Kobiety w zawodach zmaskulinizowanych, mężczyźni w zawodach sfeminizowanych – doświadczenia płciowych mniejszości zawodowych i ich role w grupie zawodowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.08

Słowa kluczowe:

płeć kulturowa, płciowe mniejszości zawodowe, segregacja pozioma

Abstrakt

Horyzontalna segregacja płciowa oznacza istnienie na rynku pracy zawodów stereotypowo „kobiecych” i „męskich”. Niektóre osoby wybierają jednak ścieżkę zawodową niezgodnie z oczekiwaniami dla ich płci, stając się tym samym mniejszością płciową w swojej grupie zawodowej. Autorka proponuje wspólny termin „zawodowe mniejszości płciowe”, aby opisać ich sytuację. Celem przedstawionego projektu było uzupełnienie wcześniejszych badań o łączną analizę sytuacji kobiet w zawodach zmaskulinizowanych oraz mężczyzn w zawodach sfeminizowanych i umożliwienie globalnego spojrzenia na znaczenie płci na rynku pracy, a także porównanie, w jaki sposób podobne mechanizmy działają w odwrotnych pod względem dominującej płci kontekstach grup zawodowych. Opierając się na praktycznych zasadach segregacji zawodowej według Pierre’a Bourdieu, do udziału w badaniu zostały zaproszone kobiety pracujące w IT/nowych technologiach i mężczyźni pracujący w opiece nad dziećmi/edukacji. W niniejszym artykule skupiono się na doświadczeniu bycia płciową mniejszością zawodową na polskim rynku pracy oraz na rolach i zadaniach tych osób w ich w grupie zawodowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Olga Czeranowska - SWPS University, Poland

PhD, sociologist. Her research interests include the sociology of work and gender studies. In her doctoral thesis, she examined individual perspective on occupational prestige. Since 2021, Olga Czeranowska has been an assistant professor at the SWPS University, Faculty of Social Sciences in Warsaw.

Bibliografia

Acker Joan (2006), Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations, “Gender & society”, vol. 20(4), pp. 441–464.
Google Scholar

Alegria Sharla (2019), Escalator or step stool? Gendered labor and token processes in tech work, “Gender & Society”, vol. 33(5), pp. 722–745.
Google Scholar

Bargu Ali, Morgandi Matteo (2018), Can mothers afford to work in Poland: Labor supply incentives of social benefits and childcare costs, “World Bank Policy Research Working Paper”, no. 8295.
Google Scholar

Bonfert Anna, Monje Silva Andrea, Guerrero Pablo, Roza Vivian (2021), Increasing Women’s Agency through Non-traditional Employment Opportunities in the Transport Sector: The Effects of Women’s Participation in Road Maintenance in Bolivia, no. IDB-MG-937, https://publications.iadb.org/en/increasing-womens-agency-through-non-traditional-employment-opportunities-transport-sector-effects (accessed: 28.09.2023).
Google Scholar

Bourdieu Pierre (2004), Męska dominacja, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Brown Jennifer, Fleming Jenny, Silvestri Marisa (2021), Policewomen’s perceptions of occupational culture in the changing policing environment of England and Wales: A study in liminality, “The Police Journal”, vol. 94(3), pp. 259–281, https://doi.org/10.1177/0032258X20914337
Google Scholar

Campero Santiago (2021) Hiring and Intra-occupational Gender Segregation in Software Engineering, “American Sociological Review”, vol. 86(1), pp. 60–92, https://doi.org/10.1177/0003122420971805
Google Scholar

Campero Santiago, Fernandez Roberto M. (2019), Gender Composition of Labor Queues and Gender Disparities in Hiring, “Social Forces”, vol. 97(4), pp. 1487–1516, https://doi.org/10.1093/sf/soy097
Google Scholar

Cha Youngjoo (2013), Overwork and the persistence of gender segregation in occupations, “Gender & Society”, vol. 27(2), pp. 158–184.
Google Scholar

Czeranowska Olga (2021), Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Didham Robert (2015), Re-Gendering of the Workforce: Women and Men in “Non-Traditional” Occupations and Industries, “Labour, Employment and Work in New Zealand”, https://doi.org/10.26686/lew.v0i0.2204
Google Scholar

Donley Sarah, Chardie Baird (2017), The Overtaking of Undertaking?: Gender Beliefs in a Feminizing Occupation, “Sex Roles”, vol. 77(1), pp. 97–112, https://doi.org/10.1007/s11199-016-0699-6
Google Scholar

