Złożone potrzeby komunikacyjne dziecka ze zdiagnozowanym zespołem Dandy-Walkera i mukopolisacharydozą typu II. Studium przypadku

Autor

  • Agnieszka Kamyk-Wawryszuk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, ul. Powstańców Wlkp. 2, 85-090 Bydgoszcz https://orcid.org/0000-0002-0545-6416

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.05

Słowa kluczowe:

złożone potrzeby komunikacyjne, choroba rzadka, zespół Dandy-Walkera, mukopolisacharydoza typu II

Abstrakt

Publikacje opisujące przypadki dzieci ze zdiagnozowanymi dwiema chorobami rzadkimi są nieliczne. Najczęściej są to medyczne prace kazuistyczne. Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule jest opisanie złożonych potrzeb komunikacyjnych dziecka i wynikających z nich potrzeb w obszarze „ja jako osoba”, w środowisku domowym, społecznym, edukacyjnym, terapeutycznym i medycznym.

Badaniami objęto chłopca w młodszym wieku szkolnym ze zdiagnozowanym zespołem Dandy-Walkera i mukopolisacharydozą typu II (zespołem Huntera). Badania osadzono w orientacji jakościowej z wykorzystaniem indywidualnego studium przypadku. Były one prowadzone przez cztery lata (2016–2020).

Zdiagnozowanie u chłopca złożonych potrzeb komunikacyjnych przyczyniło się do zaistnienia w obszarze „ja jako osoba” następujących potrzeb: dostrzegania skutków swojego działania, poczucia bycia członkiem grupy, aktywności, która przyczyni się do budowania własnych kompetencji i zdobywania doświadczenia oraz włączania w aktywności grupowe. W obszarze „środowisko domowe i społeczne” na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać, że zaistniały wszystkie wskazane potrzeby. W zakresie edukacji nie pojawiła się potrzeba zapewnienia nauczyciela wspomagającego/asystenta znającego alternatywne metody komunikacji, który dostosuje pomieszczenie do nauki pod kątem komunikacji wielomodalnej oraz przeszkoli inne osoby. Jeżeli chodzi o terapię, to nie zaistniała potrzeba stworzenia kontrolowanej przestrzeni w placówce, ponieważ – tak jak w przypadku edukacji – odbywa się ona także w domu chłopca. W zakresie opieki medycznej badane dziecko wykazuje wszystkie wskazane potrzeby.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Al-Turkistani H. K., 2014, Dandy-Walker syndrome, “Journal of Taibah University Medical Sciences”, vol. 9(3), pp. 209–212.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2014.01.005

Alpern C., 1992, Hunter’s Syndrome and Its Management in a Public School Setting, “Language, Speech, and Hearing Services in Schools”, vol. 23, pp. 102–106.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/0161-1461.2302.102

Amartino H., 2015, Hunter Syndrome (Mucopolysaccharidosis II) – The Signs and Symptoms a Neurologist Needs to Know, “European Neurological Review”, vol. 10(1), pp. 90–94.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17925/ENR.2015.10.01.90

Auvin S., Irwin J., Abi-Aad P., Battersby A., 2018, The Problem of Rarity: Estimation of Prevalence in Rare Disease, “Value in Health”, vol. 21(5), pp. 501–507.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2018.03.002

Department of Communities, Disability Services and Seniors, 2018, Complex communication needs, Brisbane: The State of Queensland.
Google Scholar

Frost L., 2002, The Picture Exchange Communication System, “Neurophysiology and Neurogenic Speech and Language Disorders”, vol. 12(2), pp. 13–15.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/nnsld12.2.13

Golec W., 2020, Zespół Dandy’ego i Walkera, [in:] A. Dobrzańska, Ł. Obrycki, P. Socha (eds.), Choroby rzadkie. Standardy medyczne, Warszawa: Media-Press, pp. 589–590.
Google Scholar

Grycman M., 2014, Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania się.
Google Scholar

Haddadi K., Zare A., Asadian L., 2018, Dandy-Walker Syndrome: A Review of New Diagnosis and Management in Children, “Journal of Pediatrics Review”, vol. 6(2), pp. 47–52.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5812/jpr.63486

