„Puste faktury” w podatku od towarów i usług. Kilka uwag

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.04

Słowa kluczowe:

puste faktury, VAT, oszustwa i nadużycia podatkowe, podatek naliczony, dobra wiara

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę „pustych faktur” w podatku od towarów i usług, związanych z oszustwami i nadużyciami podatkowymi – pojęcia niezdefiniowanego w przepisach prawa podatkowego, niefunkcjonującego we wspólnym obszarze podatku od wartości dodanej, a wypracowanego w krajowym orzecznictwie sądowym. Autorka prezentuje stosowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym sposób rozumienia pojęcia „pustych faktur”, wskazując jednocześnie, jakie czynniki uznać należy za decydujące w procesie jego odkodowania. Rozważa także implikacje wystawiania i wprowadzania „pustych faktur” do obrotu prawnego w aspekcie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Warszawa 2022.
Google Scholar

Bieniek B., Przesłanki wyłączenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, cz. 2, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 4.
Google Scholar

Brzeziński B., Dyskurs prawniczy, interpretacja i argumentacja. Kilka uwag, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.01

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. II, Toruń 2007.
Google Scholar

Cieśla M., Dobra wiara i należyta staranność w „karuzeli podatkowej”, [w:] 10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system prawny, red. J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2014.
Google Scholar

Cmoch A., Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami, [w:] Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2012, red. J. Martini, Wrocław 2012.
Google Scholar

Ćwik-Bury A., Terminy przedawnienia a neutralność systemu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Perspektywa pewności prawa, Warszawa 2020.
Google Scholar

Dokukin K., Faktura fikcyjna (pusta), [w:] K. Dokukin, Faktura VAT 2022, Warszawa 2022, LEX.
Google Scholar

Kotowicz W., Pusta faktura. Faktura niedokumentująca rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, [w:] Karuzele i oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, red. I. Ożóg, J. Rudowski, Warszawa 2021.
Google Scholar

Lasiński-Sulecki K., Pojęcie „należyta staranność” i jego znaczenie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 6(75).
Google Scholar

Maliński M., Ślisz W., Należyta staranność nabywców towarów w transakcjach krajowych jako przesłanka zachowania prawa do odliczenia VAT naliczonego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 4.
Google Scholar

Matusiakiewicz Ł., Świadomość uczestnictwa w transakcji stanowiącej oszustwo w podatku a prawo do odliczenia VAT, LEX.
Google Scholar

Michalak M., Należyta staranność i dobra wiara w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2016, nr 2, https://doi.org/10.12775/SIT.2016.021
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SIT.2016.021

Selera P., Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Warszawa 2014.
Google Scholar

Sobocha B., Puste faktury, [w:] Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, red. I. Ożóg, Warszawa 2017.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Ćwik-Bury, A. (2023). „Puste faktury” w podatku od towarów i usług. Kilka uwag. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 63–91. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.04

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics