Narracje na temat polityki narkotykowej w amerykańskim dyskursie parlamentarnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.03

Słowa kluczowe:

polityka narkotykowa, analiza narracyjna, substancje psychoaktywne, dyskurs parlamentarny

Abstrakt

Stany Zjednoczone odgrywają bardzo ważną rolę w międzynarodowej polityce narkotykowej. Jest to również jeden z pierwszych krajów, które wprowadziły regulacje dotyczące substancji psychoaktywnych. Przez ponad sto lat państwo to stało na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem problemu narkotyków jest prohibicja. Pod koniec 2020 roku nastąpiła jednak liberalizacja polityki narkotykowej, zwłaszcza w odniesieniu do marihuany. Czwartego grudnia Izba Reprezentantów przegłosowała poprawkę dekryminalizującą marihuanę na szczeblu federalnym i aktualnie jest ona procedowana w Senacie. Dzień wcześniej marihuana zmieniła swój status w Jednolitej Konwencji ONZ z 1961 roku i wykreślono ją z listy niebezpiecznych substancji bez zastosowania medycznego. W artykule przedstawiam, jak zmieniły się narracje w Kongresie na temat narkotyków. Interesuje mnie, jak sposób mówienia o problemie wpływa na ostatecznie przyjmowane rozwiązania. W tym celu poddałam analizie narracyjnej stenogramy z procedowania dwóch ustaw: Anti-Drug Abuse Act z 1986 roku, która była wynikiem polityki „zero tolerancji” prezydenta Ronalda Reagana, oraz poprawki dekryminalizującej marihuanę z 2020 roku. Zaprezentowałam główne narracje przedstawicieli Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej, a także to, jak zmieniły się one na przestrzeni lat. Wskazałam również, które z istniejących hipotez na temat przyczyn wyboru danego rodzaju polityki narkotykowej są poparte wynikami analizy narracyjnej dyskursu parlamentarnego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maria Plucińska - University of Łódź

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, przygotowywana praca dotyczy dyskursu parlamentarnego na temat polityki narkotykowej. Studia magisterskie ukończone na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania: polityka narkotykowa, przestępczość, analiza dyskursu.

Bibliografia

Abucewicz Monika (2012) Narkomania. Problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Google Scholar

Barrett Stacy (b.d.) Medical Marijuana and Federal Law. Criminal Defense Lawyer https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/federal-crime/medical-marijuana-federal-laws.htm [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Barthes Roland (1968) Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Przełożyła Wanda Błońska. „Pamiętnik Literacki”, t. 59, nr 4, s. 327–359.
Google Scholar

Becker Howard S. (2009) Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Przełożyła Elżbieta Zakrzewska-Manterys. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Berger Peter, Luckmann Thomas (2010) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Przełożył Józef Niżnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bewley-Taylor David (2003) Challenging the UN drug control conventions: problems and possibilities. „International Journal of Drug Policy”, vol. 14, s. 171–179 https://doi.org/10.1016/S0955-3959(03)00005-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0955-3959(03)00005-7

Biznes.gov.pl (2021) Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116 [dostęp: 24.01.2022].
Google Scholar

Bruner Jerome (1991) The Narrative Construction of Reality. „Critical Inquiry”, vol. 18, s. 1–21 https://doi.org/10.1086/448619
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/448619

Burszta Wojciech (2007) Wojny metakulturowe i metakultura nowości. „O swoistości badań nad kulturą. Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka”, nr 1(51), s. 8–38 https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/3._wojciech_je-rzy_burszta_-_wojny_metakulturowe_i_metakultura_nowosci.pdf [dostęp: 20.04.2022].
Google Scholar

Congress.gov (b.d.) https://congress.gov [dostęp: 21.04.2022].
Google Scholar

Davenport-Hines Richard (2006) Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000. Przełożyła Agnieszka Cioch. Warszawa: W.A.B.
Google Scholar

Drucker Ernest (2003) Deconstructing international drug prohibition. „International Journal of Drug Policy”, vol. 14, s. 201–202 https://doi.org/10.1016/S0955-3959(03)00008-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0955-3959(03)00008-2

EMCDDA (2010) Harm reduction: evidence, impacts and challenges https://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction_en [dostęp: 24.01.2022].
Google Scholar

Farthing Linda, Lebedur Kathryn (2015) Habeas Coca. Bolivia’s Community Coca Control. New York, NY: Open Society Foundations.
Google Scholar

Fazey Cindy (2003) The Commission on Narcotic Drugs and the United Nations International Drug Control Programme: politics, policies and prospect for change. „International Journal of Drug Policy”, no. 14, s. 155–169 https://doi.org/10.1016/S0955-3959(03)00004-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0955-3959(03)00004-5

Fertig Natalie (2020) Black Lives Matter movement sparks ‘collective awakening’ on marijuana policies. „Politico” z dn. 9 lipca https://www.politico.com/news/2020/08/07/black-lives-matter-movement-marijuana-policies-392434 [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Fordham Ann (2020) The war on drugs is built on racism. It’s time to decolonise drug policies. „International Drug Policy Consortium” z dn. 26 czerwca https://idpc.net/blog/2020/06/the-war-on-drugs-is-built-on-racism-it-s-time-to-decolonise-drug-policies [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Foucault Michel (2010) Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Przełożył Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gelber Jonathan (2021) How Len Bias’s death helped launch the US’s unjust war on drugs. „The Guardian” z dn. 29 stycznia https://www.theguardian.com/sport/2021/jun/29/len-bias-death-basketball-war-on-drugs [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Guerrieri Veronica, Fogli Alessandra (2019) The End of the American Dream? Inequality and Segregation in US Cities. Becker Friedman Institute for Economics at the University of Chicago, z dn. 12 sierpnia https://bfi.uchicago.edu/insight/research-summary/the-end-of-the-american-dream-inequality-and-segregation-in-us-cities/ [dostęp: 15.01.2022].
Google Scholar

Hoffmann Beata (2014) Narkotyki w kulturze młodzieżowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Jakubowska-Branicka Iwona (2017) Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji. „Zoon Politikon”, nr 8, s. 9–32 https://doi.org/10.4467/2543408XZOP.17.001.9260
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/2543408XZOP.17.001.9260

Jones Michael, McBeth Mark (2010) A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong? „The Policy Studies Journal”, vol. 38, no. 2, s. 329–353 https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00364.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00364.x

Kessel Patrick van, Baronavski Chris, Scheller Alissa, Smith Aaron (2021) In Their Own Words, Americans Describe the Struggles and Silver Linings of the COVID-19 Pandemic. Pew Research Center z dn. 5 marca https://www.pewresearch.org/2021/03/05/in-their-own-words-americans-describe-the-struggles-and-silver-linings-of-the-covid-19-pandemic/ [dostęp: 19.01.2022].
Google Scholar

Kępski Piotr (2020) Defining „the marijuana problem”: An Analysis of the Polish daily press, 2015–2016. „Nordic Studies on Alcohol and Drugs”, vol. 38(4), s. 361–376 https://doi.org/10.1177/1455072520936807
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1455072520936807

Khan Shariq (2020) Weed stocks surge as Kamala Harris vows to decriminalize pot in debate. Reuters z dn. 8 października https://www.reuters.com/article/us-cannabis-stocks-idUSKBN26T3IH [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Krawczyk Dawid (2021) Pandemia pogarsza kryzys opioidowy w USA. Rekordowa liczba śmierci z przedawkowania. „Krytyka Polityczna” z dn. 2 sierpnia https://krytykapolityczna.pl/narkopolityka/globalnenarko/pandemia-covid-usa-kryzys-opioidowy/ [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Latour Bruno (1993) The Pasteurization of France. Przełożyli Alan Sheridan, John Law. Cambridge, MA, London: Harvard University Press.
Google Scholar

Latour Bruno, Woolgar Steve (2020) Życie laboratoryjne: konstruowanie faktów naukowych. Przełożyli Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Maciej Smoczyński, Adrian Zabielski. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Google Scholar

Levins Hoag (2021) The War on Drugs as Structural Racism. Penn LDI z dn. 7 czerwca https://ldi.upenn.edu/our-work/research-updates/the-war-on-drugs-as-structural-racism/ [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

London Jeffrey M. (2009) How the Use of Marijuana Was Criminalized and Medicalized 1906–2004. A Foucaultian history of Legislation in America. Ontario: The Edwin Mellen Press.
Google Scholar

McCusker James (2019) Should we be alarmed about changing American values? „HeraldNet” z dn. 31 sierpnia https://www.heraldnet.com/business/should-we-be-alarmed-about-changing-american-values/ [dostęp: 16.01.2022].
Google Scholar

