Milionerzy – nowa grupa społeczna w regionie łódzkim

Autor

  • Jerzy Dzieciuchowicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.03

Słowa kluczowe:

Bogactwo, milionerzy, struktura przestrzenna najbogatszych, region łódzki

Abstrakt

Przedmiotem tego opracowania jest przede wszystkim struktura przestrzenna milionerów w województwie łódzkim i jej zmiany w 2014 roku. Analizie poddano również ważniejsze rodzaje działalności gospodarczej osób najbogatszych. Na przykładzie Antoniego Ptaka przedstawiono drogę kariery społeczno-zawodowej przedstawicieli tej grupy społecznej. Problematyka ta jest rozważana na tle pozycji przypisanej najbogatszym elitom w teorii struktur i zmian społecznych, a także rankingów osób najzamożniejszych w Polsce i na świecie. Uwzględnione zostały przy tym dwie kategorie milionerów wyróżnione w oparciu o kryterium dochodowe i majątkowe. Cel pracy stanowi ustalenie wyróżniających właściwości struktury przestrzennej i układów terytorialnych cechujących najzamożniejszych mieszkańców województwa łódzkiego, dynamiki zmian ich liczebności, jak też głównych dziedzin aktywności ekonomicznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Atkinson A.B. (red.), 1980, Wealth, income and inequality, Oxford University Press.
Google Scholar

Beaverstock J.V., Hubbard P., Short J.R., 2004, Getting away with it? Exposing the geographies of the super-rich,„Geoforum”, 35, s. 401–407.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.03.001

Blok Z., 1999, Teorie struktur i zmian społecznych. Podobieństwa i różnice, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań.
Google Scholar

Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), 1975, Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2002, Zróżnicowanie demograficzne regionu łódzkiego, [w:] Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, UŁ ZERiOŚ, Łódź.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2011, Rozwój społeczny współczesnego świata – struktura i typologia przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Gegraphica Socio-Oeconomica, 11, s. 15–44.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-737-3

Dzieciuchowicz J., 2014, Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-263-7

Dzieciuchowicz J., Groeger L., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa – lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Hay I., Muller S., 2012, ‘That tiny, stratospheric apex that owns most of the world’ – exploring geographies of super-rich, „Geographical Research”, 50 (1), s. 75–88.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-5871.2011.00739.x

Jasiecki K., 2002, Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Google Scholar

Kurowska A., 2011, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, IPS UW, Warszawa.
Google Scholar

Landes D., 2005, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa.
Google Scholar

Lisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Google Scholar

Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Google Scholar

Szacki J., 1981, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Veblen T., 1998, Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
Google Scholar

Zagórski K., 2009, Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni społeczno-gospodarczej, [w:] Zagórski K., Gorzelak G., Jałowiecki B., Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Zalewski D., 2012, Ubóstwo i zamożność, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Żyromski M., 1984, Socjologiczne teorie elity, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3, s. 270–271.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Dzieciuchowicz, J. (2016). Milionerzy – nowa grupa społeczna w regionie łódzkim. Space – Society – Economy, (16), 48–68. https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.03