Recenzenci

Recenzenci w roku 2023:

 1. Anna Barańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 2. Janusz Budziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. Edward Czapiewski (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
 4. Andrzej Drzewiecki (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
 5. Kazimierz Ilski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 6. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 7. Igor Kąkolewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)
 8. Piotr Kochanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 9. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 10. Anna Kotłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 11. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 12. Katarzyna Kuras (Uniwersytet Jagielloński)
 13. Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski)
 14. Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 15. Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 16. Robert Majzner (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
 17. Bernadetta Manyś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 18. Lidia ​Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 19. Piotr Mikietyński (Uniwersytet Jagielloński)
 20. Ivan Monolatii (Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stepanyka w Iwano-Frankiwsku)
 21. Joanna Nowak (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 22. Paweł Olszewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 23. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 24. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski)
 25. Magdalena Piwocka (Zamek Królewski na Wawelu)
 26. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 27. Jan Prostko-Prostyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 28. Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 29. Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 30. Hanna Rubinkowska-Anioł (Uniwersytet Warszawski)
 31. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 32. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
 33. Paul Stephenson (Uniwersytet Stanu Pensylwania / Uniwersytet Cincinnati)
 34. Andrzej Stroynowski (Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie)
 35. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci w roku 2022:

 1. Agnieszka Cieślik (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 2. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
 3. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 4. Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 5. Waldemar Kozyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 6. Svitlana Kravczenko (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku)
 7. Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 8. Wiesław Łach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 9. Rafał Łatka (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 10. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 11. Mariusz Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 12. Włodzimierz Mędrzecki (Uniwersytet Warszawski)
 13. Lidia ​Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 14. Piotr Mikietyński (Uniwersytet Jagielloński)
 15. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański)
 16. Paweł Olszewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 17. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 18. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 19. Dariusz Radziwiłłowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 20. Lidia Snitsarchuk (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka)
 21. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 22. Stanisław Sroka (Uniwersytet Jagielloński)
 23. Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 24. Alicja Szymczak (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 25. Jolanta Załęczny (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 26. Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Recenzenci w roku 2021:

 1. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 2. Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 3. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński)
 4. Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 5. Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski)
 6. Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński)
 7. Janusz Budziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 8. Jarosław Centek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 9. Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 10. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)
 11. Edward Czapiewski (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
 12. Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)
 13. Maciej Górny (Instytut Historii PAN w Warszawie)
 14. Igor Hyrycz (Ukraińska Akademia Nauk)
 15. Jaromir Jeszke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 16. Artur Kamczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 17. Piotr Kochanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 18. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 19. Anna Kotłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 20. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)
 21. Ireneusz Milewski (Uniwersytet Gdański)
 22. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 23. Paweł Olszewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 24. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)
 25. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 26. Marek Przeniosło (Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 27. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański)
 28. Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 29. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 30. Vladylehna W. Sokyrska (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki, Ukraina)
 31. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 32. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 33. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN w Warszawie)
 34. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 35. Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 36. Lubov Żwanko (Kharkiv State Zooveterinary Academy)