Wizualna analiza dyskursu na Instagramie – możliwości i ograniczenia

Autor

  • Agnieszka Kampka Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-9732-6482

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.16.4.05

Słowa kluczowe:

wizualność, Instagram, analiza dyskursu, multimodalność, nowe media

Abstrakt

W artykule omówiono wyzwania, jakie przed badaczami dyskursu stawiają nowe media. Autorka przedstawia charakterystykę Instagrama jako przestrzeni komunikacji oraz wykorzystanie go w dyskursie politycznym. Na podstawie dotychczasowych badań oraz na przykładzie analizy profili europejskich prezydentów jako największe trudności w badaniach tej platformy społecznościowej zidentyfikowane zostały: nierozłączność obrazu i tekstu, konieczność uwzględnienia szerokiego kontekstu technologicznego i kulturowego oraz wynikająca z tego potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Kampka, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Agnieszka Kampka, dr hab., jest socjologiem, pracuje w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą retoryki politycznej i wizualnej, komunikacji społecznej, debaty i dyskursu publicznego, socjologii mediów.

Bibliografia

Adi Ana, Gerodimos Roman, Lilleker Darren G. (2018) ‘Yes We Vote’: Civic mobilization and impulsive engagement on Instagram. „Javnost—The Public”, vol. 25, no. 3, s. 315–332.
Google Scholar

Avedissian Karena (2016) Clerics, weightlifters, and politicians: Ramzan Kadyrov’s Instagram as an official project of Chechen memory and identity production. „Caucasus Survey”, vol. 1, no. 4,1, s. 20–43.
Google Scholar

Belting Hans (2007) Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przełożył Mariusz Bryl. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Bielecka-Prus Joanna (2012) Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego. „Studia Socjologiczne”, nr 1(204), s. 19–36.
Google Scholar

Bossetta Michael (2018) The digital architectures of social media: Comparing political campaigning on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat in the 2016 U.S. election. „Journalism & Mass Communication Quarterly”, vol. 95, no. 2, s. 471–496.
Google Scholar

Clarke Adele E. (2005) Situational Analysis. London: SAGE Publications.
Google Scholar

Cohen Rachel i in. (2019) #bodypositivity: A content analysis of body positive accounts on Instagram. „Body Image”, vol. 29, s. 47–57.
Google Scholar

Cortese Daniel K. i in. (2018) Smoking Selfies: Using Instagram to Explore Young Women’s Smoking Behaviors. „Social Media + Society”, July–September, s. 1–8.
Google Scholar

Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej, red. (1997) Rytualny chaos. Studium dyskursu politycznego. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
Google Scholar

Delli Carpini Michael X. (2017) The Political Effect of Entertainment Media [w:] Kate Kenski, Kathleen Hall Jamieson, eds., The Oxford Handbook of Political Communication. New York: Oxford University Press, s. 851–870.
Google Scholar

Döring Nicola, Reif Anne, Poeschl Sandra (2016) How gender-stereotypical are selfies? A content analysis and comparison with magazine adverts. „Computers in Human Behavior”, vol. 55, s. 955–962.
Google Scholar

Foss Sonja (1994) A Rhetorical Schema for the Evaluation of Visual Imagery. “Communication Studies”, no 45, s. 213–234.
Google Scholar

Foss Sonja (2005) Theory of Visual Rhetoric [w:] Ken Smith i in., eds., Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, s. 141–152.
Google Scholar

Gemius/PBI (2019) Wyniki badania Gemius/PBI za grudzień 2018 [dostęp 10 stycznia 2019 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-grudzien-2018.html
Google Scholar

Gerodimos Roman (2019) The Interdisciplinary Roots and Digital Branches of Visual Political Communication Research [w:] Anastasia Veneti, Daniel Jackson, Darren G. Lilleker, eds., Visual Political Communication. Cham: Palgrave Mcmillan, s. 53–73.
Google Scholar

Gibbs Martin i in. (2014) #Funerals and Instagram: Death, Social Media and Platform Vernacular. „Information, Communication& Society”, vol. 18, no. 3, s. 255–268.
Google Scholar

Gimenez Elsa, Schwarz Natalie (2016) The visual construction of “the people” and “proximity to the people” on the online platforms of the National Front and Swiss People’s Party. „Österreich Z Soziol”, vol. 41, s. 213–242.
Google Scholar

Ging Debbie, Garvey Sarah (2018) Written in these scars are the stories I can’t explain’: A content analysis of pro-ana and thinspiration image sharing on Instagram. „New Media & Society”, vol. 20(3), s. 1181–1200.
Google Scholar

Highfield Tim, Leaver Tama (2016) Instagrammatics and digital methods: Studying visual social media, from selfies and GIFs to memes and emoji. „Communication Research and Practices”, vol. 2, no. 1, s. 47–62.
Google Scholar

Howells Richard (2003) Visual Culture. Cambridge: Polity.
Google Scholar

Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua (2018) Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze. Przełożył Michał Wróblewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kampka Agnieszka (2019) Bliżej ludzi czy bliżej gwiazd – prezydenci na Instagramie. „Kultura popularna”, nr 2, s. 37–48.
Google Scholar

Kampka Agnieszka, Molek-Kozakowska Katarzyna (2020) Instagram w autoprezentacji politycznej. Analiza wizualna postów polskich kandydatów do europarlamentu w 2019. „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1(18), s. 41–62.
Google Scholar

Karimova Gulnara (2020) Exploring Visual Framing Strategies, Sentiment, and Product Presentation Modality in Instagram Posts of Fashion Influencers. „Res Rhetorica”, no. 1, s. 86–106.
Google Scholar

KhosraviNik Majid (2018) Social Media Critical Discourse Studies (SM-CDS) [w:] John Flowerdew, John Richardson, eds., The Ro utledge Handbook of Critical Discourse Studies. New York: Routledge, s. 582–596.
Google Scholar

KhosraviNik Majid, Unger Johann W. (2015) Critical Discourse Studies and Social Media: Power, Resistance and Critique in Changing Media Ecologies [w:] Ruth Wodak, Michael Meyer, eds., Methods of Critical Discourse Studies. London: SAGE, s. 206–233.
Google Scholar

Kress Gunther, van Leeuwen Theo (2006) Reading Images: The Grammar of Visual Design. Oxon: Routledge.
Google Scholar

Kuchta-Nykiel Monika (2020) Social media w Polsce i na świecie – najnowsze dane [dostęp 15 maja 2020 r.]. Dostępny w Internecie: https://socialpress.pl/2020/02/social-media-w-polsce-i-na-swiecie-najnowsze-dane
Google Scholar

Laestadius Linnea (2017) Instagram [ w:] Sloan Luke, Quan-Haase Anabel, eds., The SAGE Handbook of Social Media Research Methods. London: SAGE Publications, s. 573–592.
Google Scholar

Lalancette Mireille, Raynauld Vincent (2017) The Power of Political Image: Justin Trudeau, Instagram, and Celebrity Politics. „American Behavioral Scientist”, vol. 63, no 7, s. 888−924.
Google Scholar

Lilleker Darren G., Veneti Anastasia, Jackson Daniel, eds. (2019) Visual Political Communication. Cham: Palgrave Mcmillan.
Google Scholar

Liu Rendan, Suh Ayoung (2017) Self-Branding on Social Media: An Analysis of Style Bloggers on Instagram. „Procedia Computer Science”, vol. 124, s. 12–20.
Google Scholar

Locatelli Elisabetta (2017) Images of Breastfeeding on Instagram: Self-Representation, Publicness, and Privacy Management. „Social Media + Society”, April–June, s. 1–14.
Google Scholar

MacDowall Lachlan John, Souza Poppy de (2018) ‘I’d Double Tap That!!’: street art, graffiti, and Instagram research. „Media, Culture & Society”, vol. 40, no. 1, s. 3–22.
Google Scholar

Manghani Sunil (2013) Image Studies. Theory and Practice. London, New York: Routledge.
Google Scholar

Manovich Lev (2017) Instagram and Contemporary Image [dostęp 5 września 2019 r.]. Dostępny w Internecie: http://manovich.net/content/04-projects/150-instagram-and-contemporary-image/instagram_book_manovich_2017.pdf
Google Scholar

Mariani Massimo (2019) What Images Really Tell Us. Visual Rhetoric in Art, Graphic Design and Advertisement. Barcelona: Hoaki.
Google Scholar

Matley David (2018) “Let’s see how many of you mother fuckers unfollow me for this”: The pragmatic function of the hashtag #sorrynotsorry in non-apologetic Instagram posts. „Journal of Pragmatics”, vol. 133, s. 66–78.
Google Scholar

Messaris Paul (2019) The Digital Transformation of Visual Politics [w:] Anastasia Veneti, Daniel Jackson, Darren G. Lilleker, eds., Visual Political Communication. Cham: Palgrave Mcmillan, s. 17–36.
Google Scholar

Mirzoeff Nicholas (2016) Jak zobaczyć świat. Przełożył Łukasz Zaremba. Kraków, Warszawa: Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Google Scholar

Newberry Christina (2019) 37 Instagram Stats That Matter to Marketers in 2020 [dostęp 20 maja 2020 r.]. Dostępny w Internecie: https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/
Google Scholar

O’Halloran Kay L. i in. (2018) A Digital Mixed Methods Research Design: Integrating Multimodal Analysis With Data Mining and Information Visualization for Big Data Analytics. „Journal of Mixed Methods Research”, vol. 12(1), s. 11–30.
Google Scholar

