Wpływ wspólnot poznawczych na regulacje cen transferowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2024.01.04

Słowa kluczowe:

ceny transferowe, wspólnoty poznawcze, światowy ład podatkowy

Abstrakt

Artykuł analizuje wpływ wspólnot poznawczych na procesy tworzenia i recepcji standardów cen transferowych. Standardy te opracowywane są niemal wyłącznie w jednej organizacji – OECD. Wzorce są następnie inkorporowane do systemów prawnych poszczególnych państw. W efekcie normy krajowe są odzwierciedleniem rozwiązań tworzonych przez międzynarodowych ekspertów tej organizacji.

Zarówno na proces tworzenia standardów, jak i ich recepcję do prawa krajowego znaczący wpływ mają krajowe i międzynarodowe wspólnoty poznawcze. Narzucają one formę dyskursu i ograniczają wpływ osób spoza wspólnoty na ostateczny kształt rozwiązań. Stan taki ułatwia powstawanie jednolitych rozwiązań globalnych, jednak rodzi wiele poważnych wątpliwości związanych z demokratyczną kontrolą tworzenia prawa, dominacją rozwiązań korzystnych dla krajów wysoko rozwiniętych czy też kwestią lobbingu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Alwasiak S., Lewandowska-Kalina M., Kalina L., Kowalewski O., Możdzeń M., Rybiński K., Interes publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie, „Ekonomista” 2014, nr 3.
Google Scholar

Avi-Yonah R.S., Benshalom I., Formulary Apportionment: Myths and Prospects – Promoting Better International Policy and Utilizing the Misunderstood and Under-Theorized Formulary Alternative, 2011, https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2180&context=articles (dostęp: 19.05.2023).
Google Scholar

Brugger F., Engebretsen R., Defenders of the status quo: making sense of the international discourse on transfer pricing methodologies, „Review of International Political Economy” 2022, vol. 29(1).
Google Scholar

Christensen R.S., Hearson M., The new politics of global tax governance: taking stock a decade after the financial crisis, „Review of International Political Economy” 2019, vol. 26(5), https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1625802
Google Scholar

Davis Cross M.K., Rethinking epistemic communities twenty years later, „Review of International Studies” 2013, vol. 39(1), https://doi.org/10.1017/S0260210512000034
Google Scholar

Dellis K., Sondermann D., Lobbying in Europe: New Firm-Level Evidence, „ECB Working Paper Series” 2017, no. 2071, https://doi.org/10.2139/ssrn.2984891
Google Scholar

Dumała A., Wspólnoty epistemologiczne i koalicje adwokackie w systemie Unii Europejskiej, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. M. Haliżak, M. Pietraś, Lublin 2012.
Google Scholar

Dunlop C., Epistemic communities and two goals of delegation: Hormone growth promoters in the European Union, „Science and Public Policy” 2010, vol. 37(3), https://doi.org/10.3152/030234210X497681
Google Scholar

Farnsworth K., Fooks G., Corporate Taxation, Corporate Power, and Corporate Harm, „The Howard Journal” 2015, vol. 54(1), https://doi.org/10.1111/hojo.12112
Google Scholar

Grinberg I., The new international tax diplomacy, „Georgetown Law Journal” 2017, vol. 104(5).
Google Scholar

Haas P., Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, „International Organization” 1992, vol. 46(1).
Google Scholar

Hearson M., The United Nations Practical Manual on Transfer Pricing: a bluffer’s guide, 2013, https://martinhearson.net/2013/06/06/the-united-nations-practical-manual-on-transfer-pricing-a-bluffers-guide/ (dostęp: 10.05.2023).
Google Scholar

Henriksen L.F., Seabrooke L., Controlling governance issues in professional-organizational networks, [w:] Global Networks and European Actors. Navigating and Managing Complexity, red. G. Christou, J. Hasselbalch, London 2021, https://doi.org/10.4324/9781003153382-5
Google Scholar

Himmick D., Brivot M., Carriers of ideas in accounting standard-setting and financialization: The role of epistemic communities, „Accounting, Organizations and Society” 2018, vol. 66, https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.12.003
Google Scholar

Hoff W., Nauczenie prawa. Dwa słowa. Dwie zagadki, „Krytyka Prawa” 2020, nr 2.
Google Scholar

Kumar S., Pandey N., Lim W.M., Chatterjee A.N., Pandey N., What do we know about transfer pricing? Insights from bibliometric analysis, „Journal of Business Research” 2021, vol. 134, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.041
Google Scholar

Langbein S.I., Cognitive Capture, Parliamentary Parentheses, and the Rise of Fractional Apportionment, „Tax Management International Journal” 2010, vol. 39.
Google Scholar

Lipka K., Ceny transferowe. Standardy. Charakter prawny. Mechanizmy tworzenia, Warszawa 2023.
Google Scholar

