Indeksowanie

Czasopismo Przegląd Nauk Historycznych indeksowane jest przez następujące serwisy:

ARIANTA

Bibliographic Database of Polish Academic Journals form Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum)

Biblioteka Nauki

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

EBSCO

ERIH Plus

Index Copernicus Master List

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)

JournalTOCs

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

SCOPUS

Sherpa Romeo

Slavic Humanities Index

Czasopismo Przegląd Nauk Historycznych wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.