Zależności między inflacją a bezrobociem w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Niemczech w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.11

Słowa kluczowe:

bezrobocie, inflacja, krzywa Phillipsa, kryzys gospodarczy, pandemia

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie kontrowersji dotyczących zależności między inflacją a bezrobociem w trzech najważniejszych pod względem ekonomicznym (oprócz Chin) państwach świata, tj. Stanach Zjednoczonych, Japonii i Niemczech, w czasie pandemii koronawirusa (od stycznia 2020 do lutego 2022 r.). Pandemia ta wywołała szereg niekorzystnych następstw na świecie, w tym poważny kryzys gospodarczy trwający od I kwartału 2020 do końca I kwartału 2021 r. Do podstawowych jego przyczyn należy zaliczyć spadki agregatowej podaży spowodowane lockdownami w wielu gałęziach gospodarki, związanych przede wszystkim z sektorem usług. Spadek agregatowej podaży powinien powodować nie tylko wzrost bezrobocia, ale także wzrost inflacji. W artykule postawiono w związku z tym hipotezę, że zależności między bezrobociem a inflacją w badanych krajach w ww. okresie były jednokierunkowe. W celu jej weryfikacji zastosowano dwie podstawowe metody badawcze: analizę współczynników korelacji między ww. zmiennymi oraz kształtu tzw. krzywych Phillipsa. Ostatecznie powyższą hipotezę odrzucono z uwagi na to, że inflacja w tym czasie wykazywała tendencję malejącą (przede wszystkim ze względu na znaczący spadek cen surowców). Artykuł jest uzupełnieniem badań prezentowanych w literaturze przedmiotu przed 2020 r., a jego wartością dodaną jest badanie okresu pandemii, która spowodowała kryzys gospodarczy. W przyszłości analizę należałoby poszerzyć o większą liczbę zmiennych (w tym o lukę produkcyjną), zgodnie z New Keynesian Phillips Curve.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Akerlof, G.A., Dickens, W.T., Perry, G.L. (2000), Near Rational Wage and Price Setting and the Long Run Phillips Curve, “Brooking Papers on Economic Activity”, 1, pp. 1–44, https://doi.org/10.1353/eca.2000.0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/eca.2000.0001

Bank of Japan (2020), Minutes of the Monetary Policy Meeting on April 27, 2020, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmsche_minu/minu_2020/g200427.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Bank of Japan (2022), Minutes of the Monetary Policy Meeting on December 16 and 17, 2022, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmsche_minu/minu_2021/g211217.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Baranowski, P. (2011), Efekty oczekiwanego i nieoczekiwanego zacieśnienia polityki pieniężnej w świetle hybrydowego modelu DSGE dla gospodarki Polski, “Ekonomista”, 3, pp. 319–343.
Google Scholar

Belka, M. (1986), Doktryna ekonomiczno społeczna Miltona Friedmana, “Ekonomia XX wieku”, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Eller, J.W., Gordon, R.J. (2002), Inflation and Unemployment in the New Economy: Is the Trade off Dead or Alive?, draft of a paper to be presented at Workshop on The Phillips Curve: New Theory and Evidence, Trade Union Institute For Economic Research, Stockholm.
Google Scholar

European Central Bank (2020), Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 29–30 April 2020, https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2020/html/ecb.mg200522~f0355619ae.en.html (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

European Central Bank (2022), Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 15–16 December 2021, https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2022/html/ecb.mg220120~7ed187b5b1.en.html (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Eurostat (2024a), HICP – monthly data (annual rate of change), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR__custom_1829381/default/table?lang=en (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Eurostat (2024b), HICP – monthly data (annual rate of change), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Eurostat (2024c), HICP Unemployment by sex and age – monthly data, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Federal Reserve System (2020), Minutes of the Federal Open Market Committee April 28–29, 2020, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20200429.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Federal Reserve System (2021), Monetary Policy Report – February, 19, 2021, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20210219_mprfullreport.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Federal Reserve System (2022), Monetary Policy Report – June 2022, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/2022-06-mpr-summary.htm (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Fisher, I.A. (1926), Statistical Relation between Unemployment and Price Changes, “International Labour Review”, 6, pp. 785–792.
Google Scholar

