Sacrum w miejscach oddalonych. Komentarz antropologa

Autor

  • Ewa Nowina-Sroczyńska Uniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.13

Słowa kluczowe:

religious culture, etiological legend, sanctuary, relics, Mętków

Abstrakt

The article opens a series of publications on the existence of sacrum in remote places, small, peripheral, less known sanctuaries against the backdrop of religious landscapes. The first of the sanctuary series is Mętków, whose history is presented by Władysław Zarębczan. However, I add anthropological commentary to this story, using categories: religious culture, etiological legend, sanctuary, relics.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baranicka-Olszewska K., Ukrzyżowani. Współczesne misteria Męki Pańskiej w Polsce, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2013.
Google Scholar

Gèlis J., Ciało, Kościół i sacrum, [w:] Historia ciała. Od renesansu do oświecenia, t. 1, pod. red. G. Vigarello, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
Google Scholar

van der Leeuw G., Fenomenologia religii, Warszawa 1997.
Google Scholar

Miejsca święte. Leksykon, pod red. Z. Pasek, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
Google Scholar

Niedźwiedź A., Obraz i postać. Znaczenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Google Scholar

Nowina-Sroczyńska E., Kultura podhalańska jako doświadczenie osobiste. Koncepcja formy sylficznej, Wydawnictwo Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Łódź 2018.
Google Scholar

Tokarska-Bakir J., Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000.
Google Scholar

Wielki Słownik Wyrazów Obcych, pod red. A. Latusek, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2015.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Nowina-Sroczyńska, E. (2019). Sacrum w miejscach oddalonych. Komentarz antropologa. Zeszyty Wiejskie, 25, 203–208. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.13

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora