Sklepy dyskontowe w strukturze sieci handlowej w małych miastach w Polsce

  • Małgorzata Twardzik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, ul. ks. bpa S. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
Słowa kluczowe: małe miasta, handel detaliczny, sieci dyskontowe

Abstrakt

Handel detaliczny ulega w Polsce nieustającym zmianom strukturalnym, ilościowym oraz jakościowym. Powstają nowe formaty handlu wielkopowierzchniowego, systematycznie maleje liczba sklepów, ubywa głównie małych, drobnodetalicznych sklepów spożywczych oraz sklepów ze sprzętem RTV i komputerami. Powstają w ich miejsce sklepy dyskontowe, stosujące strategię niskich cen oraz wielofunkcyjne galerie i parki handlowe. Małe miasta w Polsce, dysponujące dotychczas ofertą tradycyjnego handlu – stały się dla inwestorów sieci detalicznych intratnym miejscem lokowania swoich działalności. W wyniku ich ekspansji w małych miastach powstają supermarkety i sklepy dyskontowe największych operatorów handlowych w Europie (Tesco, Carrefour, Biedronka, Lidl, Netto). Mieszkańcy chętnie korzystają z ich oferty, a lokalni przedsiębiorcy zmagają się z rosnącą konkurencją. Zmienia się też zagospodarowanie przestrzenne miast, gdyż sieci mają określone wymagania lokalizacyjne, dostępnościowe oraz techniczne (np. typ budynku, wielkość działki). Różnorodność lokalnej oferty handlowej w małych miastach coraz częściej zastępowana jest standardowym asortymentem sieci dyskontowych.

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych, GUS.

Domański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Heffner K., 2005, Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Jürgens U. (Hrsg.), 2011, Discounterwelten, Springer-Verlag, Passau.

Kościcka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J., 2011, Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Maleszyk E., 2006, Przesłanki rozwoju i organizacji handlu dyskontowego w Polsce, [w:] „Handel Wewnętrzny”, 52 (1): 8–13.

Shopping Monitor CEE, 2009.

Stasiak A, Bolesta W., 2006, Łosice-Małe – miasto o funkcjach ponadlokalnych, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta – studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szymla Z., 2000, Konkurencyjność małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej, [w:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Twardzik M., 2009, Zmiany funkcji handlowej małych miast województwa śląskiego, [w:] Marszał T. (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wilk W., 2013, Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2011, Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast, [w:] Soja M., Zborowski A. (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

http://www.aldi.pl/ (dostęp: 04.01.2016).

http://www.biedronka.pl/ (dostęp: 13.12.2015).

http://www.incoma.cz (dostęp: 20.01.2015). DOI: https://doi.org/10.4025/psicolestud.v20i1.02015

http://www.lidl.pl/ (dostęp: 07.01.2016).

http://www.marketside.pl/ (dostęp: 23.06.2014).

http://www.netto.pl/ (dostęp: 04.01.2016).

http://www.nielsen.com/pl/ (dostęp: 23.03.2015).

http://www.stat.gov.pl (dostęp: 20.12.2015).

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Twardzik, M. (2017). Sklepy dyskontowe w strukturze sieci handlowej w małych miastach w Polsce. Space – Society – Economy, (22), 7-22. https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.01