Problemy wykładni międzynarodowych umów w sprawie unikania opodatkowania, sporządzonych w dwóch lub większej liczbie języków

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.01

Słowa kluczowe:

międzynarodowe prawo podatkowe, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, wielojęzyczność umów międzynarodowych, interpretacja umów międzynarodowych sporządzonych w wielu językach

Abstrakt

Umowy międzynarodowe mogą być sporządzane w jednym, dwóch lub większej liczbie języków. Różne są przyczyny tego stanu rzeczy – od politycznych po czysto pragmatyczne. Wielojęzyczność traktatów dotyczy także umów w sprawie zapobiegania unikaniu opodatkowania. Artykuł poświęcony jest analizie problemów, jakie niesie z sobą wielojęzyczność traktatów w sprawach podatkowych oraz sposobom ich unikania bądź też rozwiązywania.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Arginelli P., The Interpretation of Multilingual Tax Treaties, Leiden 2013.
Google Scholar

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2011.
Google Scholar

Engelen F., Interpretation of Tax Treatises under International Law, Amsterdam 2004.
Google Scholar

Filipczyk H., Glosa do wyroku NSA z 2 lutego 2012, II FSK 1398/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012, nr 3.
Google Scholar

Hilf M., Die Auslegung mehrsprachiger Verträge: eine Untersuchung zum Völkerrecht und zum Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Berlin–Heidelberg–New York 1973.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-93020-1

Lindrefalk U., On the Interpretation of Treatises, Dordrecht 2007.
Google Scholar

Łabędzka D., Majkowski W., Problemy związane ze stosowaniem właściwej wersji językowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku na podstawie umowy pomiędzy Polską i Szwecją, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 8.
Google Scholar

Maisto G., Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law, Amsterdam 2005.
Google Scholar

Marchocka K., Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2012 r., „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013, nr 4.
Google Scholar

Resch R., Not in good faith – a critique of the Vienna Convention rule of interpretation concerning its application to plurilingual (tax) treaties, „British Tax Review” 2014, nr 3.
Google Scholar

Resch R., The Interpretation of Plurilingual Tax Treaties Theory, Practice, Policy, Leyden 2018.
Google Scholar

Tabory M., Multilingualism in International Law and Institutions, Alphen aan den Rijn 1980.
Google Scholar

Vogel K., Double Tax Treatises and Their Interpretation, „International Tax and Business Lawyer” 1986, t. 4, nr 1.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Brzeziński, B., Lasiński-Sulecki, K., & Morawski, W. (2023). Problemy wykładni międzynarodowych umów w sprawie unikania opodatkowania, sporządzonych w dwóch lub większej liczbie języków. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 9–18. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.01

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>