FRED Economic Data (2021), Consumer Price Index: All Items: Total for Japan, https://fred.stlouisfed.org/series/CPALTT01JPM659N (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Friedman, M. (1968), The Role of Monetary Policy, “The American Economic Review”, 1, pp. 1–17, https://www.aeaweb.org/aer/top20/58.1.1-17.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Friedman, M. (1977), Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, “Journal of Political Economy”, 85 (3), pp. 451–472, https://doi.org/10.1086/260579
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/260579

Groshen, E.L., Schweitzer, M.E. (1997), Identifying Inflation’s Grease and Sand Effects in the Labor Market, “NBER Working Paper Series”, 6061, pp. 1–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26509/frbc-wp-199705

International Monetary Fund (2022), World Economic and Financial Surveys, World Economic Outlook Database, April 2022, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/select-country-group (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Levy, M.D. (2001), Don’t Mix Monetary and Fiscal: Why Return to an old, Flawed Framework?, “Cato Journal”, 21 (2), pp. 277–283.
Google Scholar

Lucas Jr., R.E. (1973), Some International Evidence on Output Inflation Tradeoffs, “American Economic Review”, June, pp. 326–334, https://www.aeaweb.org/aer/top20/63.3.326-334.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Lucas Jr., R.E., Rapping, L.A. (1969), Real Wages, Employment and Inflation, “Journal of Political Economy”, 77 (5), pp. 721–754, https://doi.org/10.1086/259559
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/259559

Mankiw, N.G., Reis, R. (2001), Sticky information versus sticky prices: a proposal to replace the New Keynesian Phillips Curve, “The Quarterly Journal of Economics”, November, pp. 1295–1328, https://doi.org/10.3386/w8290
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1162/003355302320935034

Nason, J.M., Smith, G.W. (2008), The New Keynesian Phillips Curve: Lessons From Single Equation Econometric Estimation, “Economic Quarterly”, 94, pp. 361–395.
Google Scholar

National Bank of Poland (2021), Minutes of the Monetary Policy Council decision making meeting held on 8 December, https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/10/mi_xii2021en.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

National Bank of Poland (2022), Minutes of the Monetary Policy Council decision making meeting held on 8 March 2022, https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/10/mi_iii2022en.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Niskanen, W.A. (2002), On the Death of the Phillips Curve, “Cato Journal”, 22 (2), pp. 193–198, https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2002/11/cj22n2-1.pdf (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Organization for Economic Co operation and Development (2022), Quarterly National Accounts: Quarterly real GDP growth, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=350 (accessed: 30.09.2022).
Google Scholar

Phelps, E.S. (1967), Phillips Curves, Expectations, of Inflation and Optimal Unemployment Over Time, “Economica”, 34 (135), pp. 254–281, https://doi.org/10.2307/2552025
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2552025

Phillips, A.W. (1958), The relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957, “Economica”, 25 (100), pp. 283–299, https://doi.org/10.2307/2550759
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1958.tb00003.x

Phillips, A.W. (1969), Unemployment and wage rates, [in:] R.J. Ball, P. Doyle (eds.), Inflation: selected readings, Penguin Education, Harmondsworth.
Google Scholar

Roberts, J.M. (1995), New Keynesian and the Phillips Curve, “Journal of Money, Credit, and Banking”, 27 (4, part 1), pp. 975–984, https://doi.org/10.2307/2077783
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2077783

Samuelson, P.A., Solow, R.M. (1960), Analytical Aspects of Anti Inflation Policy, “The American Economic Review”, 50 (2), pp. 177–194.
Google Scholar

Sargent, T.J., Wallace, N. (1975), “Rational” Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule, “Journal of Political Economy”, 83 (2), pp. 241–254, https://doi.org/10.1086/260321
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/260321

Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Żukowski, R. (1997), Inflacja w procesie transformacji systemowej, [in:] M. Belka, W. Trzeciakowski (eds.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, pp. 209–236.
Google Scholar

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

Grabia, T., & Bywalec, G. (2024). Zależności między inflacją a bezrobociem w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Niemczech w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 27(2), 29–47. https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.11

Numer

Dział

Artykuły