Dudak Anna (2021), Men’s Experiences in Feminized Occupations on the Example of Selected Professions, “Przegląd Badań Edukacyjnych”, vol. 35(2), https://doi.org/10.12775/PBE.2021.036
Google Scholar

England Kim (2010), Home, Work and the Shifting Geographies of Care, “Ethics, Place and Environment”, vol. 13(2), pp. 131–150, https://doi.org/10.1080/13668791003778826
Google Scholar

Ensmenger Nathan (2010), Making programming masculine, [in:] T.J. Misa (ed.), Gender codes: Why women are leaving computing, Hoboken: Wiley/IEEE Computer Society, pp. 115–142.
Google Scholar

Faulkner Wendy (2000), Dualisms, Hierarchies and Gender in Engineering, “Social Studies of Science”, vol. 30(5), pp. 759–792, https://doi.org/10.1177/030631200030005005
Google Scholar

Faulkner Wendy (2007), Nuts and Bolts and People’ Gender-Troubled Engineering Identities, “Social Studies of Science”, vol. 37(3), pp. 331–356, https://doi.org/10.1177/0306312706072175
Google Scholar

Fuszara Małgorzata (2008), Dobrze jest być rodzynkiem, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych, [w:] M. Fuszara (ed.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Trio, pp. 329–360.
Google Scholar

Galley David (2020), “Social work is women’s work, right?” Amplifying the voices of male social work students entering into a female majority occupation: applying qualitative methods, Doctoral dissertation, Bournemouth University.
Google Scholar

Gärtner Marc, Scambor Eli, Bernacchi Erika (2018), Boys in Care Strengthening Boys to Pursue Care Occupations. Transnational Report, https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/General/BiC_TNR_FINAL.pdf (accessed: 28.09.2023).
Google Scholar

Giorgi Amadeo (2003), Szkic psychologicznej metody fenomenologicznej, [w:] A. Giorgi, Fenomenologia i badania psychologiczne, Białystok: Trans Humana, pp. 23–40.
Google Scholar

Goldin Claudia (2021), Career and family: Women’s century-long journey toward equity, Princeton–Oxford: Princeton University Press.
Google Scholar

Grenfell Michael, James David (2004), Change in the field – changing the field: Bourdieu and the methodological practice of educational research, “British Journal of Sociology of Education”, vol. 25(4), pp. 507–523.
Google Scholar

Gromkowska-Melosik Agnieszka (2013), Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, “Studia Edukacyjne”, vol. 25, pp. 85–100.
Google Scholar

Gwiazda Anna (2021), Right-wing populism and feminist politics: The case of Law and Justice in Poland, “International Political Science Review”, vol. 42(5), pp. 580–595.
Google Scholar

Hari Amrita (2017), Who Gets to ‘Work Hard, Play Hard’? Gendering the Work-Life Balance Rhetoric in Canadian Tech Companies, “Gender, Work & Organization”, vol. 24(2), pp. 99–114, https://doi.org/10.1111/gwao.12146
Google Scholar

He Joyce C., Kang Sonia, Tse Kaylie, Min Toh Soo (2019), Stereotypes at work: Occupational stereotypes predict race and gender segregation in the workforce, “Journal of Vocational Behavior”, vol. 115, 103318, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103318
Google Scholar

Holgersson Charlotte, Laurence Romani (2020), Tokenism revisited: When organizational culture challenges masculine norms, the experience of token is transformed, “European Management Review”, vol. 17(3), pp. 649–661.
Google Scholar

Hsiung Constance (2022), Gender-Typed Skill Co-Occurrence and Occupational Sex Segregation: The Case of Professional Occupations in the United States, 2011–2015, “Gender & Society”, vol. 36(4), pp. 469–497, https://doi.org/10.1177/08912432221102148
Google Scholar

Huppatz Kate, Goodwin Susan (2013), Masculinised jobs, feminised jobs and men’s ‘gender capital’ experiences: Understanding occupational segregation in Australia, “Journal of Sociology”, vol. 49(2–3), pp. 291–308, https://doi.org/10.1177/1440783313481743
Google Scholar

Hussein Shereen, Christensen Karen (2017), Migration, gender and low-paid work: on migrant men’s entry dynamics into the feminised social care work in the UK, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 43(5), pp. 749–765, https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1202751
Google Scholar

