Divino Amore. Historia sanktuarium w zarysie i antropologiczny komentarz

Autor

  • Ewa Nowina-Sroczyńska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej https://orcid.org/0000-0001-6917-0356
  • Władysław Zarębczan Filia Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego; Wyższy Instytut Nauk Religijnych „Alberto Trocchi” (Civita Castellana, Włochy) https://orcid.org/0000-0002-8612-5263

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.15

Słowa kluczowe:

sanktuarium, legenda etiologiczna, pielgrzymka, peryferia

Abstrakt

Artykuł stanowi kontynuację rekonesansu po małych, peryferyjnych, zapomnianych sanktuariach europejskich. Przedmiotem prezentacji jest sanktuarium Divino Amore we włoskim Castel di Leva położonym na obrzeżach Rzymu. Autorzy przedstawiają jego legendę etiologiczną, źródło ludowego ruchu pielgrzymkowego, złożone dzieje oraz współczesną egzystencję tego miejsca, łącząc w swojej narracji perspektywę historyka, etnografa, teologa i wnikliwego obserwatora aktów religijności. W kościelnych i pielgrzymich opowieściach o sanktuarium autorzy w krótkim antropologicznym komentarzu rozpoznają zarówno toposy dobrze znane z historii miejsc świętych, jak i elementy nietypowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archivio di Stato di Roma (ASR)
Google Scholar

Archivio della Confraternita di Santa Caterina della Rosa o dei Funari
Google Scholar

Presidenza Generale del Censo, Catasto Gregoriano, Agro Romano, n. 5: Serie III, b. 47, fasc. 14; Serie IV, b. 64, fascc. 25–28; Serie VIII, b. 409.
Google Scholar

Presidenza Generale del Censo, Catasto Gregoriano, Agro Romano, n. 5.
Google Scholar

Archivio Segreto Vaticano
Google Scholar

Misc. IV, t. 74, cc. 449–506 (Bolle e reditti diversi per le strade di Roma e fuori, 1601–1611).
Google Scholar

Atti della Segreteria del Vicariato, Plico n. 226, fasc. 1.
Google Scholar

Registri parrocchiali, S. Giovanni in Laterano (Campagna). S. Maria ad Magos in Falcognana. Stati delle Anime, 1676.
Google Scholar

Registri parrocchiali, Madonna del Divino Amore. Statidelle Anime, 1771 e 1803.
Google Scholar

Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV)
Google Scholar

Diario Ordinario, t. 117, n. 4329, 24 aprile 1745; Diario Ordinario, t. 142, n. 5130, 6 giugno 1750; Positio super virtuibus, doc. IV.
Google Scholar

Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 2015.
Google Scholar

Valesio F., Diario, Milano 1979.
Google Scholar

Atti della Giunta per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma 1883.
Google Scholar

Běhounek F., Rozbitkowie na morzu polarnym, przeł. J. Bułakowska, Katowice 1974.
Google Scholar

Campagna A., La Madonna del Divino Amore, Storia e Spiritualità del Santuario, Roma 2019.
Google Scholar

Canta Ch.C., Sfondare la notte. Religiosità, modernità e cultura nel pellegrinaggio notturno alla Madonna del Divino Amore, Milano 2004.
Google Scholar

Celebrando 50 anni di sacerdozio di don Umberto Terenzi: l'opera da lui fondata e diretta offre ricordi e testimonianza a quanti la conoscono e lostimano per l’apostolato da lui svolto all’ombra della Madonna del Divino Amore, Roma 1973.
Google Scholar

Coste J., I casali della Campagna Romana all’inizio del Seicento, „Archivio della Società Romana di Storia Patria” 1969, nr 92.
Google Scholar

Di Felice E., Brevi considerazioni sul distretto della Falcognana tra il XVII e il XVIII secolo, con particolare riferimento alla tenuta di Castel di Leva (Santuario del Divino Amore), [w:] Il Lazio tra antichità e medioevo. Studi in memoria di Jean Coste, red. Z. Mari, M.T. Petraia, M. Sperandio M., Roma 1999.
Google Scholar

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 2009.
Google Scholar

Ficacci S., Natale M.T., 19 luglio 1943 – 4 giugno 1944: Roma verso la liberta, Roma 2014.
Google Scholar

Metalli E., Usi e costumi Della Campagna Romana, Roma 1924.
Google Scholar

Niedźwiedź A., Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków 2005.
Google Scholar

Nobile U., Czerwony namiot, przeł. A. Czerniak, Warszawa 1976.
Google Scholar

Pezzani E.M., La Madonna SS.ma del Divino Amore. Memorie storiche. Relazioni di grazie. Devoti esercizi, Roma 1908.
Google Scholar

Pietra P., La Madonna del Divino Amore. Cenni storici, Roma 1958.
Google Scholar

Repetto T., Il fenomeno mariano nei nuovi media. Il culto di Maria nell’epoca di internet e del cellulare, Roma 2007.
Google Scholar

Robotycki Cz., Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków 1992.
Google Scholar

Silvestrelli G., Città, castelli e terre della Regione romana. Ricerche di storia medioevale e moderna sino all’anno 1800, Roma 1940.
Google Scholar

Staron J., Fosse Ardeatine e Marzabotto. Storia e memoria di due stragi tedesche, Bologna 2007.
Google Scholar

Terenzi U., La Madonna Santissima del Divino Amore. Cenni storici, Roma 1931.
Google Scholar

Tommasini N., Il Divino Amore. Storia, tradizione, pietà popolare, Roma 1997.
Google Scholar

Tomassetti G., La Campagna Romana, antica, medioevale e moderna, Roma 1975.
Google Scholar

Wesołek E., Viva Cristo Rey!, Warszawa 2008.
Google Scholar

Zamboni G., Brevi notizie storiche del Santuario di Maria santissima del Divino Amore, Roma 1873.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Nowina-Sroczyńska, E., & Zarębczan, W. (2020). Divino Amore. Historia sanktuarium w zarysie i antropologiczny komentarz. Zeszyty Wiejskie, 26, 329–345. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.15

Numer

Dział

Religijne pejzaże