Lovett C., The Role of the Tax Practices of Multinational Corporations in Relation to Worldwide Inequality and Underdevelopment, b.r., http://www.academia.edu/10686584/The_Role_of_the_Tax_Practices_of_Multinational_Corporations_in_Relation_to_Worldwide_Inequality_and_Underdevelopment?mail_work_card=title (dostęp:10.02.2023).
Google Scholar

Mavrot C., Sager F., Vertical Epistemic Communities in Multilevel Governance, „Policy and Politics” 2016, vol. 46(3).
Google Scholar

Modzelewski W., Tworzenie materialnego prawa podatkowego – refleksje konstytucyjne, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010.
Google Scholar

Możdżeń M., Alwasiak S., Rybiński K., Kowalewski O., Lewandowska-Kalina M., Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, Warszawa 2012, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2372271
Google Scholar

Nowak-Far A., Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce, Warszawa 2020. OECD, Forum on Tax Administration, b.r., http://www.oecd.org/tax/forumon-tax-administration/ (dostęp: 10.05.2023).
Google Scholar

OECD, Tax Inspectors Without Borders, b.r., http://www.tiwb.org (dostęp: 10.05.2023).
Google Scholar

Pankiv M., Contemporary Application of the Arm’s Length Principle in Transfer Pricing, Amsterdam 2017.
Google Scholar

Quack S., Organizing counter-expertise: critical professional communities in transnational governance, [w:] The organization of the expert society, red. A. Werr, S. Furusten, New York 2016.
Google Scholar

Raburski T., Autonomizacja prawa wobec państwa w sferze międzynarodowej, Poznań 2012.
Google Scholar

Radcliffe V.S., Spence C., Stein M., Wilkinson B., Professional repositioning during times of institutional change: The case of tax practitioners and changing moral boundaries, „Accounting, Organizations and Society” 2018, vol. 66, https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.12.001
Google Scholar

Richter B.K., Samphantharak K., Timmons J.F., Lobbying and Taxes, „American Journal of Political Science” 2009, vol. 53(4), https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00407.x
Google Scholar

Rocha S., The Other Side of BEPS: “Imperial Taxation” and “International Tax Imperialism, [w:] Tax Sovereignty in the BEPS Era, red. S. Rocha, A. Christians, Alphen aan den Rijn 2017.
Google Scholar

Rogers H., Oats L., Transfer pricing: changing views in changing times, „Accounting Forum” 2022, vol. 46(1), https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1926778
Google Scholar

Salzman J., Labor Rights, Globalization and Institutions: The Role and Influence of the Organization for Economic Cooperation and Development, „Michigan Journal of International Law” 2000, vol. 4, https://doi.org/10.2139/ssrn.259911
Google Scholar

Seabrooke L., Wigan D., Powering ideas through expertise: professionals in global tax battles, „Journal of European Public Policy” 2016, vol. 23(3), https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1115536
Google Scholar

Sebele-Mpofu F., Mashiri E., Schwartz S.C., An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries, „Cogent Business & Management” 2021, vol. 8(1), https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007
Google Scholar

Sikka P., Willmott H., The tax avoidance industry: accountancy firms on the make, „Critical Perspectives on International Business” 2013, vol. 9(4), https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2013-0019
Google Scholar

Tchórzewski M., Podatek dochodowy od osób prawnych a sprawiedliwość podatkowa, [w:] Kierunki ewolucji opodatkowania dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, Warszawa 2022.
Google Scholar

Tchórzewski M., Podatek dochodowy od osób prawnych a sprawiedliwość podatkowa w kontekście wykładni prawa, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2022, nr 8, https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9748
Google Scholar

Valadao M., Lopes R., Transfer Pricing in Brazil and Traditional OECD Approach, „International Taxation” 2013, vol. 8.
Google Scholar

WCO Guide to Customs Valuation and Transfer Pricing, 2018, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/revenue-package/wco-guide-to-customs-valuation-and-transfer-pricing.pdf?la=en (dostęp: 5.06.2020).
Google Scholar

Weible Ch.M., Sabatier P.A., Jenkins-Smith H.C., Nohrstedt D., Henry A.D., deLeon P., A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue, „The Policy Studies Journal” 2011, vol. 39(3), https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00412.x
Google Scholar

Woodward R., The evolution of the international corporate tax regime, 1920–2008, 2018, http://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781788114967/9781788114967.00009.xml (dostęp: 5.06.2023).
Google Scholar

Weible Ch.M., Sabatier P.A., Jenkins-Smith H.C., Nohrstedt D., Henry A.D., deLeon P., A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue, „The Policy Studies Journal” 2011, vol. 39(3), https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00412.x
Google Scholar

Woodward R., The evolution of the international corporate tax regime, 1920–2008, 2018, http://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781788114967/9781788114967.00009.xml (dostęp: 5.06.2023).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-03-30 — zaktualizowane 2024-07-05

Wersje

Jak cytować

Lipka, K. (2024). Wpływ wspólnot poznawczych na regulacje cen transferowych. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 63–81. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2024.01.04 (Original work published 30 marzec 2024)

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.