Zabijany na raty – przywracany pamięci. Na marginesie biografii generała Józefa Olszyny-Wilczyńskiego pióra Agnieszki Jędrzejewskiej

Autor

  • Przemysław Waingertner Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski Najnowszej https://orcid.org/0000-0001-8127-5820

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.18.02.12

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Na szlaku bojowym I Brygady Legionów Polskich. Z frontowych wspomnień Wilhelma Wilczyńskiego, wstęp i oprac. A. Jędrzejewska, P. Waingertner, Bełchatów 2012.
Google Scholar

O granice Drugiej Rzeczypospolitej. Frontowe wspomnienia Wilhelma Wilczyńskiego, wstęp i oprac. A. Jędrzejewska, P. Waingertner, Łódź 2011.
Google Scholar

Jaskulski W., Generał brygady Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński (1880–1939), Włocławek 2013.
Google Scholar

Jędrzejewska A.E., Bez prawa do chwały? Generał brygady Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński (1890–1939). Biografia, Łódź 2018.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-10-30

Jak cytować

Waingertner, P. (2019). Zabijany na raty – przywracany pamięci. Na marginesie biografii generała Józefa Olszyny-Wilczyńskiego pióra Agnieszki Jędrzejewskiej. Przegląd Nauk Historycznych, 18(2), 263–271. https://doi.org/10.18778/1644-857X.18.02.12

Numer

Dział

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE / REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Inne teksty tego samego autora