Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem – rozwój i stymulacja

Autor

  • Anna Siudak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://orcid.org/0000-0002-1986-9078
  • Ewa Bielenda-Mazur Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, ul Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://orcid.org/0000-0001-6206-7516

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.12

Słowa kluczowe:

gest wskazywania palcem, rewolucja dziewiątego miesiąca, rozwój dziecka, stymulacja

Abstrakt

Artykuł stanowi kontynuację rozważań autorek nad gestem wskazywania palcem (GWP) u niemowląt. Podstawy teoretyczne zawarte w tekście Gest wskazywania palcem w świetle doniesień neurobiologicznych zostały dopełnione o rozważania nad konsekwencjami braku GWP u dzieci oraz o ćwiczenia stymulujące, które zaprogramowano z uwzględnieniem trzech aspektów istotnych dla jego pojawienia się: stymulacji motorycznej, poznawczej oraz językowej. Przedstawiony autorski model oddziaływań terapeutycznych stanowi podstawę do budowania u dziecka zdolności komunikowania się – początkowo z wykorzystaniem gestu wskazywania, a następnie gestu werbalnego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baron-Cohen S., 1989, The autistic child’s theory of mind: A case of specific developmental delay, „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, t. 30, nr 2, s. 285–297.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1989.tb00241.x

Bean Ellawadi A., Ellis Weismer S., 2014, Assessing gestures in young children with autism spectrum disorders, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, nr 57, s. 524–534.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/2013_JSLHR-L-12-0244

Białecka-Pikul M., Stępień-Nycz M., Karwala M., 2014, Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego, „Psychologia Rozwojowa”, t. 19, nr 3, s. 51–68.
Google Scholar

Bielenda-Mazur E., Orłowska-Popek Z., 2019, Strategie programowania języka w przypadku różnych zaburzeń komunikacji, [w:] H. Pawłowska-Jaroń, E. Bielenda-Mazur, A. Siudak (red.), Nowa Logopedia, t. 8: Wyzwania terapii logopedycznej, Kraków: Collegium Columbinum, s. 43–52.
Google Scholar

Bielenda-Mazur E., Siudak A., 2019, Gest wskazywania palcem w świetle doniesień neurobiologicznych, „Logopaedica Lodziensia” 2019, nr 3, s. 21–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.02

Charman T., 2003, Why is joint attention a pivotal skill in autism?, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London”, series B: „Biological Sciences”, t. 358, nr 1430, s. 315–324.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1199

Cieszyńska-Rożek J., 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.
Google Scholar

Eliot L., 2010, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Warszawa: Wydawnictwo Media Rodzina.
Google Scholar

Johnson M. H., Haan M. de, 2018, Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Korendo M., 2013, Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.
Google Scholar

Korendo M., Bielenda-Mazur E., 2018, Neurobiologiczne reguły diagnozy i terapii neurobiologicznej, [w:] B. Szołtysek (red.), Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, Tarnów: Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, s. 26–35.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.7

Lasota A., 2010, Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Lasota A., 2015, Gestykulacja dziecięca, http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Gestykulacja_dziecięca (dostęp: 10.03.2020).
Google Scholar

Milewski S., 2004, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt: studium fonostatystyczno-fonotaktyczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Mundy P., Newell L., Attention, Joint Attention, and Social Cognition, „Current Direction in Psychological Science”, November 2007, t. 16, nr 5, s. 269–274.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00518.x

Orłowska-Popek Z., 2017, Programowanie języka w terapii logopedycznej na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/9788380840720

Orłowska-Popek Z., Bielenda-Mazur E., 2019, Programowanie języka – niezbędna technika w terapii logopedycznej, [w:] H. Pawłowska-Jaroń, E. Bielenda-Mazur, A. Siudak (red.), Nowa Logopedia, t. 8: Wyzwania terapii logopedycznej, Kraków: Collegium Columbinum, s. 33–42.
Google Scholar

Przezwański R., 1959, Zjawiska dotykowe i wibracyjne. Wybrane problemy badawcze, „Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej”, z. XVI: Kompensacja czynności narządów zmysłowych, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, s. 165–204.
Google Scholar

Siudak A., 2019, Fizjologiczne i patologiczne aspekty inwolucji zmysłów – cz. 2: Dotyk, smak i węch, [w:] B. Kazek, J. Wojciechowska (red.), Zmysły w procesie starzenia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 185–208.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.185-208

Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Watson L. R., Crais E. R., Baranek G. T., Dykstra J. R., Wilson K. P., 2013, Communicative gesture use in infants with and without autism: A retrospective home video study, „American Journal of Speech-Language Pathology”, t. 22, nr 1, s. 25–39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/1058-0360(2012/11-0145)

Pobrania

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Siudak, A. ., & Bielenda-Mazur, E. (2020). Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem – rozwój i stymulacja. Logopaedica Lodziensia, (4), 171–186. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.12

Numer

Dział

Article