Kościół wędrowniczek

Autor

  • Władysław Zarębczan Instytut Kultury „Faleritanum” w Nepi (Włochy), Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.12

Słowa kluczowe:

church, relic, John Paul II, local community, Mętków

Abstrakt

The purpose of the article is to present the history of the “wandering church” in Mętków, which shows on a microscale the strength of colloquial religiosity and religious culture in one of the small local communities in Poland. The biography of Pope John Paul II entered the history of this church, which is why it has the status of a church-relic for the faithful people, which is another interesting interpretative context.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Inwentaryzacja kościoła w Niegowici, 1967.
Google Scholar

Archiwum Parafii w Niegowici, Kronika parafialna.
Google Scholar

Archiwum Parafii w Mętkowie, Kronika parafialna.
Google Scholar

Acta Statuum Ecclesiarum Illustrissimus et Tever. D-num Cajetano Sołtyk Episcopi Cracoviensis [...], Anno Domini 1773 conscripta; sygn. AV 49.
Google Scholar

Inwentar der LatinischenPfarrkirchezuNiegowic... 1851; sygn. inw. 144.
Google Scholar

Rękopiśmienne inwentarze parafii Niegowić, m.in. z lat 1690, 1787, 1798; sygn. APA 213.
Google Scholar

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, Rejestr „A”, poz. 950, lipiec 2019.
Google Scholar

Boniecki A., Kalendarium życia Karola Wojtyły, Wydawnictwo Znak, Kraków 1983.
Google Scholar

Buxton D., The Wood Churches of Eastern Europe, Cambridge 1981.
Google Scholar

Chlebowski B., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.VII, Warszawa 1888.
Google Scholar

Chyrc M., Duszpasterska troska ks. Karola Wojtyły o rozwój religijny młodzieży w parafii Niegowić, Kraków 2006.
Google Scholar

Cielecki J., Il curato di Niegowicdon Karol Wojtyla, Villadiseriane, Bergamo 2013.
Google Scholar

Cielecki J., Wikary z Niegowici, Ksiądz Karol Wojtyła, Częstochowa 1996.
Google Scholar

Ciura F., Klucz Lipowiecki, Kraków 2009, (tekst o Mętkowie s. 264–274).
Google Scholar

Długosz T., Dzieje parafii Niegowić, maszynopis, Kraków 1949.
Google Scholar

Faryna-Paszkiewicz H., Omilanowska M., Pasieczny R., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2001.
Google Scholar

Gaweł Ł., Zabytki architektury drewnianej, Kraków 2009.
Google Scholar

Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 2, Warszawa 1909.
Google Scholar

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 1996.
Google Scholar

Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987.
Google Scholar

Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999.
Google Scholar

Kościoły Archidiecezji Krakowskiej. Tysiącletnie Dziedzictwo, t. II, Bernardinum, Pelplin 2019, (tekst o Mętkowie s. 26–27).
Google Scholar

Krassowski W., Architektura drewniana w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1961.
Google Scholar

Kutaś P., Szlak architektury drewnianej w Małopolsce, Wydawnictwo Promo, Zakrzów 2013.
Google Scholar

Maliński M., Wezwano mnie z dalekiego kraju, Poznań 1980.
Google Scholar

Marciniszyn E., Marciniszyn P., Architektura drewniana, Carta Blanca, Warszawa 2009.
Google Scholar

Mieszkańcy Gminy Babice przyszłym pokoleniom, Kwidzyń 2017 (o Mętkowie: s. 10–12; s.138–142; s. 160–162; s. 177–179).
Google Scholar

Pasieczny R., Architektura drewniana, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.
Google Scholar

Pieńkowska H., Zabytki na turystycznych trasach woj. krakowskiego, Kraków 1975.
Google Scholar

Polska. Skarby UNESCO, Wydawnictwo AA, Kraków 2017.
Google Scholar

Ruszczyk G., Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 2009.
Google Scholar

Ruszczyk G., Drewniane kościoły w Polsce lat 1918–1939 w świetle tradycji i nowych form architektury europejskiej, Warszawa 2000.
Google Scholar

Skowronek S., Historia parafii i kościoła w Niegowici, maszynopis, Kraków 1976.
Google Scholar

Spiechowicz-Jędrys A., Niegowić – papieska parafia, Wydawnictwo Turystyczne, Kraków 2003.
Google Scholar

Svidercoschi G.F., Historia Karola Wojtyły, Kraków 2005.
Google Scholar

Szablowski J., Katalog zabytków i sztuki polskiej. Województwo krakowskie, t. 1, Warszawa 1951.
Google Scholar

Szlak Architektury Drewnianej. Małopolska, red. B. Cisowski, M. Duda, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2005.
Google Scholar

Szlezynger P.S., Kościół w Niegowici, historia, problematyka konserwatorska, „Ochrona Zabytków” 4, (2009) 2011.
Google Scholar

Szlezynger P.S., Początek drogi. Pierwsza parafia księdza Karola Wojtyły pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici, Niegowić 2016.
Google Scholar

Tołoczek J. Polskie budownictwo drewniane, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.
Google Scholar

Własiuk U.J., Ja tam u was byłem... pilnujcie mi tych szlaków, Kraków 2003.
Google Scholar

http://www.drewniana.malopolska.pl
Google Scholar

https://www.babice.pl
Google Scholar

https://www.malopolska.pl/publikacje/turystyka/malopolska-szlak-architektury-drewnianej-1
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Zarębczan, W. (2019). Kościół wędrowniczek. Zeszyty Wiejskie, 25, 187–202. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.12

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora