Statystyki

2022

Liczba artykułów zgłoszonych do druku – 53
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 35
Liczba otrzymanych recenzji – 50
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 42%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 6 miesięcy

Liczba artykułów naukowych opublikowanych w 2022 roku: 27