Olson Lester C., Finnegan Cara A., Hope Diane S., eds. (2008) Visual Rhetoric: A Reader in Communication and American Culture. Los Angeles: SAGE.
Google Scholar

Owen Diana (2017) New Media and Political Campaigns [w:] Kate Kenski, Kathleen Hall Jamieson, eds., The Oxford Handbook of Political Communication. New York: Oxford University Press, s. 823–835.
Google Scholar

Phillips Nelson, Hardy Cynthia (2011) Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Google Scholar

Poulakidakos Stamatis, Giannouli Iliana (2019) Greek Political Leaders on Instagram: Between “Soft” and “Hard” Personalization [w:] Anastasia Veneti, Daniel Jackson, Darren G. Lilleker, eds., Visual Political Communication. Cham: Palgrave Mcmillan, s. 187–206.
Google Scholar

Poulsen Soren Vigild (2018) Constructing the Corporate Instagram Discourse – a Critical Visual Discourse Approach. „Digital Age in Semiotics & Communication”, vol. 1, no. 1, s. 95–112.
Google Scholar

Rancew-Sikora Dorota (2017) Analiza konwersacyjna audycji radiowej poświęconej coachingowi [w:] Marek Czyżewski i in., red., Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 349–372.
Google Scholar

Randiviir Anti, Cobley Paul (2010) Sociosemiotics [w:] Paul Cobley, ed., The Routledge Companion to Semiotics. London, New York: Routledge, s. 118–134.
Google Scholar

Rodriguez Nathian Shae, Hernandez Terri (2018) Dibs on that Sexy Piece of Ass: Hegemonic Masculinity on TFM Girls Instagram Account. „Social Media + Society”, January–March, s. 1–12.
Google Scholar

Rose Gilian (2010) Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Przełożyła Ewa Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sanina Anna G. (2014) Visual political irony in Russian new media. „Discourse, Context and Media”, no. 6, s. 11–21.
Google Scholar

Serafinelli Elisa (2017) Analysis of Photo Sharing and Visual Social Relationships. Instagram as Case Study. „Photographies”, vol. 10, no. 1, s. 91–111.
Google Scholar

Stachowiak Jerzy (2017) Analiza porządków uzasadniania. Studium nowego ducha kapitalizmu [w:] Marek Czyżewski i in., red., Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 373–402.
Google Scholar

Statista (2020) Distribution of Instagram users worldwide as of January 2018, by age group [dostęp 10 stycznia 2020 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
Google Scholar

Stĺhl Matilda, Kaihovirta Hannah (2019) Exploring visual communication and competencies through interaction with images in social media. „Learning, Culture and Social Interaction”, no. 21, s. 250–266.
Google Scholar

Stoellger Phillip (2015) Living Images and Images We Live By. What Does It Mean to Became a Living Image? [w:] András Benedek, Kristóf Nyíri, eds., Beyond Words. Pictures, Parables, Paradoxes. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 17–34.
Google Scholar

Stromer-Galley Jennifer (2017) Political Discussion and Deliberation Online [w:] Kate Kenski, Kathleen Hall Jamieson, eds., The Oxford Handbook of Political Communication. New York: Oxford University Press, s. 837–850.
Google Scholar

Stubbe Maria i in. (2013) Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 1, s. 112–129.
Google Scholar

Tiidenberg Katrin, Baym Nancy K. (2017) Learn It, Buy It, Work It: Intensive Pregnancy on Instagram. „Social Media + Society”, January–March, s. 1–13.
Google Scholar

Turnbull-Dugarte Stuart J. (2019) Selfies, Policies, or Votes? Political Party Use of Instagram in the 2015 and 2016 Spanish General Elections. „Social Media + Society” April–June s. 1–15.
Google Scholar

Van Leeuwen Theo, Jewitt Carey (2004) Visual Meaning: a Social Semiotic Approach [w:] Theo van Leeuwen, Jewitt Carey, eds., The Handbook of Visual Analysis. London: SAGE, s. 134–155.
Google Scholar

Veum Aslaug Moland, Undrum Linda Victoria (2018) The selfie as a global discourse. „Discourse & Society”, vol. 29, no. 1, s. 86–103.
Google Scholar

Wielgosz Marcin (2017) Usefulness and potential benefits of analyzing new media from the perspective of L. Manovich’s soft technological determinism – the case of Instagram and smartphone. „Social Communication”, vol. 2, s. 6–13.
Google Scholar

Zappavigna Michele, Zhao Sumin (2017) Selfies in ‘mommyblogging’: An emerging visual genre. „Discourse, Context & Media”, vol. 20, s. 239–247.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-16

Jak cytować

Kampka, A. (2020). Wizualna analiza dyskursu na Instagramie – możliwości i ograniczenia. Przegląd Socjologii Jakościowej, 16(4), 86-103. https://doi.org/10.18778/1733-8069.16.4.05