Czy „chcieć to móc”? Kolejna próba historycznej refleksji nad postacią Józefa Piłsudskiego (Rec.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, ss. 506)

  • Przemysław Waingertner Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski Najnowszej

Abstrakt

-

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego, listopad 1918–czerwiec 1920, Łódź 2004.

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.

Giertych J., Józef Piłsudski 1914–1919, t. I–II, Londyn 1979–1982.

Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Londyn 1982.

Nowik G., Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1 (Sprawy wewnętrzne), Warszawa 2017.

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1867–1901. W podziemiach konspiracji, Warszawa 1935.

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1867–1914, Londyn 1964.

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1901–1914, Warszawa 1938.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

Urbankowski B., Filozofia czynu, Warszawa 1988.

Urbankowski B., Józef Piłsudski marzyciel i strateg, Warszawa 2014.

Woyszwiłło J., Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski. Życie, idee i czyny 1867–1935, Warszawa 1937.

Opublikowane
2018-04-17
Jak cytować
Waingertner, P. (2018). Czy „chcieć to móc”? Kolejna próba historycznej refleksji nad postacią Józefa Piłsudskiego (Rec.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, ss. 506). Przegląd Nauk Historycznych, 17(1), [235]-245. https://doi.org/10.18778/1644-857X.17.01.10
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE / REVIEW ARTICLES AND REVIEWS