Stor, M. (red.) (2008), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Google Scholar

Pocztowski, A. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Google Scholar

Rapaille, C. (2004), 7 Secrets of Marketing in a Multi-Cultural World., 2nd ed. Tuxedo Production.
Google Scholar

Rapaille, C. (2007), The Culture Code, Broadway Books.
Google Scholar

Sitko-Lutek, A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Trompenaars, F. (1993), Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business, Economist Books, London.
Google Scholar

Trompenaars, F., Woolliams, P. (2003), Business across cultures, West Sussex: Capstone Publishing.
Google Scholar

Hlinkows`ka, B., Chebotariow, Ye., Chebotariow, W. (2018), Кrоs-kul`turni pidpryiemnyc`ki komunikacii: nawchal`no-metodychnyi posibnyk dl`a mahistrantiw. Derż. Zakl., “Luhan. nac. un-t imeni Tarasa Shewchenka, Starobil`s`k.
Google Scholar

Todorowa, N. (2008), Кrоs-kul`turnyi menedzhment, DоnNTU, Donec`k.
Google Scholar

Chebotariow, W.A. (2016), Chwert` stolittia ukains`ko-amerykans`koi druzhby: dopomohaty Mercy Corps jak model` miżnarodnoi spiwpraci u podolanni naslidkiw wiis`kowoho konfliktu na Donbasi/Ahora. Wyp.16. – 2016. – s. 37–41.
Google Scholar

Chebotariow, W.A., Kolosow, A.M., Markow, R.W. ta in. (2016), Osnowy biznes–planuwannia w mikro-pidpryiemnyctwi (nauk.-prakt. Dowidnyk dl`a beneficiariw Mercy Corps) – Starobil`s`k: DZ. “Luhan. nac. un-t imeni Tarasa Shewchenka”.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-30

Jak cytować

Glinkowska-Krauze, B., Chebotarov, I., & Chebotarov, V. (2020). Badania porównawcze krajowych kultur biznesowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: przesłanki poprawy międzynarodowej przedsiębiorczości. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23(1), 7-18. https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.01

Numer

Dział

Artykuły