Idea domu mieszkalnego – wymiar przestrzenny i czasowy

  • Jerzy Dzieciuchowicz Uniwersytet Łódzki, Emerytowany profesor UŁ, Wydział Nauk Geograficznych, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
Słowa kluczowe: Dom mieszkalny, wymiary przestrzenne domu, budownictwo mieszkaniowe, architektura mieszkaniowa, historia technik budowlanych, historia architektury

Abstrakt

Przedmiotem tego opracowania jest ewolucja idei domu mieszkalnego jako obiektu materialnego, od czasów prehistorycznych do współczesności, z położeniem nacisku na zmiany jego wymiarów przestrzennych oraz konstrukcji i fizjonomii. Szczegółowej analizie podlegały dwa, powiązane ze sobą immanentne wymiary domu – przestrzenny i czasowy. Zasadniczy cel pracy stanowi identyfikacja indywidualnych właściwości przestrzennych ważniejszych wzorców budynków mieszkalnych ukształtowanych historycznie, w powiązaniu z dziejami technik i konstrukcji budowlanych.

Bibliografia

Bartnicka M., 2013, Zapomniane wzorce, wypaczone idee. Nowatorstwo przełomu lat 20. i 30. XX w. – co po nim zostało, „Architectus”, 1 (33): 37–52.

Benjamin D.N., Stea D., Saile D. (red.), 1995, The Home: Words, Interpretation, Meaning and Environments, Avebury, London.

Blunt A., Dowling R., 2006, Home, Rutledge, London.

Braun H., 1969, Old English Houses, Faber and Faber Ltd., London.

Czarnecki M., Rytel G., 2013, Zagadnienia ekologii i energooszczędności w architekturze – współczesne tendencje w projektowaniu domów jednorodzinnych, „Architecturae et Artibus”, 4: 11–20.

Dąbrowska-Milewska G., 2018, Dom prywatny jako architektura oparta na ideach, Biblioteka Cyfrowa PK, Kraków.

Dechnik M., Moskwa S., 2017, Smart House – inteligentny budynek – idea przyszłości, „Przegląd Elektrotechniczny”, 93 (9): 1–10.

Dzieciuchowicz J., Groeger L., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Esthope H., 2004, A place called home, „Housing, Theory and Society”, 21 (3): 128–138.

Feist W., 2006, Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk.

Flint A., 2017, Le Corbusier. Architekt jutra, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.

Górecka M., 2009, Standardy budynków niskoenergochłonnych w aspekcie kształtowania architektury, „Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 18 (3): 35–46.

Hammond N.G.L., 1973, Dzieje Grecji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Hareven T., 1993, The home and the family in historical perspective, [w:] Mack A. (red.), Home: A Place in the World, New York University Press.

Heuggon J., 1973, Rzym i świat śródziemnomorski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Jones D. (red.), 2015, Historia architektury, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Jurewicz O., Winniczuk L., 1973, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kalopissis T., 1995, Domy świata, Videograf, Katowice.

Kemp B.J., 2009, Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Massey D., 1992, A place called home?, „New Formations”, 17: 3–15.

May I., Cloke P., 2006, Housing and housing market, [w:] Warf B. (red.), Encyclopedia of Human Geography, Sage, London–New Delhi.

Olmstead A.T., 1974, Dzieje imperium perskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Ostrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Peil T., 2009, Home, International Encyclopedia of Human Geography, Eds. Rob Kitchin, Neigel Thrift, Elsevier Ltd., Amsterdam–Oxford.

Rybczyński W., 2015, Dom: krótka historia idei, Wydawnictwo Karakter.

Saggs H.W.F., 1972, Wielkość i upadek Babilonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Samsonowicz H., 2017, Życie miasta średniowiecznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Somerville P., 1992, Homelessness and the meaning of home: Rooflessness or rootlessness, „International Journal of Urban and Regional Research”, 16: 529–539.

Tobiasz-Lis P., 2011, Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska, „Space – Society – Economy”, 10: 99–114.

Tuan Y.F., 2004, Home, [w:] Harrison S., Pile S., Thrift (red.), Patterned Ground: The Entanglements of Nature and Culture, Reaktion Books, London.

Wolski J., 1979, Historia powszechna. Starożytność, wyd. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Wright F.L., 2016, Architektura nowoczesna, Wykłady, Wydawnictwo Karakter, Kraków.

Zientara B., 2015, Historia powszechna średniowiecza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.

Opublikowane
2019-05-07