Hourcade J. P., Garzotto F., Rozga A., Tentori M., Markopoulos P., Pares N., Good J., Pain H., Alper M., 2014, Supporting Children with Complex Communication Needs, One of a CHInd, Toronto.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1145/2559206.2559229

Johnston S. S., Blue Ch., Gevarter C., Ivy S., Stegenga S., 2020, Opportunity Barriers and Promising Practices for Supporting Individuals with Complex Communication Needs, “Current Developmental Disorders Reports”, vol. 7, pp. 100–108.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s40474-020-00195-w

Kumar R., Kumar Jain M., Kumar Chhabra D., 2001, Dandy-Walker syndrome: different modalities of treatment and outcome in 42 cases, “Child’s Nervous System”, vol. 17, pp. 348–352.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s003810000425

Martin R., Beck M., Eng Ch., Giugliani R., Harmatz P., Munoz V., Muenzer J., 2008, Recognition and Diagnosis of Mucopolysaccharidosis II (Hunter Syndrome), “Pediatrics”, vol. 121(2), pp. e377–e386.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2007-1350

McNaughton D., Bryen D., Blackstone S., Williams M., Kennedy P., 2012, Young Adults with Complex Communication Needs: Research and Development in AAC for A “Diverse” Population, “Assistive Technology”, vol. 24(1), pp. 45–53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10400435.2011.648715

Nason B., 2014, The Autism Discussion Page on the Core Challenges of Autism, London: Jessica Kingsley Publishers.
Google Scholar

Nowak A., Kobylacka-Sikora K., 2017, Indywidualny Arkusz Kompetencji Komunikacyjnych. Komunikacja kluczem do integracji, Unia Europejska: Europejski Fundusz Społeczny.
Google Scholar

Parliament of Victoria Family and Community Development Committee, 2016, Inquiry into abuse in disability services. Final Report, Australia, Victoria, https://www.parliament.vic.gov.au/file_uploads/FCDC_-_Inquiry_into_abuse_in_disability_services_HtW37zgf.pdf (accessed: 22.10.2020).
Google Scholar

Pickl G., 2008, Children with complex communication needs. The parents’ perspective, Stockholm: Stockholm University.
Google Scholar

Pytrus T., Iwańczak B., Wawro J., Czartoryska B., Iwańczak F., 2006, Mucopolysaccharidosis II (Hunter Syndrome) – Case Report, “Advances in Clinical and Experimental Medicine”, vol. 15(2), pp. 399–403.
Google Scholar

Richter T., Nestler-Parr S., Babela R., Khan Z. M., Tesoro T., Molsen E., Hughes D. A., 2015, Rare Disease Terminology and Definitions – A Systematic Global Review: Report of the ISPOR Rare Disease Special Interest Group, “Value in Health”, vol. 18(6), pp. 906–914.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2015.05.008

Schieppati A., Henter J. I., Daina E., Aperia A., 2008, Why rare diseases are an important medical and social issue, “Essay Focus”, vol. 371(9629), pp. 2039–2041.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60872-7

Sigafoos J., Gevarter C., 2019, Introduction to he Special Issue: Communication Intervention for Individuals with Complex Communication Needs, “Behavior Modification”, vol. 43(6), pp. 767–773.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0145445519868809

Wilson A., Gildersleeve-Neumann C. E., 2014, Functional Communication Parent Questionnaire, Unpublished instrument, Portland: Portland State University.
Google Scholar

Wraith J. E., Scarpa M., Beck M., Bodamer O. A., De Meirleir L., Guffon N., Lund A. M., Malm G., Van der Ploeg A. T., Zeman J., 2008, Mucopolysaccharidosis type II (Hunter syndrome): a clinical review and recommendations for treatment in the era of enzyme replacement therapy, “European Journal of Pediatrics”, vol. 167, pp. 267–277.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-007-0635-4

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Kamyk-Wawryszuk, A. (2021). Złożone potrzeby komunikacyjne dziecka ze zdiagnozowanym zespołem Dandy-Walkera i mukopolisacharydozą typu II. Studium przypadku. Logopaedica Lodziensia, (5), 69–85. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.05