Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności

Autor

  • Jakub Niedbalski Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
  • Mariola Racław Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej
  • Dorota Żuchowska-Skiba Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny AGH, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.01

Bibliografia

Barnes C ., Mercer G . (2008), Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Google Scholar

Berger P. L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Cotter A. M. (2007), This Ability. An International Legal Analysis of Disability Discrimination, Ashgate Publishing Ltd, Hampshire.
Google Scholar

Gąciarz B. (2014a), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla nauki i praktyki społecznej. Wprowadzenie, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (213), s. 7–14.
Google Scholar

Gąciarz B. (2014b), Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy (nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, s. 17–44.
Google Scholar

Gąciarz B. (2014c), Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (213), s. 15–42.
Google Scholar

Gąciarz B. (2014d), W kierunku nowego modelu polityki społecznej, [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy (nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, s. 377–392.
Google Scholar

Goodley D . ( 2011), Disability Studies, Sage, London.
Google Scholar

Morris J. (1991), Pride against Prejudice: Transforming Attitudes to Disability, Women’s Press, London.
Google Scholar

Oliver M. (1990), The Politics of Disablement, MacMillan, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-20895-1

Oliver M. (2009), Understanding Disability. From Theory to Practice, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Google Scholar

Ostrowska A. (2015), Niepełnosprawni w społeczeństwie w latach 1993–2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Google Scholar

Sullivan K. (2011), The prevalence of the medical model of disability in society, “AHS Capstone Projects. Paper 13”, http://digitalcommons.olin.edu/ahs_capstone_2011/13 [dostęp: 5.02.2017].
Google Scholar

Wolfensberger W., Thomas S. (1983), Program Analysis of Service Systems’ Implementation of Normalization Goals. Normalization Criteria and Ratings Manual, National Institute on Mental Retardation, Toronto.
Google Scholar

Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polskiej polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Niedbalski, J., Racław, M., & Żuchowska-Skiba, D. (2017). Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (60), 5–12. https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.01