Świat kobiet w twórczości prozatorskiej Liliany Hermetz

Autor

  • Emilia Zimnica-Kuzioła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź https://orcid.org/0000-0003-1827-0802

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.80.03

Słowa kluczowe:

socjologia artystki, literatura kobieca, powieści Liliany Hermetz

Abstrakt

Artykuł, którego tematem jest świat kobiet w twórczości prozatorskiej współczesnej polskiej pisarki, mieści się w zakresie socjologicznych studiów nad artystkami. Autorka przedstawia mało jeszcze znaną szerokiemu gronu czytelników twórczynię – Lilianę Hermetz, która zadebiutowała w 2014 roku książką Alicyjka (ogólnopolska nagroda Conrada za rok 2015). Hermetz pokazuje intymny świat kobiecych przeżyć, odwagę i wrażliwość kobiet doświadczających traum życia i codziennych problemów. Okazuje się, że mikrosprawy, „krzątactwo”, które z reguły uważane było za temat nieważny, zbyt błahy dla literatury, może stanowić interesujący motyw twórczości artystycznej. Kobiety w powieściach artystki ukazane są na tle historii, która determinuje ich losy, ale jednocześnie katalizuje ich siłę, walkę o podmiotowość i godność.

Biogram autora

Emilia Zimnica-Kuzioła - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź

Dr hab., prof. UŁ

Bibliografia

Brach-Czaina J. (1999), Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków.
Google Scholar

Budnik A. (2020), Infrastruktura wartości. Nagrody literackie w Polsce po przełomie 1989 roku jako narzędzie wymiany kapitałów, „Zarządzanie w kulturze”, t. 21(1), s. 39–50 https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.004.12038
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.004.12038

Budrowska B. (2009), Kobiet codzienność krzątacza i męskie „gdzie jem i śpię”, czyli z czym kojarzy się dom, [w:] S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka (red.), Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 278–304.
Google Scholar

Czapliński P. (2007), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Google Scholar

Czechowicz J. (2017), Poza tabu http://krytycznymokiem.blogspot.com/2017/05/costelloprzebudzenie-liliana-hermetz.html (dostęp: 22.08.2021).
Google Scholar

Dunin K. (2018), Procenty władzy, prestiżu, pieniędzy, [w:] J. Krakowska (red.), Agora. Statystyki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa, s. 7–9.
Google Scholar

English J.F. (2013), Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, przeł. P. Czapliński, Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Google Scholar

Fromm E. (1992), O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa.
Google Scholar

Giddens A. (2012), Socjologia, przeł. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Heinich N. (2007), Być artystą. Rzecz o przekształceniach statusu malarzy i rzeźbiarzy, przeł. L. Mazur, Vizja Press & IT, Warszawa.
Google Scholar

Hermetz L. (2014), Alicyjka, Wydawnictwo Nisza, Warszawa.
Google Scholar

Hermetz L. (2015), Rozmowa z duchami, rozmowę przepr. U. Kuczyńska, „Kultura Liberalna”, nr 354 https://kulturaliberalna.pl/2015/10/20/liliana-hermetz-alicyjka-wywiad-nagroda-conrada/(dostęp: 20.08.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1055/s-0036-1577819

Hermetz L. (2017a), Costello. Przebudzenie, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
Google Scholar

Hermetz L. (2017b), Nie oddzielam literatury od życia, rozmowę przepr. K. Woźniak https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/8789/nie-oddzielam-literatury-od-zycia-wywiad-zliliana-hermetz/ (dostęp: 10.09.2021).
Google Scholar

Hermetz L. (2021), Rozrzucone, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Google Scholar

Jakubowiak M. (2017), Jedz, módl się, Costello https://www.dwutygodnik.com/artykul/7285-jedz-modl-sie-costello.html (dostęp: 20.08.2021).
Google Scholar

Jankowicz G. (2015), Piękni wygrani. Wpływ nagród na strukturę pola literackiego, [w:] G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński (red.), Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 113–155.
Google Scholar

Krakowska J. (2018) (red.), Agora. Statystyki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Google Scholar

Rozmowa z Lilianą Hermetz, autorką powieści „Alicyjka” (2014) https://www.youtube.com/watch?v=073bs-jNMog&ab_channel=WydawnictwoNisza (dostęp: 10.09.2021).
Google Scholar

Sobolewska J. (2021), Nowa książka: „Rozrzucone” Liliany Hermetz, rozmowa z Lilianą Hermetz https://ne-np.facebook.com/MCKNowyTeatr/videos/309417050770531/ (dostęp: 22.08.2021).
Google Scholar

Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Tokarczuk O. (2020), Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Google Scholar

Wejbert-Wąsiewicz E. (2018), W stronę socjologii artystki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 66, s. 11–31 https://doi.org/10.18778/0208-600X.66.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.66.02

Pobrania

Opublikowane

2022-03-30

Jak cytować

Zimnica-Kuzioła, E. (2022). Świat kobiet w twórczości prozatorskiej Liliany Hermetz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (80), 23–38. https://doi.org/10.18778/0208-600X.80.03