McGinty Emma, Samples Hillary, Bandara Sachini N., Saloner Brendan, Bachhuber Marcus A., Barry Colleen L. (2016) The emerging public discourse on state legalization of marijuana for recreational use in the US: Analysis of news media coverage, 2010–2014. „Preventive Medicine”, vol. 90, s. 114–120 https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.06.040
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.06.040

McSweeney Kendra (2015) The Impact of Drug Policy on the Environment. New York, NY: Open Society Foundations.
Google Scholar

Międzynarodowa Konwencja Opjumowa. Haga.1912.01.23. Protokół zamknięcia III Konferencji Opjumowej. Haga.1914.06.25 (1922) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1923-9-55,16777310.html [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Mishler Elliot (1995) Models of Narrative Analysis. A Typology. „Journal of Narrative and Life History”, vol. 5(2), s. 87–123 https://doi.org/10.1075/jnlh.5.2.01mod
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1075/jnlh.5.2.01mod

Molano-Cruz Giovanni (2017) A View from the South: The Global Creation of the War on Drugs. „Contexto International”, vol. 39(3), s. 635–655 https://doi.org/10.1590/s0102-8529.2017390300009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1590/s0102-8529.2017390300009

Mukunda Gautam (2018) The Social and Political Costs of the Financial Crisis, 10 Years Later”. „Harvard Business Review” z dn. 25 września https://hbr.org/2018/09/the-social-and-political-costs-of-the-financial-crisis-10-years-later [dostęp: 18.01.2022].
Google Scholar

Pawliszak Piotr (2017) Analiza narracyjna dyskursu publicznego. W poszukiwaniu struktur kulturowych i procesów narzucania znaczeń formujących politykę ekologiczną [w:] Marek Czyżewski, Michał Otrocki, Tomasz Piekot, Jerzy Stachowiak, red., Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 67–94.
Google Scholar

Plucińska Maria (2020) Narracje w polskim dyskursie parlamentarnym na temat medycznej marihuany. Analiza krytyczna [w:] Wioletta Nowak, Katarzyna Szalonka, red., Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia. „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” , Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, s. 343–356.
Google Scholar

Powell Benjamin (2013) The Economics Behind the U.S. Government’s Unwinnable War on Drugs. The Library of Economics and Liberty z dn. 1 lipca https://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Powelldrugs.html [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Schneider Eric, Blendon Robert, Benson John, Shah Arnav (2021) After a Year of Pandemic and Crisis, How Have Americans’ Values Changed? The Commonwealth Fund z dn. 21 marca https://www.commonwealthfund.org/blog/2021/after-year-pan¬demic-and-crisis-how-have-americans-values-changed [dostęp: 16.01.2022].
Google Scholar

Sheehey Maeve (2021) Psaki: Biden unmoved on marijuana legalization despite Schumer legislation. „Politico” z dn. 14 lipca https://www.politico.com/news/2021/07/14/biden-marijuana-legalization-499642 [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Sławkowa Ewa (2006) Dyskursywnie o dyskursie. „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 6, s. 89–96 https://doi.org/10.15290/baj.2006.06.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2006.06.07

Smith Brett, Monforte Javier (2020) Stories, new materialism and pluralism: Understanding, practicing and pushing the boundaries of narrative analysis. „Methods in Psychology”, no. 2 https://doi.org/10.1016/j.metip.2020.100016
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.metip.2020.100016

Soric Miodrag (2016) Opinion: September 11 was a historic turning point. DW z dn. 1 września https://www.dw.com/en/opinion-september-11-was-a-historic-turning-point/a-19542466 [dostęp: 17.01.2022].
Google Scholar

Spector Malcolm, Kitsuse John (2001) Constructing Social Problems. New York, NY: Transaction Publishers.
Google Scholar

United Nations (b.d.) Chapter VI. Narcotic drugs and psychotropic substances https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-2&chapter=6&Temp=mtdsg4&clang=_en [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

United Nations (b.d.) The 1912 Hague International Opium Convention https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-international-opium-convention.html [dostęp: 18.08.2021].
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Dz.U. z 2018 r., poz. 646 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf [dostęp: 24.01.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-31

Jak cytować

Plucińska, M. (2022). Narracje na temat polityki narkotykowej w amerykańskim dyskursie parlamentarnym. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(3), 32–53. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.03