Recenzja książki Magdaleny Grycman, Moniki Jerzyk i Magdaleny Bucyk, "Model aktywny. Komunikacja wspomagająca i alternatywna", Wydawnictwo Poligraf, Wrocław 2020, ss. 454, ISBN 978-83-939907-3-3

Autor

  • Agnieszka Kamyk-Wawryszuk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, ul. Powstańców Wlkp. 2, 85-090 Bydgoszcz https://orcid.org/0000-0002-0545-6416

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.14

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Błeszyński J. J., 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Cytowska B., 2019, Dorosłość z perspektywy osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w świetle zrealizowanych wywiadów pogłębionych, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 34, s. 159–175.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25439561.NP.19.024.11854

Grycman M., 2014, Porozumiewanie się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Podręcznik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania się.
Google Scholar

Jerzyk M., 2018, Oddziaływania wspierające rozwój komunikacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, „Terapia Specjalna”, nr 4, s. 20–23.
Google Scholar

Michalik M., 2018, Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/978380842328

Michalik M., 2020, Linguistics of Augmentative and Alternative Communication in the Process of Diagnosis of Speech Inability and Speech Non-Occurrence, „Logopaedica Lodziensia”, nr 4, s. 131–139.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.09

Stowarzyszenie Na Tak, 2016, Obiektywna i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów polityki społecznej, Poznań: Obserwatorium Integracji Społecznej działające przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Kamyk-Wawryszuk, A. (2021). Recenzja książki Magdaleny Grycman, Moniki Jerzyk i Magdaleny Bucyk, "Model aktywny. Komunikacja wspomagająca i alternatywna", Wydawnictwo Poligraf, Wrocław 2020, ss. 454, ISBN 978-83-939907-3-3. Logopaedica Lodziensia, (5), 201–207. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.14