Czy „chcieć to móc”? Kolejna próba historycznej refleksji nad postacią Józefa Piłsudskiego (Rec.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, ss. 506)

Autor

  • Przemysław Waingertner Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski Najnowszej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.17.01.10

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego, listopad 1918–czerwiec 1920, Łódź 2004.
Google Scholar

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.
Google Scholar

Giertych J., Józef Piłsudski 1914–1919, t. I–II, Londyn 1979–1982.
Google Scholar

Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Londyn 1982.
Google Scholar

Nowik G., Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1 (Sprawy wewnętrzne), Warszawa 2017.
Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1867–1901. W podziemiach konspiracji, Warszawa 1935.
Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1867–1914, Londyn 1964.
Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1901–1914, Warszawa 1938.
Google Scholar

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Google Scholar

Urbankowski B., Filozofia czynu, Warszawa 1988.
Google Scholar

Urbankowski B., Józef Piłsudski marzyciel i strateg, Warszawa 2014.
Google Scholar

Woyszwiłło J., Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski. Życie, idee i czyny 1867–1935, Warszawa 1937.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-04-17

Jak cytować

Waingertner, P. (2018). Czy „chcieć to móc”? Kolejna próba historycznej refleksji nad postacią Józefa Piłsudskiego (Rec.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, ss. 506). Przegląd Nauk Historycznych, 17(1), 235–245. https://doi.org/10.18778/1644-857X.17.01.10

Numer

Dział

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE / REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Inne teksty tego samego autora