Recenzenci

R. XIX, nr 1

Tadeusz Dubicki (Łódź)
Mirosław Golon (Toruń)
Ryszard Grzesik (Poznań)
Julie Hotchin (Canberra)
Kazimierz Ilski (Poznań)
Waldemar Kowalski (Kielce)
Joanna Ławnikowska-Koper (Częstochowa)
Joanna Beata Michlic (Londyn)
Ireneusz Milewski (Gdańsk)
Miklós Mitrovits (Budapeszt)
Jacek Pielas (Kielce)
Marek Przeniosło (Kielce)
Dariusz Rolnik (Katowice)
Jan Szymczak (Łódź)
Vitalij Telvak (Drohobycz)
Przemysław Żukowski (Kraków)

R. XIX, nr 2

Radosław Bania (Łódź)
Andrzej M. Brzeziński (Łódź)
Jan Stanisław Ciechanowski (Warszawa)
Bożena Czwojdrak (Katowice)
Halina Dokaszenko (Słowiańsk)
Pham Hoang Nam (Hanoi)
Jan Kęsik (Wrocław)
Robert Kołodziej (Wrocław)
Evelina Kristanova (Warszawa)
Sergiusz Leończyk (Siedlce)
Ireneusz Milewski (Gdańsk)
Mirosław Nagielski (Warszawa)
Halina Parafianowicz (Białystok)
Bożena Płonka-Syroka (Wrocław)
Jacek Reginia-Zacharski (Łódź)
Dariusz Rolnik (Katowice)
Aleksandra Skrzypierz (Katowice)
Andrzej Stroynowski (Częstochowa)
Jan Szymczak (Łódź)
Adrian Uljasz (Rzeszów)
Michał Zwierzykowski (Poznań)