Janicka Krystyna (2020), Segregacja zawodowa ze względu na płeć w kontekście polskiego rynku pracy, [w:] S. Kamińska-Berezowska (ed.), Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje socjologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 57–78.
Google Scholar

Jankowska Karina (2008), Mężczyźni – nauczyciele gimnazjalni i licealni, [in:] M. Fuszara, (ed.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Trio, pp. 361–387.
Google Scholar

Kalinowska-Nawrotek Barbara (2005), Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Google Scholar

Kanter Rosabeth Moss (1977), Men and women of the corporation, New York: Basic Books.
Google Scholar

Kelan Elisabeth K. (2008), Emotions in a rational profession: The gendering of skills in ICT work, “Gender, Work & Organization”, vol. 15(1), pp. 49–71.
Google Scholar

Kenny Etlyn J., Donnelly Rory (2020), Navigating the gender structure in information technology: How does this affect the experiences and behaviours of women?, “Human Relations”, vol. 73(3), pp. 326–350, https://doi.org/10.1177/0018726719828449
Google Scholar

Kopciewicz Lucyna (2005), Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna: polsko-francuskie studium porównawcze, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Impuls, Uniwersytet Gdański.
Google Scholar

Kotowska Irena, Sztanderska Urszula, Wóycicka Irena (2009), Diagnoza kulturowych i strukturalnych uwarunkowań łączenia pracy zawodowej i aktywności rodzinnej przez kobiety w Polsce, [in:] I. Kotowska (ed.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 233–260.
Google Scholar

Krzyżanowska Natalia (2012), Crisis and Gender: a Social Perspective, “Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, no. 218, pp. 93–116.
Google Scholar

Ku Manawai C. (2011), When Does Gender Matter? Gender Differences in Specialty Choice Among Physicians, “Work and Occupations”, vol. 38(2), pp. 221–262, https://doi.org/10.1177/0730888410392319
Google Scholar

Kulik Halina, Dąbek Józefa (2020), Kobiety w „męskim” świecie medycyny, [w:] S. Kamińska-Berezowska (red.), Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje socjologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 57–78.
Google Scholar

Levanon Asaf, England Paula, Allison Paul (2009), Occupational Feminization and Pay: Assessing Causal Dynamics Using 1950–2000 US Census Data, “Social Forces”, vol. 88(2), pp. 865–891, https://doi.org/10.1353/sof.0.0264
Google Scholar

Lindsay Sally (2007), Gendering work: The masculinization of nurse anesthesia, “The Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie”, vol. 32(4), pp. 429–448.
Google Scholar

Litosseliti Lia, Leadbeater Clarie (2013), Speech and language therapy/pathology: Perspectives on a gendered profession, “International Journal of Language & Communication Disorders”, vol. 48(1), pp. 90–101, https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2012.00188.x
Google Scholar

Madsen Aleksander Å., Brekke Idunn, Fekjær Silje B. (2023), Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class, “Work, Employment and Society”, vol. 37(2), pp. 333–351.
Google Scholar

Maira-Vidal Maria del Mar (2018), Gender Barriers at Work: A comparison Between Women Train Drivers and Women Garage Mechanics in Spain, “Cambio: rivista sulle trasformazioni sociali”, vol. 16(2), pp. 167–181, https://doi.org/10.13128/cambio-23519
Google Scholar

Malterud Kristin (2012), Systematic text condensation: A strategy for qualitative analysis, “Scandinavian Journal of Public Health”, vol. 40(8), pp. 795–805, https://doi.org/10.1177/1403494812465030
Google Scholar

McClintock Elizabeth Aura (2020), Occupational Sex Composition and Marriage: The Romantic Cost of Gender‐Atypical Jobs, “Journal of Marriage and Family”, vol. 82(3), pp. 911–933, https://doi.org/10.1111/jomf.12657
Google Scholar

McDowell Joanne (2021), De-gendering gendered occupations, New York: Routledge.
Google Scholar

McEntee-Atalianis Lisa, Litosseliti Lia (2017), Narratives of sex-segregated professional identities, “Narrative Inquiry”, vol. 27(1), pp. 1–23, https://doi.org/10.1075/ni.27.1.01mce
Google Scholar

Michoń Piotr (2008), Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Google Scholar

Moskos Megan (2020), Why is the gender revolution uneven and stalled? Gender essentialism and men’s movement into ‘women’s work’, “Gender, Work & Organization”, vol. 27(4), pp. 527–544, https://doi.org/10.1111/gwao.12406
Google Scholar

Nicholas Lucy (2019), Queer ethics and fostering positive mindsets toward non-binary gender, genderqueer, and gender ambiguity, “International Journal of Transgenderism” vol. 20(2–3), pp. 169–180, https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1505576
Google Scholar

O’Keeffe Suzanne (2018), Experiences of care labour, gender and work for men who teach young children, “Palgrave Communications” vol. 4(1), pp. 1–8, https://doi.org/10.1057/s41599-018-0093-9
Google Scholar

Pelley Elaine, Carnes Molly (2020), When a Specialty Becomes “Women’s Work”: Trends in and Implications of Specialty Gender Segregation in Medicine, “Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges” vol. 95(10), 1499, https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003555
Google Scholar

Perez Caroline C. (2019), Invisible women: Data bias in a world designed for men, New York: Abrams.
Google Scholar

Potter Michael, Hill Myrtle (2009), Women into non‐traditional sectors: addressing gender segregation in the Northern Ireland workplace, “Journal of Vocational Education and Training”, vol. 61(2), pp. 133–150, https://doi.org/10.1080/13636820902933239
Google Scholar

Richards Christina, Bouman Walter P., Seal Leighton, Barker Meg J., Nieder Time O., Guy T’Sjoen (2016), Non-binary or genderqueer genders, “International Review of Psychiatry”, vol. 28(1), pp. 95–102, https://doi.org/10.3109/09540261.2015.1106446
Google Scholar

Rydzik Agnieszka, Ellis-Vowles Victoria (2019), ‘Don’t Use “the Weak Word”’: Women Brewers, Identities and Gendered Territories of Embodied Work, “Work, Employment and Society”, vol. 33(3), pp. 483–499, https://doi.org/10.1177/0950017018789553
Google Scholar

Simpson Ruth (2009), Men in caring occupations: Doing gender differently, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Statistics Poland (2018), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018, GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2018,1,7.html (accessed: 28.09.2023).
Google Scholar

Statistics Poland (2022), Yearbook of Labour Statistics 2021, GUS, Warsaw, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/7/7/1/rocznik_statystyczny_pracy_2021.pdf (accessed: 28.09.2023).
Google Scholar

Stichman Amy J., Hassell Kimberly D., Archbold Carol A. (2010), Strength in numbers? A test of Kanter’s theory of tokenism, “Journal of Criminal Justice”, vol. 38(4), pp. 633–639.
Google Scholar

Suwada Katarzyna (2021), Parenting and work in Poland: A gender studies perspective, Cham: Springer Nature.
Google Scholar

Wajcman Judy (1991), Patriarchy, Technology, and Conceptions of Skill, “Work and Occupations”, vol. 18(1), pp. 29–45, https://doi.org/10.1177/0730888491018001002
Google Scholar

Whittock Margaret (2018), Feminising the masculine?: Women in non-traditional employment, London: Routledge.
Google Scholar

Williams Christine L. (1989), Gender differences at work: Women and men in non-traditional occupations, Berkeley: University of California Press.
Google Scholar

Williams Christine L. (1992), The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the “Female” Professions, “Social Problems”, vol. 39(3), pp. 253–267, https://doi.org/10.2307/3096961
Google Scholar

Woodfield Ruth (2016), Gender and the achievement of skilled status in the workplace: the case of women leaders in the UK Fire and Rescue Service, “Work, Employment and Society”, vol. 30(2), pp. 237–255, https://doi.org/10.1177/0950017015573693
Google Scholar

Wright Tessa (2016), Women’s Experience of Workplace Interactions in Male‐Dominated Work: The Intersections of Gender, Sexuality and Occupational Group, “Gender, Work & Organization”, vol. 23(3), pp. 348–362, https://doi.org/10.1111/gwao.12074
Google Scholar

Yoder Janice (1991), Rethinking tokenism: Looking beyond numbers, “Gender & Society”, vol. 5(2), pp. 178–192.
Google Scholar

Opublikowane

2024-05-31 — zaktualizowane 2024-07-10

Wersje

Jak cytować

Czeranowska, O. (2024). Kobiety w zawodach zmaskulinizowanych, mężczyźni w zawodach sfeminizowanych – doświadczenia płciowych mniejszości zawodowych i ich role w grupie zawodowej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 20(2), 174–195. https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.08 (Original work published 31 maj 2024)

Numer

Dział

Numer regularny